131 találat (0,180 másodperc)

Találatok

1. 2012-04-11 / 85. szám
[...] A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA IfÓ SZANISZLÓ napja leó Az eredetileg Leonnak [...] a Ma­gyarországi Általános Mun­káspárt megalakításának szaniszló a szláv Stanislav névből alakult [...] 1842 ben meghalt Körösi Csorna Sándor magyar orien­talista és világutazó 1896 [...] aranyérmet 1900 ban született Márai Sán­dor író költő újságíró 1905 ben [...]
2. 1999-12-02 / 281. szám
[...] Pannónia Mezőgazda sági Szövetkezet elnökét Szaniszló Sándort Borsod Abaúj Zemplén megyéből és [...] és szimpatizánsait Ezután dr Sző­ke Sándor az egyesület elnöke bemutatta azt [...]
3. Vasárnapi Tolnai Népújság 2009-08-30 / 34. szám
[...] elnökének Ugyan­csak segítő kezet nyújtott Szaniszló Sándor a XVIII kerü­let alpolgármestere akinek [...] a Fass testvérek Károly és Sándor évek sikeres utánpótlás nevelésé­nek a [...]
4. 2010-04-23 / 94. szám
[...] aztán szerel Volt e tudomása Szaniszló Sán­dor kerületi szocialista alpolgár­mesternek a Fővárosi [...]
5. 2016-04-11 / 84. szám
[...] A KÖLTÉSZET NAPJA MAGYARORSZÁGON LEÓ SZANISZLÓ napja LEÓ Az eredetileg Leonnak [...] 100 leggyakoribb férfi név között szaniszló A szláv Stanislav névből alakult [...] ünnepek A KATOLIKUS naptárban Szent Szaniszló emléknapja Gló­ria Leó napja A [...] BEN Darjeelingben meg­halt Körösi Csorna Sándor magyar orientalista és világ­utazó 1956 [...]
6. 2000-06-07 / 132. szám
[...] lehetett értékesíteni a külpiacokon Örosz Sándor a Haltermelők Országos Szövet­ségének ügyvezető [...] 00 Naprakész 8 30 Panorá­ma Szaniszló Ferenccel 9 00 Az MTV [...] 30 Elixir 16 00 Nagy Sándor nyo s mában 17 05 [...] több szervezet jelezte csatlakozási szándékát Szaniszló Sándor a Mezőgazdasági Szövet­kezők és Termelők [...]
7. 2014-04-11 / 85. szám
[...] 35 NYUGTA 4 06 LEÓ SZANISZLÓ GLÓRIA napja LEÓ Latin eredetű [...] ered­ményes körmönfont politi­zálás jellemzi őket szaniszló A szláv Stanislav névből alakult [...] ünnepek A katolikus naptárban Szent Szaniszló emléknapja Gló­ria Leó napja A [...] ben Darjeelingben el­hunyt Körösi Csorna Sándor magyar orientalista és világ­utazó 1896 [...]
8. 2014-10-12 / 37. szám
[...] Fanka Deli Jáki Teodóz Pörzse Sándor Papp Gábor Szvorák Katalin Simó Jó­zsef Rátóti Zoltán Haáz Sándor és a 140 tagú Gyermekfilharmónia [...] László Bogár László Kubínyi Tamás Szaniszló Ferenc dr Ángyán József Kéri [...] hozzánk várhatóan Dévény Anna és Szaniszló Ferenc Nagyon sze­retném ha Fábry Sándor el tudná fogadni a meghívást [...]
9. 2008-04-11 / 85. szám
[...] 20 9393 049 dr Holló Sándor Bonyhád Mester u 18 Tel [...] A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA LEÓ SZANISZLÓ napja LEÓ Latín eredetű név [...] párizsi kommün munkaügyi megbízottjává választották szaniszló Szláv eredetű név jelentése állandó [...] katolikus naptárban Szent Leó Szent Szaniszló emléke­zete Glória napja A refor­mátus [...]
10. 2010-11-16 / 266. szám
[...] TEOLhu hírportálon A tatabányai Szabó Sándor fölényesen nyerte az Ebválogatót mezei [...] tempót diktáltak A tatabányai Szabó Sándor ő nyerte az első váloga­tót [...] a táv végén az újpesti Szaniszló Bar­nabás és a békéscsabai Gregor [...] Juniorok 6000 m 1 Szabó Sándor TSC 2 Szaniszló Barnabás UTE 3 Gregor Lász­ló [...]
11. 2012-03-21 / 68. szám
[...] a négylábút kutyais­kolába járatni bá Szaniszló Ferenc volt a Léleképítő vendége SZEKSZÁRD Szaniszló Fe­renc az Ekhó TV Világpano­ráma [...] tette fel a kérdést Tilinger Sándor a dombóvári Művelődési Házban szombaton [...] az egykori sajtómunka sajátosságait Tilinger Sándor beszá­molt első sport tudósításáról amely [...]
12. 1997-04-11 / 84. szám
[...] a névnapjukat ünneplő LEÓ és SZANISZLÓ nevű kedves olvasóinkat Névnapok története [...] A katoli­kus liturgikus naptárban Szent Szaniszló püspök és vértanú akit II [...] Szek­szárdi Szakaszmérnökségétől kapott adatok Leitner Sándor kiállítása Szekszárdon a Művészetek Házában [...] ré­szében volt már kiállítása Le­itner Sándornak aki a pályáját tanárként kezdte [...]
13. 2002-11-13 / 264. szám
[...] Jenő Kilény Kilián Megyer Miklós Szaniszló Szó­lón Szaniszló Szláv eredetű név jelentése állhatatosságával dicsőséget szerzett Védőszent­je Kosztka Szent Szaniszló je­zsuita növendék Egyházi ünnepek A [...] 21 00 Századfordító magyarok Szalai Sán­dor 21 55 Krónika 25 4 [...]
14. 2013-04-18 / 90. szám
[...] értékesíthető a ház S K Szaniszló Ferenc beszélt a Léleképítőn szekszárd Szaniszló Ferenc a magyar sajtó napján [...] Vrbovszki Judit kedden a Pe­tőfi Sándor Evangélikus Gim­názium dísztermében a me­gyei [...]
15. 2009-11-13 / 266. szám
[...] 30 Megnyitó kö­szöntőt mond Szűcs Sándor polgármester 18 Ételek bemu­tatása 18 [...] Eugén Jenő Kilény Kilián Miklós Szaniszló Szolón Egyházi ünnepek A katolikus [...] Ma­gyar szentek és boldogok Szent Szaniszló Szent Szilvia emlékezete A református [...] támadt a jobbágyság Csibrákon Jeszensz­ky Sándor életét fenyegették 100 éve 1909 [...]
16. 1999-08-27 / 199. szám
[...] Rizlingszilvánival Aparhanton a szövetkezet­ben Szabó Szaniszló elnök is jó termésre számít [...] magtárakat üríteni kellene mondta Szabó Sza­niszló hiszen kell a hely a [...] Árok szállási Eszter és Csajági Sán­dor ESZI Paks Kisvárdai Antal Kisvárdai [...]
17. 1991-05-17 / 114. szám
[...] helyéről a Ferihegyi Nemzetkö­zi Repülőtérről Szaniszló István ha­tárőr sajtószentpéteri lakos május [...] rendőrség kéri hogy bárki aki Szaniszló István hollétéről felvilá­gosítást tud adni [...] Folytatás az 1 oldalról Oláh Sándor főtitkár aki annak idején a [...]
18. 2003-04-11 / 85. szám
[...] 28 Nyugta 3 52 LEÓ SZANISZLÓ napja Leó Latin eredetű név [...] katolikus naptárban Szent Leó Szent Szaniszló és Glória emlékezete A zsidó [...] el 1842 ben Körösi Csorna Sán­dor Események Debrecen napja I Lipót [...] Kakasdi német kisebbségi ház Bíró Sándor kiállítása megnyitja Illés Ferenc polgármester [...]
19. 2015-10-25 / 37. szám
[...] Fanka Deli Jáki Teodóz Pörzse Sándor Papp Gábor Szvorák Katalin Simó József Rátóti Zoltán Haáz Sándor és a 140 tagú Gyermekfilharmónia [...] László Bogár László Kubínyi Ta­más Szaniszló Ferenc Dr Ángyán József Kéri [...] Dr Bárdi László Dr Szakály Sándor Dr Bunyevácz Zsuzsa Délvidéki S [...]
20. 1994-04-11 / 84. szám
ÁPRILIS HÉTFŐ Névnap Leó Szaniszló A Nap kél 05 04 [...] A katolikus liturgikus naptárban Szent Szaniszló püspök és vértanú akit II [...] Költészet Napján 20 18 Kányádi Sándor Kupié a Vörös Villamosról elmondja [...]
21. 2009-12-20 / 45. szám
[...] Szilárd Borsika 11 Vasárnap Leó Szaniszló 12 Péntek Gergely 12 Hétfő [...] Szombat Rudolf Kiara 18 Csütörtök Sándor Ede 18 Vasárnap Andrea Ilma [...]
22. 1980-06-07 / 132. szám
[...] Simándy Józsefnél kortársaimnak üzenem riport Szaniszló Károly földmű­vessel olvasnivalót ajánl Fehér [...] esemé­nyek kerültek bejegyzésre Házasságkötések Henkei Sándor Páczelt Mária He­gyi Sándor Mátyás Rózsa Berkes Bertalan Imre [...] Halálozások Csiszár Fe rencné Nyúl Sándor Orsós Józsefiné Keletben György Sós [...] postafiők 71 Felelős kiadó BENIZS SÁNDOR Készült ofszet rotációs eljárással Saphir [...]
23. 2008-11-13 / 265. szám
[...] Babits Mihály Művelő­dési Ház Farkas Sándor bota­nikus természetfotós Botanika Art című [...] Eugén Jenő Kilény Kilián Miklós Szaniszló Szolón Egyházi ünnepek A katolikus [...] Ma­gyar szentek és boldogok Szent Szaniszló Szent Szilvia emlékezete A református [...]
24. 2010-11-28 / 42. szám
[...] előtti tisztáson A ta­tabányai Szabó Sándor semmit nem bí­zott a véletlenre [...] növelte A dobogó­ra az újpesti Szaniszló és a békéscsabai Gregor jó [...]
25. 2010-10-26 / 249. szám
[...] más meg­mérettetéseken H E Zsupos Sándor balról Fejes Ferencné és fia [...] kevéske olajban Az asszony Zsupos Sándorral a Remény a Leukémiás Gyermekekért [...] gyűjtsünk a gyógyí­tásra mondta Zsupos Sán­dor elnök A daganatot nem sikerült [...] új világrend van ki­alakulóban Mindezt Szaniszló Ferenc új­ságíró tévériporter fejtegette aki [...]
26. 1976-09-21 / 223. szám
[...] László és Patai Éva Klemen Szaniszló és Kővári Má­ria Blumenschein Károly [...] Attila és Pöthe Má­ria Somogyi Sándor és Tombi Erzsébet Mária Aradi [...] és Kiss Anna Wer nitzer Sándor és Tóth Ida Már­ta Kardos Ferenc és Rózsai Ka­talin Fehér Sándor László és Nagy Margit Halálozások [...]
27. 2012-12-23 / 47. szám
[...] Henrietta Vidor Herbert Gertrúd Patrik Sándor Ede József Bánk Józsa Klaudia [...] Dénes Erhard Dusán Zsolt Leó Szaniszló Glória Gyula Ida Tibor Anasztázia [...]
28. 1898-09-25 / 39. szám
[...] Döry Andor Hirsch Ferenc Szluha Sándor Strasser Jónás Heinrikffy Pál Závody [...] ig tart kihallgatást Gróf Széchenyi Sándor v b t t főispán [...] esetre öszite köszönettel adózunk Apponyi Sándor gróf v b t t [...] a legszűkebb keretekben mozgott Füzy Szaniszló tartományi főnök is részt vett [...]
29. 1942-06-10 / 42. szám
[...] tanári kara és teológusai Kühn Szaniszló igazgató és Nagy Vazul h [...] nyilv ren­des tanárok közül Eckhardt Sándor Gall Ferenc Horváth Jenő Ivánka Endre Jávorka Sándor Kniézsa István Lukinich imre Moravcsik [...] Szabó Pál Zoltán és Wolsky Sándor a főiskolai és tudományos intézeti [...]
30. 2003-11-13 / 264. szám
[...] Eugén Jenő Kilény Kilián Miklós Szaniszló Szolón Jenő Eredetileg a honfoglaló [...] Magyar szentek és boldogok Szent Szaniszló Szent Szilvia napja A református [...] ház nyitvatartási idejében Bátaszék Petőfi Sándor Művelődési Ház Tóth Attiláné Szalai [...] kör 225 éve született Perczel Sándor Dr Kolta László előadása 17 [...]
31. 1995-04-11 / 85. szám
[...] Üdvözöljük a névnapjukat ünneplő LEÓ SZANISZLÓ nevű olvasóinkat Leó Latin eredetű [...] A katolikus liturgikus naptárban Szent Szaniszló püspök és vértanú akit II [...] iránt érdeklődőknek Építsetek vasutat Petőfi Sándort megihlette a robogó mozdony s [...]
32. 2002-04-11 / 84. szám
[...] 01 Nyugta 18 02 LEÓ SZANISZLÓ napja Leó Latin eredetű név [...] A katolikus liturgikus naptárban Szent Szaniszló püspök és vér­tanú napja akit [...] királynő 1842 ben Körösi Csorna Sándor szül 1784 nyelvtudós a tibeti [...] 20 25 Esti Showder Fábry Sándorral 22 20 Az el­nök emberei [...]
33. 1990-04-23 / 17. szám
[...] kettőse Ador­ján Zoltán és Tihanyi Sándor esélyesek­hez méltóan motorozva vágtak vissza [...] Tibor HÖR Zsiráf 2 Tóth Sándor Kunferhértó Ürmös 3 Ifj Szávai [...] Zavaros Kezdő ifjúsá­giak 1 Tóth Sándor Kunfehértó Ür mös 2 Cseh [...] 3 Pánhi Róbert Mohács és Szaniszló Zsolt Debrecen Lampert Zolikám a [...]
34. 2013-04-15 / 87. szám
[...] 2 Szabó P Edző Földi Sán­dor ASE L WILLIAMS 17 9 [...] de hiába kért időt Földi Sándor nem tudták kosárral befejez­ni az [...] csak tette a dolgát földi Sándor Egy nagyon jó csapat ellen [...] Egy díj birkózó világraszóló panorámája Szaniszló Ferenc az ECHO TV műsorvezetőjének [...]
35. 1930-11-08 / 88. szám
[...] Poincaré alakított kormányt November 13 Szaniszló 1635 ben megnyílt a nagyszombati [...] RTAR BAH KAPHATÓ született Sajó Sándor iró 1875 ben Magyarpécskán született [...] a névnapja amely alkalommal Szeghy Sándor a választókerület pártelnöke a következő [...] a következő választ küldötte Szeghy Sándor pártelnökhöz Rend­kívül jól esett meleghangú [...]
36. 1965-12-29 / 306. szám
[...] 17 18 Csütörtök Péntek Gertrud Sándor Ede 17 Vasárnap Rudolf 17 [...] Csütörtök Péntek Szombat Mátyás Géza Sándor 24 25 Csütörtök Péntek Gábor [...] 14 15 Vasárnap Hétfő Kedd Szaniszló Klementina Lipót 13 14 15 [...]
37. 1942-02-11 / 11. szám
[...] Ferenc Kecsey Magda és Marth Sándor voltak A szép műsort Tihanyi [...] rendes évi közgyűlését Ná dost Sándor h egyházi elnök meg­nyitójában rámutatott [...] tagjait örömmel fogadták el Nádosi Sán­dor ügyvezető elnök azon indítvá­nyát hogy [...] és üdvözlő szavai után Kühn Szaniszló nagyprior szólalt fel és kedves [...]
38. 2013-03-17 / 10. szám
[...] András előadásán de dr Bérezi Szaniszló által megismerhették az eurázsiai díszítőművészet [...] 3 4 Wallner Zsolt Petőfi Sándor Gimná­zium Pápa és Pusztai Ferenc [...]
39. 2010-05-20 / 116. szám
[...] centimétert csökkent az ár mondta Szaniszló János független polgármester De a [...] van a Hernád mentén Pintér Sándor kijelölt belügymi­niszter a helyszínen közölte [...]
40. 1983-09-28 / 229. szám
[...] kányási akna­üzemében A vágatban tar­tózkodó Szaniszló Károly 33 éves vájár istenmezejei [...] igazgatóhelyettese elő­adásával kezdődik majd Érdi Sándor a Stúdió 83 főszer­kesztője illetve Orosz Sándor a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Képző [...] 11 422 Felelős vezető BENIZS SÁNDOR Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...]
41. 1907-05-30 / 22. szám
[...] Budai Gerő Titkárok dr Pataj Sándor Prokópy Imre Trencsény Károly Jegyzők [...] Vilmos dr Falcione Nándor Henneberg Sándor dr Kabos Márton Latinovits Szaniszló Mayer István Mérő Ignác dr [...]
42. 1900-04-15 / 15. szám
[...] vett részt Előléptetés Az igazságügyminiszter Sándor Józsefet a szegzárdi kir törvényszék [...] csurgói járásbírósághoz jegyzővé nevezte ki Sándor József három év óta állandó [...] választattak meg TOLNA VARMEGYE Tímár Szaniszló Egyetértés Nem a legjobb hir [...] Dénes kir közjegyző helyettes Hoffmann Sándor alapítványi urad főerdész nejével Tóth [...]
43. Vasárnapi Tolnai Népújság, 2014-02-02 / 5. szám
[...] a mérkőzés felvezetéseként A műsorvezető Szaniszló Csaba lesz szakértők Bencsics Márk Kovács Sándor és Tőrös Balázs A mérkőzés [...] azután érkezett Sákovics Ahogyan Dávid Sándor barátom a reménytel­jes karvívóból lett [...]
44. 1928-01-28 / 5. szám
[...] I mö RADIOfalmrdtti vállalat FÁBIÁN SÁNDOR elektrotechnikus Szekszárd Hitelbank palota Telelőn [...] számos tagja volt ott Szeghy Sándor kerületi elnök vezetésével A testületek [...] rendi atyák vezetésével P Banda Szaniszló P Bohnert Valérián P Jagiczá [...]
45. 1976-11-19 / 274. szám
[...] Ferenc Osztrogonácz Ákos Endre Klemen Szaniszló Horváth Szabolcs Baji Krisztián Szabó [...] Sebrek Józsefné Ficher Anna Dávid Sándor Spanics József Bonyhád A BONYHÁDI [...] József és Baricz Margit Pintér Sándor és Bog­nár Erzsébet Mészáros József [...] András és Steiner Magdolna Várfalvi Sándor és Vörös Edit Steiner György [...]
46. 1989-04-11 / 84. szám
[...] ÁPRILIS 11 Kedd Névnap Leó Szaniszló A Nap kél 6 04 [...] 251 Ügyeletes újságíró Bonyhádon SZABÓ SÁNDOR a városi tanács épületé­ben 8 [...] 11 422 Felelős vezető BENIZS SÁNDOR igazgató Terjeszti a Magyar Posta [...]
47. 1978-09-24 / 226. szám
[...] eladó Érdeklődni lehet dr Nádor Sándornál Szekszár­don Rákóczi ú 83 sz [...] indít Pak­son Jelentkezni le­het Tóth Sándor fő­foglalkozású gyakor­lati oktatónál Paks Bástya [...] 619 F estményeket ke­resek gyűjtemé­nyembe Szaniszló 5000 Szolnok Vörös csillag u [...]
48. 1943-08-20 / 59. szám
[...] nardin tankerületi főigazgató dr Kühn Szaniszló tanügyi főtaná­csos dr Hajós György [...] Károly Szék szárd 20 Nádasi Sándor Szekszárd j 17 16 Káptalan [...] sebeket ejtett Hirthen Dr Pongrácz Sándor paksi körorvos a helyszínen kötözte [...]
49. 1905-06-17 / 24. szám
[...] hires történetírója emliti bevezetésében Apponyi Sándor gróf ajánlatára a legnagyobb szívességgel [...] majd Lunéville be költöznek ahol Szaniszló a szerencsétlen sorsú lengyel király [...]
50. 1970-12-03 / 283. szám
[...] Susóczki Attila Turáczi Endre Biczó Sándor Schmidt János Bárány Tamás László [...] Dezsőné sz Cser Margit Ke­lemen Szaniszló Óbert Istvánná sz Ragács Katalin [...]