19. oldal, 1027 találat

Találatok

901. Ülésnapok • 1927-176 (1927-XIII-182. oldal)
[...] politikai irányzat uralkodik amelyet Bethlen István gróf képvisel komoly konszolidációról beszélni [...] van beosztva Az államvasuti alkalmazottaknak ké­rése tehát az hogy szüntessék meg [...]
902. 1942-03-03 / 50. szám
[...] tel­jesíthető egyes munkaadóknak az a kérése hogy a tanoncok oktatása az [...] F rcss László és Orosz István Választmányi ta gok K Nagy [...] távirattal fordult ifj vitás Worthy István kormányzóhelyetteshea és üdvösfő táv­iratot intézett [...]
903. 1886 / 23. szám • A csődbeli megtámadási jog és a végrehajtási törvény (Melléklet 92. oldal)
[...] megállapítani II rendű vádlott S Istvánt a kir itélö tábla azért [...] 28 csb Bogyay Pongrácz tmg Kerese Kálmán Roseuberg IgnáCZ e b [...]
904. 1942-05-30 / 121. szám
[...] tól Jön Arizonai vadmacska Bikfalvy István dr tb tanácsnok Ke­Iedy Tibor [...] Joksman Ödön dr főispán Bikfalvy István dr aljegyzőt tiszteletbeli tanácsnokká nevezte ki Bikfalvy István dr aki eddig a város [...] április hó 29 napján beadott kérése folytán az 1881 évi XLI [...]
905. 1930-08-04 / 169. szám
[...] parasztkarakterekeb alakitó művésze pár Bársony István és Dajbukát Iloina aki szintén [...] meg gyógyíthatók Teljesen díjmentesen megkaphat kérése folytán egy könyvet amelyből tanulságos [...]
906. Ülésnapok • 1927-305 (1927-XXI-468. oldal)
[...] Ezért a kisgazdáknak az a kérése hogy egy hónap­pal hosszabbítsák meg [...] tisztelt képviselőtársam azt hi­szem Kiss István ma behozott egy vidéki la­pot [...]
907. 1877 / 11. szám • A csalárd és vétkes bukás a magyar büntető-törvényjavaslatban (Oldal 91. oldal)
[...] és i t dr Pavlovits István végi t s csődválasztm választása [...] Doczy Maritól Vla­sics Ádám s István jav 546 ft Pécsett Véber [...] tsai iiletőleg Denkinger Isvántól Kaiser István jav Érd községben Putaly I [...] Spitzer József jav V üombón Kerese M vh Sásdon bejelen­tési h [...]
908. 1903 / 45. szám • Az ügyvédek nyugdíjintézete (Melléklet 179. oldal)
[...] együttélést felbontotta s azt alperesnő kérése dacára többé vissza nem állította [...] nemis volt komoly mert B István tanú vallja hogy előtte felperes [...]
909. 1932-03-06 / 54. szám
[...] a pontokat P E P Kérése értelmében döntöttük el a dolgot [...] V Nagy Dezső 135 Vigb István 125 Wetzer Jánosné 126 Varga [...]
910. 1939-09-01 / 200. szám
[...] mindazokat a lakosokat kik­nek felvételi kérése azon okból volt el­utasítva hogy [...] lelkész várme­gye közgyűlésre kiküldöttek Bállá Ist­ván Kis Lajos Ma gyári Ferenc [...] András Keszeg András és Varga István fö dbirtokos N agykend elnök [...]
911. 1940-03-07 / 54. szám
[...] Kertész József Sebő Martba Istvánffy István dr Proksch Gyuláné He gyessy [...] Dénes Kiss József D Halász István Kemény Ödön Szőts Árnál Csányi [...] nehézségekbe ütközik még csőd kényszeregyezség kérése sőt elrendelése ese­tén is és [...]
912. Ülésnapok • 1927-389 (1927-XXVII-381. oldal)
[...] álló postaaltiszti és műszaki segédszemélyzet ké­rése Ezek azt kérik hogy automatikusan [...] 3 fizetési csoportba jusson Strausz István Visszaestek a postások nagyon Főleg [...]
913. 1895 / 36. szám • A milleniumi országos ügyvédgyülés (Melléklet 142. oldal)
[...] lép át Alperesnek az a kérése hogy V Áron tanú a [...] ekkép részére kiszolgáltatott bizonyítják J István és K Károly kihall­gatott tanuk [...]
914. 1902 / 33. szám • A spanyol büntetőjog általános tanaiból (Melléklet 131. oldal)
[...] körül az ország­úton M Istvánné kérése folytán vette fel kocsijára a [...] sértett­nek vallomása hanem Dr H István tszéki orvosnak látlelete és véleménye [...]
915. 1893 / 49. szám • A csődtömeggondnokságok kiosztásáról (Oldal 194. oldal)
[...] vevő tényleges birtokba helyezte­tése iránti kérése nem utasítható el Hozatott a [...] kir ítélőtábla elnöke Dr Dániel István s k teljes ülési jegyző [...]
916. 1937-11-14 / 263. szám
[...] Kj fogja fizetni Sw ntgyörgyY István temetési kö lségeit Négy évvel [...] szemet A vén ci­gány Szemlgyörgyi István kolozsvári Magyar Sziinház feled hetet [...] du tanácsa étié amely indoíkolatöain kérésé veţ most már a item [...]
917. Ülésnapok • 1922-309 (1922-XXV-242. oldal)
[...] teljesen azonositom Altalános helyes­lés Strausz István Fel is tételeztük Azt hiszem [...] egész nemzet közegészség­ügyének is egyetemes kérése és sürgető óhaja az Ugy [...]
918. 1944-08-29 / 195. szám
[...] és a pap befe­jezi a kérésé elést Mozgalmas élet a kolozsvári [...] házi iinnepcéget megnyitó Ba azs István kollégiumi aeroköri vezető tanarral beszélgetünk [...] versenyre a fiukat csu­pán Benedek István VIII osztályos gimná zii ltia [...] között Másodikok az országban Benedek István különben a mostari össze­jövetel ünnepi [...]
919. 1939-12-12 / 287. szám
[...] val A marosmegyei Tnrnoveami esalád kérése A Grniu utcai gyilkosság Ihre [...] és a fütő valamint Deák István és kurrsi Peter mun­is ásek [...] Kozma Bálint szörnyethalt mig Deák Istvánt haldokolva állították haza lakására Kurcsi [...]
920. 1943-12-11 / 280. szám
[...] pere­kor Budapest I hullámhosszán Csekey Ist­ván dr a kolozsvári egyetemen a [...] meg orvosát A Légoltalmi Liga kérése A Légoltal­mi Liga kolozsvári csoportja [...] rendezői dr Kiss Gá­bor garkadi István hadnagyok és Szövényi Jenő zászlós [...] járt egy kolozsvári szabómü­helyben Bartis István Szántó utca 80 szám alatti [...]
921. Ülésnapok • 1922-462 (1922-XXXV-385. oldal)
[...] adókérdéseknek feszegetése az adók leengedésének kérése népszerű dolog de azután a [...] az utána következő kerü­letek Strausz István És a rétsági micsoda választási [...]
922. 1932-12-30 / 300. szám
[...] való utólagos felvételét s e kérése nem lett c utasítva Amennyiben [...] és Hadnagy plakáttervei is Deák István pasztelljei kedve­sek és hangulatosak A [...]
924. 1932-04-09 / 82. szám
[...] lecsillapítani A merénylőt egy Elekes István nevű ember személyében elfogták Még [...] Str Memorandului 24 i ek kérése elől és igazán csak részvétből [...]
925. 1938-05-25 / 117. szám
[...] 1933 ban tartott árverést megsemmisítet­te kérése adott be a hivatalhoz amely­ben [...] Lantos Béla Mészáncs Béla Nagy István Rajnai Sándor Szabados Árpád Tóth [...] ének és szentbeszéd a Szent István Baziliká­ból A szentmisét Serédi Juszbimiiinán [...]
926. 1941-10-22 / 241. szám
[...] 112 számú ház előtt Gombos István béigépkoesivezető Csillag hegy ut 22 [...] után kiszenvedett A gázoló Gombos István ellen megindult az eljárás Október [...] után 36 fillér a munkásság kérése Ka­rácsonykor és husvétkor a női [...]
927. 1934-02-18 / 39. szám
[...] d ákokért Többszáz magyar diák kérése érkezett be a diáksegélyzö akció [...] könyvtárter­mében dr Biró Vencel Apor István és Erdély elnyugatiasodásának kezdete Bölcsészet [...]
928. 1942-10-29 / 245. szám
[...] megítélésé­ben a bány ászcsaládok nagy kérése csak egy akta a sok [...] vallás­tanára tartott előadást homoródjánosfalvi Sándor István egykori székelyföldi unitárius lelkipásztor híres [...] és ismert történetiró alakjáról Sándor István Szé­kelyhoni utazás c könyvével mely [...]
929. 1936-02-29 / 49. szám
[...] szal adÍéÍ 5 ra­Siefy ezési kérése ügyéiben TIMISOARA Az Ellenzék tudósrtójától [...] Olajos Domokost Bakos Aladárt Zigoni Istvánt a Keleti Újság részéről Zomora [...] Jelen vol­tak a vizsgán Hatfaludy István titkár Máriaffy Lajos és Teleki [...]
930. 1942-02-12 / 34. szám
[...] egyetemi ta­nár és dr Lakatos István városi mérnök A rendezést előkészítő [...] támogatását kérte A kül­dötte másik kérése az volt e polgármester hoz [...]
931. 1892 / 26. szám • A sommás eljárásról szóló törvényjavaslat a képviselőház igazságügyi bizottságában (Oldal 222. oldal)
[...] nap alatt a követelés iránt kerese et ad be A fizetési [...] a miniszter elnöklete alatt Teleszky István államtitkár Kozma Sándor kir főügyész [...]
932. 1941-02-26 / 47. szám
[...] a bejegy­zett tulajdonjog kitörlése iránti kerese tek van helye ha az [...] további együtt­működés érdekében dr Snmadi István vár megyei főügyész vezetésével egy [...] tagjai voltak többek között Aoáthy István dr Kenéz Béla dr Márki [...]
933. 1943-11-30 / 271. szám
[...] a városháza dísztermében Dr Soós István polgármester tartotta a meg­nyílt óhsszédet [...] előadást tart dr Kováts J István budapesti teol tanár a duna [...] 3 ö 63 A TEMETÖFELUGYELÖSÉG KÉRÉSE A KÖZÖNSÉGHEZ Együk kolozsvári napilap [...]
934. 1934-01-22 / 17. szám
[...] meghajolva ezt felelte A mama kérése parancs nekem Huszonnégy órán belül [...] 4600 lej összegért foglaltak Danity István dévai fodrásznál aki az összeget [...]
935. 1921-05-22 / 103. szám
[...] és a kivéte­les intézkedésekkel Bethlen István gróf programmbeszédén mondotta Vázsonyi az [...] gyűlést tartsanak A köztársasági párt kérése felet a belügyminiszter fog dönteni [...]
936. 1941-02-11 / 34. szám
[...] kispesti ifjnság ajándéka Azonban egy kérése is van a kispesti ifjúságnak [...] álla­mi elemi iskolában dr Bálint István orvos a Pap utca 35 [...] előadást tart dr Szent királyi István Az előadás címe A gyer­mek [...]
937. 1936-09-01 / 201. szám
[...] Az eljárás meg­indult BART ALIS ISTVÁN FÉRFISZABÓ CLUJ Str G Duca [...] c lapban hirdető bucu­reştii Bartalis István férfiszabóval KÉT KIS GYERMEKET CSONKÍTOTT [...] és ezekből nyilvánvaló hogy Tisza István első miniszterelmötkségémek egén nehéz felhők [...] felvételi vizsgára és részletes felvilágosítások kérése már mostantól kezdve az intézet [...]
938. 1891 / 21. szám • A birói függetlenség Angliában (Melléklet 84. oldal)
[...] 15 félsz jul 6 csb Kerese Miklós tmg dr Müller János [...] félsz jul 8 csb Jelencsik István tmg dr Várady Zsigmond Lemuth [...]
939. 1941-12-18 / 289. szám
[...] fogadta fáik MTI H máV kérése c i Bíaző őzönsvgliez A [...] INTÉZETI TANÁRRÁ NEVEZTÉK KI JUHÁSZ ISTVÁN DR T Juhász István dr tef lelkészt a volt [...]
940. 1941-10-21 / 240. szám
[...] alapon a füszerkereskedelmi alkalma­zottak fizetésemelési kérése indokolt Miklósa László főtitkár a [...] Filó Ferenc Székelyud­varhely polgármestere Anghi István ország gyűlési képviselő és gróf [...]
941. 1942-02-06 / 29. szám
[...] kereskedő fiai­nak 190 sz Szent István cserkészcsapata 1942 február 8 án [...] adta igazolását s ameny nyiben kérése jogosult volt a kenyérpótje gyet [...] if jóinak 190 sz Szent István cserkészcsapata február 8 ikán va­sárnap [...]
942. 1933-01-04 / 3. szám
[...] 72 éves öregasszony özvegy Balogh Istvánná született Vörösmarty Jozefa nagy nyomorára [...] Vörösmarty Mihály­nak unokahuga Vörösmarty Jozefa kérése meghallga­tásra talált és a 22 [...]
943. 1942-08-27 / 193. szám
[...] közli hogy vitéz nagybányai Horthy István Kor­mányzóhelyettes Ur ŐfÖméltóságával kap­csolatos országos [...] eső kabát Ballon kabát Barfalis István ruhaáruházában Kolozsvár Egyetem u I [...] nagyon ajánlatos az ál­lami ellenőrzés kérése amely 30 40 száza­lék többletbevételt [...]
944. 1914 / 19. szám • A polgári tkv. tervezete fölött (Oldal 164. oldal)
[...] április hó 29 napján Iftaralbás István kir bir vhajtó 4857 1914 [...] takaros incseli lakós jelen számú kérése folytán az önkéntes árverés mely [...]
945. 1942-10-08 / 227. szám
[...] számára figyelmeztető tábláink szerén v kérése gyepre lépni virágot és gyümölcsöt [...] nyomár már beszámoltunk róla Csekey István ko­lozsvári egyetemi tanár a Magyar [...] egész sajtó terjedelmesen kö­zölte Csekey István kifejtette bogy a magyarság 184 [...]
946. 1944-07-01 / 146. szám
[...] zsidó üzl t ki igénylési kérése all elitnijéiiás öaft A kér­vényezők [...] őrizetbe vett asszonyra HALÁLOZÁS Biliczky István temetése r a sárnap délután [...]
947. 1942-10-10 / 229. szám
[...] főtitkár mond bevezetőt Rendező Dálnoky István Karnagy Z ttíer Sándor PAPTAMÁSI [...] községnek a miniszter rendeletére hivatkozó kérése alapján a nagyváradi áiamépitészeti hi­vatal [...]
948. 1941-10-07 / 228. szám
[...] dr Szent királyi Kálmán Biró István felsőházi tag ás MM Ferenc [...] Rakasz nak Kolozsvár polgármesteréhez intézett kérése hót pontban összegezi azokat a [...]
949. 1942-08-11 / 181. szám
[...] AG DÉLBEN MAGYAR ÚJSÁG Antal István dr nemzetvédelmi propaganda miniszter mond [...] Az ünnepi beszédet dr Antal István nem­zetvédelmi propaganda miniszter mondja Vitéz [...] lakásviszonyait Nem volt gyanús a kérése Kérdezte a tanúként kihallgatott Paizs [...]
950. 1935-07-19 / 162. szám
[...] kísér­let megtörténtét és ezért Kovács Istvánt két évi felfüggesztésre és a [...] unitárius kollégium elei Vezető Dóczy István Gyakorlott kerékpároso­kat vendégként szívesen lát [...] jövő héten dönt a bulgárok kérése iiggében A VASÁRNAPI FERENCVÁROS AUS [...]