3. oldal, 436 találat (0,206 másodperc)

Találatok

101. 1969-04-18 / 87. szám
[...] 00 Iskolarádió 11 35 Já­róka Sándor népi zenekara ját­szik Pécsi Kiss [...] operafelvéte­leiből 20 30 Díszes esküvő Sán­dor Kálmán elbeszélése rádióra ism 20 [...] Tánczenei koktél 13 15 Lakatos Sándor népi zenekara játszik 13 45 [...] 50 Japán természetfilm 0 20 Szaniszló a nyomozó Fran­cia bűnügyi film [...]
102. 1969-04-29 / 96. szám
[...] sem a ANYAKÖNYVI HÍREK Születtek Szaniszló Ferenc és Rózsavölgyi Katalin Kata­lin [...] és Kecskés Ilona Eri­ka Fancsali Sándor és Palócz Mária Kornélia Határ [...] és Nagy Eszter Mária Szőke Sándor és Bakó Terézia Sándor Po zsár József és Kállai [...] végez­tessék el Tisztelettel F Szabó Sándor A szerelőműhely eszterga padja mellett [...]
103. 1969-05-13 / 107. szám
[...] vi­tel Törnek felvétele 32 Sík Sándor Budapest 1889 j január 20 [...] iparitanuló intézet 15 a Sztáron Sándor Gimná­zium 13 a közgazdasági szak [...] A brigád vezetője Tor da Sán­dor tagja az üzemi pártveze­tőségnek A [...] Kovácsics Dékány Medgyes Juhász Mór Szaniszló Dornói Kettler Sándor Megáll az autó­busz Jól öltözött [...]
104. 1969-06-03 / 125. szám
[...] tet­tem fel a kérdést Petőfi Sán­dor elnöknek Igen A fácántojásokat idáig [...] és Lakatos Anna József Fehér Sándor és Pintér Rozália Anikó Hártyán Ambrus és Szaniszló Julianna Ágnes Zsikla Sándor és Gödény Má­ria Sándor Bálint Sándor és Fábián Erzsébet Sándor Kis prumik Dénes és Nyikos [...]
105. 1969-06-24 / 143. szám
[...] számban a váci fiúk Molnár Sándor Éhen István Gresz István Biró [...] le­génysége Buchnitz Zoltán Rajcsányi Péter Szaniszló Ró­bert Gyuricza Károly Uracs Tibor [...] második he­lyen a Marosi Mária Sándor Sarolta a harmadik helyen végzett [...]
106. 1969-07-18 / 164. szám
[...] akik felejthetet­len jó férjem dr Szaniszló La­jos elhunyta alkalmából rész­vétükkel mérhetetlen [...] megnyilvánult együttérzését hálásan köszö­nöm Dr Szaniszló Lajosné és a gyászoló család [...] ügyes fiút tanuló­nak felveszek Mózes Sándor kárpitos Ceg léd Teleki u [...]
107. 1969-07-24 / 169. szám
[...] és Kozma György Ezüstérmesek Molnár Sándor Éhen Ist I ván Gresz [...] György a 11 kcs kétpárevezős Szaniszló Róbert Rajcsányi Péter és Okolicsányi [...] nem engedte oda be Molnár Sándor Széche­nyi utca 28 alatti lakost [...]
108. 1969-08-26 / 197. szám
[...] A végeredmény 1 H Tóth Sándor EVTK 8 2 Herczeg Oszkár [...] Kiskőrösi VM 3 11 Sziebig Sándor Váci Vasutas 3 12 Szalkay [...] 250 kem felnőLtek 1 Técsy Sándor Szeged 2 Nátó János Üjpesti [...] Sőtér László Ü Dózsa 2 Szaniszló Csepel Autó 3 Bíró Óbuda [...]
109. 1970-02-01 / 27. szám
[...] nézeteit legalább olyan lendületesen Kiss Sán­dor zenekarvezető mint ahogy a zenekart [...] tagjától bú­csút kell vennünk Bürger Szaniszló zenekari tagtól aki játékával nagyban [...]
110. 1970-03-17 / 64. szám
[...] Cserna II Manger 111 Békési Szaniszló Nagy Kairtal Maglöd 1 0 [...] legjobbja Teliér Magyar Barta Pécsi Sándor 1 Üjhartyán 1 1 2 [...] es csapatok edzőivel majd Kapocsi Sándor vezető edző ismertette a mától [...]
111. 1970-03-18 / 65. szám
[...] A leány serdülő kategóriák leg­jobbjai Sándor G Sportiskola Lukács Sarkai Szabó [...] a következő játékosok hivatalosak Koczka Sándor Gavallami Jó­zsef Kovács Tibor Máté [...] Wachler János Mihályi Pál Kaczur Sán­dor Ceglédi Vasutas Szaniszló János Tóth János Fekete István [...]
112. 1970-05-12 / 109. szám
[...] Vass Abonyi ill Raffael Takács Szaniszló Nagy J Pécsi Sándor Bag Gödöllői Vasas 2 1 [...] Kossuth KFSE Franczia Rab Hajdú Sándor Márkus Egervári Vigh Darázs Nia [...]
113. 1970-05-20 / 116. szám
[...] 125 cm Kislabda 6 Czirják Sándor K 54 28 m Lányok [...] Ronkó Margit Kovács László Vörös Szaniszló Ist­ván Sarancz Ferenc Bálint Balázs [...]
114. 1970-07-07 / 157. szám
[...] Pintér Leidmger Mi­kola Zegiin Pécsi Sándor Az 5 6 helyért isaseog [...] Földi Jó Grezsák Keg lovich Szaniszló Nagy ill Nagy Szeremlei Hollóst [...]
115. 1970-07-28 / 175. szám
[...] bizott­ság az egyéb ügyekben Gáli Sándor építészmérnök diplo­mamunkáját egy szálloda komplexum [...] Borbála Csaba Katona István és Szaniszló Rozália Ágnes Varga Sándor és Bör­zék Sarolta Sándor Szűcs Ferenc és Demlyén Irén [...] József irányítja attól kezdve Szabó Sándor a Kinizsi volt játékosa A [...]
116. 1970-12-08 / 287. szám
[...] tartunk A KISZ vezetőség gondjai­ról Szaniszló László propagan­dista beszélt A KISZ [...] interpellációjára Oláh Miklósné és Balogh Sándor a beteg szemével nézve a [...] csapat közül a váci Sztá­ron Sándor Gimnázium csapa­ta került ki győztesen [...] Judit működik közre Hangversenymester Erdélyi Sándor FIGYELŐ Hírünk az országban A [...]
117. 1970-12-18 / 296. szám
[...] szerepe Dénes Magdi életében Kovács Sándor az iskola igazgatója nem vette [...] Leg­utoljára ezen a héten Steidl Sándor adott tájékoztatást az irodai dolgozók [...] a következőknek Árvái Imréné Balogh Sándor né Blunár Rózsa Fajta Jó­zsef [...] Vác Palmiro T u 3 Szaniszló Imréné szül Sza niszló Rozália [...]
118. 1971-01-12 / 9. szám
[...] jelentek meg A beszámolót Szilágyi Sándor sportköri elnök tartotta aki elmondta [...] Egy régi sportbarátot Sá godi Sándort kérték fel a szer­vezésre A [...] György Tihon Ferenc Hrustinszki Tibor Szaniszló István és Rafael Ká­roly hosszú [...] elkerüljenek Edzés vasárnaptól P Szabó Sándor edzővel szerződést bontották hogy ki [...]
119. 1971-03-04 / 53. szám
[...] legjobb raja cí­met a Nagy Sándor parancs­noksága alatt működő raj nyerte [...] parancsnok jel­vényt ketten kaptak Kósa Sándor szakaszparancsnok és Nagy Sándor rajparancsnok Kiváló munkásőr címet nyert Szaniszló István és Ha­lasi Sándor Kecskeméti Istvánt és Ku­lik Lászlót [...]
120. 1971-03-23 / 69. szám
[...] Ferenc és Balázs Gabriel­la Zoltán Szaniszló János és Gergely fi Juliánná Juliánná Vincze Sándor és Illés Julián­ná Sándor Nagy Ferenc és Barna Katalin [...] nevű gyermeke Névadót tartottak Szűcs Sándor és Sebők Juiánna At­tila Lengyel Sándor és Balogh Margit Anikó Csitári [...]
121. 1971-04-14 / 87. szám
[...] lesznek készen A munkát Erdős Sándor bri gádvezető 12 tagú brigádja [...] Rafael Mária Zoltán dr Beke Sándor és Vargha Izabella Krisztián Bállá [...] János és Szí Lídia János Szaniszló János és Gergelyfi Julianna Julianna [...]
122. 1971-05-29 / 125. szám
[...] Szabó Zoltán Suhai Pál Szabó Sán­dor Vasadi Péter Verbőczy Antal Veress [...] so­rozat újdonságai Krúdy Gyu­la Rózsa Sándor és Daumann Sárkányok nyomában a [...] a fia­tal és a pici Szaniszló c ké­peskönyve Saint Exupery A [...]
123. 1971-07-20 / 169. szám
[...] és Peregi Mária Zoltán Szödlosi Sándor és Mohácsi Mária Má­ria Koroknai [...] Névadót tartott Borbély Csaba és Szaníszló Mária Csa­ba Győri János és [...]
124. 1971-09-07 / 210. szám
[...] csomagolják s indul az üzletekbe Szaniszló Jánosné Bellér Györgyné és Kovács [...] tesz el Foto Apáti Tóth Sándor ELISMERÉS A BRITISH MUSEUMTÓL Szijj [...] la­kóit hogy a Cegléd Nagy Sándor u 24 sz alatti a Cegléd Nagy Sándor u 26 sz alatti és [...]
125. 1972-02-08 / 32. szám
[...] Ilona Sá­rai Szabó István és Szaniszló Ilona Duzs Dénes és Pantó [...] területet nagy ívben elkerüljük Zsoldos Sándor rajza s 81 P O [...]
126. 1972-02-12 / 36. szám
[...] A jó íz mestere Valkai Sándor szakmunkás Üvegben az étel következik [...] A hőkezelés az eltarthatóságot bizto­sítja Szaniszló Éva Pintér Mária a zárógépnél [...]
127. 1972-05-20 / 117. szám
[...] alakult körösi nyíróbrigád végezte melynek Szaniszló Fe­renc a vezetője A csapatban [...] A mintegy száz jelenlevőnek Kovács Sándor gyárigazgató tartott tájékoztatót Beszédé­nek első [...] Juhász István Szakmunkásképző 3 Abonyi Sándor Szakm Lányok mind gimnazisták 100 [...]
128. 1972-05-23 / 119. szám
[...] Ferencet a TRAKIS és Marton Sándor nét a Városgazdálkodási Vál­lalat dolgozóját [...] és Gáli Klára Andrea Halasi Sándor és Hupka Má­ria Szilvia Nagy [...] és Kovács Mária Bar­nabás Bánóczki Sándor és Németh Franciska Berna­dett Szél [...] Rozália Kur gyis Imre és Szaniszló Katalin Cseri Kálmán és Bócsai [...]
129. 1972-06-06 / 131. szám
[...] a hozzáfűzött reménye­ket A helyieknél Szaniszló kitű­nő játéka emelkedett ki elsősor­ban G Zombori Bagi L Sza­niszlóSzaniszló Bene Cser nák ill Molnár [...] Huszár Csupán Huszár di­csérhető Szatmáry Sándor Középcsoport Vecsés Ganz Villany 2 [...] Eladó CL rendszámú Wartburg Szabó Sán­dor Nagykőrös Ceg lédi út 14 [...]
130. 1972-06-30 / 152. szám
[...] az iskolák között Dr Balázs Sándor a Kecs­keméti Zöldségtermesztési Ku­tatóintézet igazgatója [...] Katalin Sólyom István né és Szaniszló Erzsébet To­vábbi sok sikert kívánunk [...] tervezik Hadd idézzem például Várhegyi Sán­dornak a Pomáz és Vidéke ÁFÉSZ [...] is Dunake­szin bonyolították le Bánszki Sándor NPSI 3 08 perces tel­jesítményével [...]
131. 1972-07-11 / 161. szám
[...] Hege­dűs Éva Éva Ugi Rácz Sán­dor és Bakos Margit Zoltán és Sándor Szécsényi Sándor és Kása Sára Tünde Szűcs [...] és Demjén Irén Irén Pintér Sándor és Ba­logh Borbála Sándor Szabó Sándor és Tóbi Rozália Csilla Marjai [...] Kerekes Magdolna Pap Jó­zsef és Szaniszló Ilona Meghalt Bócsai Józsefné Zsiga [...]
132. 1972-08-22 / 197. szám
[...] Nagy a mezőny legjobbja Békési Szaniszló ill Hegyi Var­ga Jelencsik Fóti [...] legjobbja Ba­ta Farkas Gergely Szatmáry Sándor Középcsoport ÉGSZÖV MEDOSZ Április 4 [...]
133. 1972-09-05 / 209. szám
[...] Gergely Bajkai Halápi ill Fekete Szaniszló Skribek Üllő Budakalász 2 1 [...] 1 Üllő 300 néző V Sándor G Krisko Antal ill Sárosi [...]
134. 1972-10-03 / 233. szám
[...] G Zombori 3 Jó Zombori Szaniszló Nagy Bagi Lajos Üllő Perbál [...] 52 kg 2 Bartucz 3 Sán­dor Abony 60 kg 1 Hor­váth [...] Jó Pintér Pálinkás Mándoki Ungi Sándor Duna menti csoport Törökbálint MAFC [...] közül senki sem dicsérhető Pécsi Sándor Tűz a léggömberdóbsn Csaknem tömegszerencsét­lenség [...]
135. 1972-10-24 / 251. szám
[...] ill Sze beni Jó Hajdú Szaniszló Skri bek ill Bara Molnár [...] legjobb­ja Néder Pálinkás I Ungi Sándor így látták az edzők Budai [...]
136. 1972-10-31 / 257. szám
[...] legjobbja Ju­hász Gere Wimmer ill Szaniszló Zombori Üllő Gödöllői Vasas 3 [...] ill Kovács Nagy Nyíri Pécsi Sándor Budaörs Maglód 3 0 2 [...]
137. 1972-11-14 / 268. szám
[...] dr Zádor Antalné Gyarmati Gyu­láné Sándor Emese dr Áfra Tamás elnök [...] három tagjának Molnár Istvánné nak Szaniszló Lajosnénak és Eckhardt Károlynénak sok [...] érkeztek a váci Lő wy Sándor Gépipari Szakkö­zépiskolába A pozsonyi test­vériskola [...] iskolai ünnepség amelynek keretében Meskó Sándort az iskola nyugdíjba menő gazdasági [...]
138. 1972-11-28 / 280. szám
[...] közül senki sem dicsérhe­tő Pécsi Sándor Budaörs Isaszeg 5 2 2 [...] Kiss Simon Berger ill Bene Szaniszló ll es ből Jó Berger [...]
139. 1972-12-05 / 286. szám
[...] azért mert egyik versenyzőjüket Ki­rály Sándort az ifjúsági II osztályú bajnokságon [...] Halászi A három Idősebb játékos Szaniszló István Nagy Jó­zsef és Csermák [...]
140. 1972-12-06 / 287. szám
Szóljatok szép szavak Petőfi Sándorról Továbbjutott a gimnázium irodaimi színpada [...] indított Szól­jatok szép szavak Petőfi Sán­dorról irodalmi vetélkedő megyei versenyében A [...] műsorukban ügyesen úgy emlékeznek Pe­tőfi Sándorra hogy Arany és Petőfi barátságát [...] SZERDA Csúcsvezetöség helyett KISZ bizottság Szaniszló Balázs 1967 óta dolgozik a [...]
141. 1973-04-10 / 83. szám
[...] a gyűlés előadója pedig Kovács Sándor a konzerv­gyár igazgatója a város [...] Mihály Kalocsa Balázs u 1 Szaniszló Vendel Zrínyi u 84 Bujdosó [...]
142. 1973-04-27 / 97. szám
[...] Gimn 86 3 Váci Sztáron Sándor Gimn 33 4 Fóti Szakközépisk [...] postán küld­jük el részükre Nyertesek Szaniszló Gyula Tó­almás Fő u 22 [...]
143. 1973-05-29 / 123. szám
[...] Csa­ba Sárai Szabó István és Szaniszló Ilona Zoltán Dan ka Ferenc [...] nem tud­ták egyiket sem értékesíteni Sándor játékvezető jól vezette a mérkőzést [...]
144. 1973-07-01 / 152. szám
[...] rende­zői elhalasztották a megnyitót Szabó Sándor a városi tanács művelődési felügyelője [...] egyik munkatársát Nem sokkal később Szaniszló Pál és Szaniszló László is megérkezett Együtt borozgat [...]
145. 1973-07-05 / 155. szám
[...] tanács­kozást tartottak a konzerv­gyárban Kovács Sándor az üzem igazgatója ismertette az [...] gőzölőben nem unatkoznak a dolgozók Szaniszló Ferencné a zöldborsó dobozainak zárását [...] kelten utaztak Budapestre A Vándor Sándor munkás és ifjúmunkás énekkari feszti­vál [...] Este a Margitszigeten rende­zett Vándor Sándor munkás és ifjúmunkás énekkari feszti­válon [...]
146. 1973-07-17 / 165. szám
[...] tervben rögzítették hogy a Petőfi Sándor általá­nos iskola Jósika utcai egysé­gében [...] és Nagy Erzsébet Erika Erdős Sándor és Hajdú Mária Sándor Lá­zár Zoltán és Pesti Ilona [...] Erika nevű gyermeke Névadót tartott Szaniszló János és Gergelyfi Julianna János [...]
147. 1973-09-04 / 206. szám
[...] munka ju­bileumát ünnepelte a minap Szaniszló Istvánná konzerv­gyári dolgozó Ebből az [...] és Pásztor Rozália Ildi­kó Gállos Sándor és Szabó Judit Csaba Kalocsa Sándor és Papp Margit Sándor Szűcs Ambrus és Dézsi Mária [...] és Lu­kács Margit Róbert Kismar­éi Sándor és Csapó Mária Krisztina nevű [...]
148. 1973-11-13 / 265. szám
[...] Jjrj Nagy a mezőny legjobbja Szaniszló Zombori ill Liptai Kukucska és [...] P Nagy Füleki Tud Pécsi Sándor Pomáz Vecsés 1 0 Csupán [...]
149. 1973-11-27 / 277. szám
[...] az OTSH osztályve­zetője dr Beckl Sándor ál­Két nappal a továbbjutást éldöntő [...] Takács Jó Nagy Zom bóri Szaniszló ill Kovács Keller Tud Bagi [...] László Szabó I Tud Pécsi Sándor Üllő Vecsés 2 0 0 [...]
150. 1973-11-29 / 279. szám
[...] nehéz feladatot látnak el Egyikük Szaniszló István aki harminckét éve dolgozik [...] mint harminc éve itt dolgozom Szaniszló István régi mun­kásőr Még 1957 [...] a kertbarátok klubjában dr Brózik Sándor a Kertészeti Kutató Intézet tudományos [...] Az előadás befejeztével dr Brózik Sándor meghívta a körösi kertbarátokat hogy [...]