187 találat (0,148 másodperc)

Találatok

1. (29. oldal)
[...] előadták Rottenstein Miksa cellón és Feuer István harmóniumon Vili o tanulók 7 Sírtatok magyarok Szavalta Feuer István Vili o t 8 Eulenberg [...] Verdi Rigoletto átirat Zongorán előadta Feuer István VIII o t 4 Oroszország [...] Vili o t zongorán kisérte Feuer István VIII o t 8 Holtai [...]
2. (30. oldal)
[...] király Zenekari kiséret mellett szavalta Feuer István VIII o t 7 Szózat [...] amelyekkel olyan zajos sikereket arattunk Feuer István önképzőkör főjegyző Szintén György vezető [...]
3. (69. oldal)
[...] János Csukás Kálmán Dobos Boldizsár Feuer István Koperniezky Lajos Kudar Ottó Kupeez Ödön Nagy István Orr Sándor Pekó László Peregi [...] Rottenstein Miksa Sándor József Sztriha István Zólyomi Simon rendes és Czájlik [...] Ferenc Ludovica Cíányi Sándor Dobók István Feuer János Gál Endre Göndöcs Gyula [...]
4. (104. oldal)
[...] oszt tanuló kapta 19 A Feuer Lőrinc féle alapítvány 45 K [...] t kapta 20 Az Ulrich István féle alapítvány kamatát Vereb József [...] Mihály összes költői műveit Kiss István VII o t Pröhle Vilmos Nap­keletről Feuer István IV o t Andor József [...]
5. (36. oldal)
[...] 150 fokon oklevelet nyert Kun István VII o t 100 fokon [...] okleve 1 e t nyert Feuer István V o t 120 fokon [...] A tagok Bán Imre VIII Feuer Ernő VIII Franki Pál VIII [...]
6. (102. oldal)
[...] főgimn versenyén a 100 fokon Feuer Ernő VI oszt tanuló II [...] és ügyességükért Bleier Imre VI Feuer István III oszt tanulók Ének I [...]
7. (37. oldal)
[...] Csányi Sándor Dobák Dezső Dobák István Hegyi Imre Hoffer Pál Kudar [...] János Dósai Imre Erki József Feuer István Főző Béla Glück Lajos Grosz István Herédi Szabó Károly Kudar Ottó [...] Barta Sándor Csenki Sándor Csima István Czájlik Kál­mán Eszes István Feiler János Grünhut Sándor Gyön­gyösi [...]
8. (45. oldal)
[...] Csitári János Csukás Kálmán Deskó István Dósai Imre Erki József Feszler Árpád Feuer István He rédi Szabó Károly Kudar Ottó Miklós György Nagy István Nagy Sándor Orr Sándor Politzer [...] Seres János Szegi Sándor Sztricha István Tápai Vidor Tóth József 1 [...]
9. (37. oldal)
[...] VII Füredi György VIJ Kun István VII Schweitzer Imre VII és Feuer István V o tanulók oklevelet nyertek [...] dicséretet és oklevelet nyert Kun István VII o t az írás [...]
10. (34. oldal)
[...] Ferenc VII o t főpénztárnok Feuer István VI o t ellenőr Kim István VIII o t könyvtárnok Kanizsai [...]
11. (64. oldal)
[...] i 2 2 2 i Feuer István i 1 1 1 1 [...] 1 1 1 i Hajas István i 1 1 2 2 [...] 4 3 2 2 Nagy István i 1 2 3 1 [...] 1 1 i 20 Sztriba István i 1 3 3 3 [...]
12. (38. oldal)
[...] Irta Farkas Imre Szavalta Hajas István VIII o t Hegedűn kisérték [...] József VIII o t zongorán Feuer István VII o t cimbalmon Baghy [...]
13. (62. oldal)
[...] 2 2 2 2 i Feuer István izr 1 1 1 1 [...] 1 2 1 i Hajas István 1 1 1 2 2 [...] 3 3 3 1 Nagy István 1 1 3 3 3 [...] 3 3 I i Sztriha István 1 1 3 3 2 [...]
14. (81. oldal)
[...] 9 LJ 3 2 9 Feuer István izr 9 LJ 1 1 [...] 1 2 1 i Hajas István I 1 2 2 1 [...] 3 1 1 2 Nagy István 1 1 3 3 2 [...] 1 1 3 1 Sztriha István 1 1 3 3 2 [...]
15. (50. oldal)
[...] 1 2 2 3 2 Feuer István izr 1 i 1 1 [...] 2 2 3 1 Nagy István 1 i 2 3 2 [...] 1 1 2 2 Sztriha István 1 2 3 3 2 [...]
16. (85. oldal)
[...] 2 1 2 15 Deskó István ism 9 2 3 4 [...] 2 3 4 o 2 Feuer István 1 1 1 1 I [...] 9 3 2 2 Grósz István ism 9 2 3 9 [...] 3 3 2 1 Nagy István 1 1 2 1 1 [...]
17. (81. oldal)
[...] 9 L 2 1 Bogyó István ism 2 1 2 2 [...] 2 3 3 3 f Feuer István izr 1 1 1 1 [...] 3 3 2 i Grósz István izr 2 3 3 4 [...] 4 2 1 30 Nagy István 1 1 1 1 1 [...]
18. (111. oldal)
[...] 9 9 2 10 Bogyó István 0 1 9 íj 2 [...] 2 1 3 3 2 Feuer István izr 1 1 í 1 [...] 0 Ci 2 1 Grósz István izr 2 9 3 3 [...] T 1 1 30 Nagy István 1 1 1 1 1 [...]
19. (28. oldal)
[...] titkár Orr Sándor Vili főjegyző Feuer István VIII aljegyző Léderer Kálmán VII [...]
20. (37. oldal)
[...] főjegyző Dobók Ferenc VIII aljegyző Feuer István VII pénztáros Takács József VIII [...]
21. (88. oldal)
[...] 2 1 i i Bogyó István 2 2 3 4 4 [...] 2 2 2 2 1 Feuer István izr 1 1 1 1 [...] 3 1 1 i Nagy István 1 2 2 3 3 [...]
22. (43. oldal)
[...] 70 es fokon oklevelet nyert Feuer István IV o t és Policzer [...]
23. (69. oldal)
[...] rendfőnök Pásztor Ferencz ügy­véd Özv Feuer Mihályné Tarjányi Józsefné Holló Mihály [...] Kun Félegyházi Takarékpénztár Temetkezési Egyesület Feuer Illés könyvkereskedő Betegsegélyző Egyesület Félegyházi [...] neje Agócs János kanonok Csima István uj templomi főkántor Fóka Lajos [...] Holló Sándor takarékpénztári igazgató Bánhidy István Szabó László tanácsnok Zámbó Dezső [...]
24. (110. oldal)
[...] ot Szeptemberben jelesen érettek voltak Feuer Mihály Feuer Rózsa Jandacsik István Pál Kálmán Tápai Lajos Jól érettek voltak Ferencsik Károly Iványi István Kubát Ernő Peregi István Rimóczy József Tarjányi Iván Éret­tek [...] Berár Romulusz Fazekas Szűcs József Feuer Sándor Gulyás János Hoffer József [...]
25. (65. oldal)
[...] aradi vértanuk Irta és felolvasta Feuer Mihály Vili o t 5 [...] Ünnepi óda Irta és felolvasta Feuer Mihály Vili o t 2 Pétiké Irta Vörösmarty Mihály Szavalta Feuer Sándor VIII o t 3 [...] N VII Hegedűn játsza Peregi Ist­ván VIII o t Zongorán kiséri Feuer Mihály VIII o t 3 [...]
26. (30. oldal)
[...] rendfőnök Pásztor Ferenez ügy­véd Özv Feuer Mihályné Tarjányi Józsefné Holló Mihály [...] Kun Félegyházi Takarékpénztár Temetkezési Egyesület Feuer Illés könyvkereskedő Betegse gélyző Egyesület [...] neje Agócs János kanonok Csima István új templomi főkántor Póka Lajos [...] Holló Sándor takarékpénztári igaz­gató Bánhidy István Szabó László tanácsnok Zámbó Dezső [...]
27. (21. oldal)
[...] Bartha Lajosné Bálint László Bezdány István Bilinszky László Bíró Sándor Börcsök [...] Érszegi László Fekete Sándor dr Feuer Illés Feuer János Feuer Jánosné özv Hegedűs Józsefné Hidegkúti [...] né vitéz Kovács Ernő Körömi István Kövesi János Lénát Sándor Len­gyel [...]
28. (106. oldal)
[...] 1 1 2 2 5 Feuer Mihály izr 1 1 1 [...] 1 1 1 1 2 Feuer Sándor izr 1 1 3 [...] 1 2 2 2 Iványi István 1 1 2 2 2 [...] 2 3 2 3 Jandacsik István 1 I Q j 2 [...]
29. (59. oldal)
[...] Péter Fekete Jenő Ferencsik Károly Feuer Mihály izr Feuer Sándor izr Gaál Imre ev ref Gaszner Gyula ism Iványi István 10 Karácsonyi Gujdo ism Kiss [...] Móczár Gyula Pál Kálmán Peregi István 20 Rimóczy József Rozenfeld Imre [...] Andor Vona Géza ism Magántanuló Feuer Rózsa izr Szabó Imre Összesen [...]
30. (111. oldal)
[...] 1 1 2 2 i Feuer Mihály izr 1 1 1 [...] 1 1 1 1 i Feuer Sándor izr 1 1 3 [...] 3 2 2 f Iványi István 1 1 2 3 2 [...] 2 1 2 i Jandacsik István 1 1 9 1 1 [...]
31. (2. oldal)
[...] BAKOS JENŐ BÁLINT FLÓRIÁN BlBOK ISTVÁN BLEUER LÁSZLÓ BRUDERMANN JÓZSEF CHOBODITZKY RÓBERT CSÁKI ISTVÁN DROZD 1 K JÓZSEF DUNÁI [...] JÓZSEF FERENCSIK JÁNOS FERENCSIK KÁROLY FEUER ERNŐ FEUER FULÖP FRANK SÁNDOR DR GAÄL [...] IMRE GLANZ ÁRMIN GON Dl ISTVÁN GYÖNGYÜSSY DÁNIEL GYÖNGYÖSSY ZOLTÁN HIDEG [...]
32. (52. oldal)
[...] rendfőnök Pásztor Ferencz tigyv Özv Feuer Mihályné Özv Tarjányi Józsefné Holló [...] neje Agócs János kanonok Csima István uj templomi főkántor Holló Sándor takarék pénztári igazgató Bánhidy István Szabó László tanácsnok Zámbó Dezső [...] Gusztáv Pál Károly Bálint Flórián Feuer Lajos Dr Róth Zsigmond Rosner [...]
33. (58. oldal)
[...] rendfőnök Pásztor Ferencz iigyv Özv Feuer Mihályné Özv Tarjányi Józsefné Holló [...] neje Agócs János kanonok Csima István uj templomi főkántor Holló Sándor takarék pénztári igazgató Bánhidy István Szabó László tanácsnok Zámbó Dezső [...] Gusztáv Pál Károly Bálint Flórián Feuer Lajos Dr Róth Zsigmond Rosner [...]
34. (29. oldal)
[...] Pásztor Ferenc ügyvéd f özv Feuer Mihályné özv Tarjányi Józsefné f [...] Agócs János kanonok f Csima István új templomi főkántor f Holló Sándor takarékpénztári igaz­gató Bánhidy István f Szabó László f tanácsnok [...] Kunz Béla Csókán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Boleszny Antal
35. (15. oldal)
[...] Pásztor Ferenc ügyvéd y özv Feuer Mi bályné özv Tarjányi Józsefné [...] Agócs János kanonok y Csirna István uj templomi fökántor fj Holló Sándor takarékpénztári igazgató Bánhidy István y Szabó László y ta­nácsnok [...] Schweitzer Adolf Baghy László Sille István Koperniczky János Pellech Kálmán Constantinum [...] Csókán Lajos számvizsgálók Boleszny Antal Feuer Sándor
36. (9. oldal)
[...] lettek Zólyomi Simon és Sille István főgymn tanárok Egyesületünk tagjai Hlapító [...] rendfőnök Pásztor Ferencz ügyv Özv Feuer Mihályné Özv Tarjányi Józsefné Holló [...] neje Agócs János kanonok Csima István uj templomi főkántor Holló Sándor [...] Gusztáv Pál Károly Bálint Flórián Feuer Lajos Dr Róth Zsigmond Rosner [...]
37. (67. oldal)
[...] Lajos 2 K és Elek István ur 60 fillérrel Egyesületünk tagjai [...] rendfőnök Pásztor Ferenczügyv f Özv Feuer Mihályné Özv Tarjányi Józsefné Holló [...] Agócs János kanonok f Csima István uj templomi főkántor f Holló [...] Gusztáv Pál Károly Bálint Flórián Feuer Lajos Dr Róth Zsigmond Rosner [...]
38. (60. oldal)
[...] kamata 50 01 K kapta Feuer Imre VII o 14 Eszes István féle 341 K kamata 16 [...] Kristófosák László II o 19 Feuer Lőriuc féle 1000 K kamata [...] V o 23 Özv Vargha Istvánná szül Ulrich Mária 1000 K [...] K kamatát mint rokon Fantoly István IV o 30 K Fan [...]
39. (42. oldal)
[...] 2 Farsang Péter 1 Friedmann István 2 Kertész Ervin 2 Molnár [...] Dénes 1 Blau Antal 1 Feuer László 3 Kanyó Antal 1 [...] osztályosok Almási Béla 2 Bense István 2 Biró István 1 Borda József 1 Fekete [...] III o Binét Dénes 1 Feuer László 1 Kovács László 1 [...]
40. (45. oldal)
[...] 121 K kamatát kapták Kanyó Ist­ván és Bellany Zoltán Vili o [...] 62 K kamatát kapta Kanyó István VIII o tanuló 15 A [...] IV o tanuló 16 A Feuer Béla féle alapítvány 82 50 [...] VII o tanuló 3 A Feuer Lörinc féle 1000 K kamatát [...]
41. (23. oldal)
[...] 1 Oroszi Béla 1 Sárközi István 1 Takács István 2 Tóth Imre 2 Törteli [...] o Bajnóczi Ferenc 2 Bárány István 1 Bella István 2 Borda Lajos 2 Csenki [...] bor 1 Drozdik László 2 Feuer László 1 Gál István 1 Görög Lajos 2 Hant [...]
42. (23. oldal)
[...] titkár Gaál Lajos VIII fő­jegyző Feuer Inire VIII aljegyző Léderei 1 [...] el Imre VIII háznagy Ba­kos István VIII könyvtárnokok Krausz Lajos VIII Kárpáti Béla VII Katona István VI és Porst Kálmán V [...] Erzsébet királyné emlékezete Felolvasás Tartotta Feuer Imre VIII o t 4 [...]
43. (12. oldal)
[...] alapítvány 266 K kamatát Fekete István II o t Molnár Sándor [...] László VIII o t Eszes István alapítvány 14 K kamatát Borda László VIII o t Feuer Béla alapítvány 44 K kamatát [...] kar adományozási jogához kötött alapítványok Feuer Lőrinc aiapítvány 60 K kamatát [...]
44. (6. oldal)
[...] Korb József Mészáros Jó­zsef Molnár István Mayer Miksa Memlaur Alajos Peregi [...] Szabó József Vesszősi Béla Prikkel István Pór Jenő Politzer Imre Szabó [...] Jenő III oszt Bajnóczy Mihály Feuer György Fischer György Gyulai Béla [...] Iván Walles­hausen Zsigmond V oszt Feuer Mihály Léderer László Toponárszky Milivoj [...]
45. (33. oldal)
[...] 1 Tápai Tibor 1 Takács István 2 Tóth Imre 2 Törteli [...] Menyhért 2 Deskó Attila 1 Feuer László 2 Kanyó Antal 2 [...] 1 Vékony Lajos 2 Zsibrita István 2 Haladók VI o Dóczy [...] Binét Dénes V o 1 Feuer László V o 1 Keserű [...]
46. (38. oldal)
[...] József Ónodi Balázs Érett Besze István Biró Dezső Borsodi Sándor Feuer Éva Keleti Márta Zákonyi Zoltán [...] 1 Bakos József 3 Bárány István 1 Bátori Béla 2 Balla István 1 Borda Lajos 2 Dinnyés [...] Menyhért 3 Deskó Attila 1 Feuer László 2 Kanyó Antal 1 [...]
47. (13. oldal)
[...] Péterné Pál Károly Bálint Flórián Feuer La­jos Dr Róth Zsigmond Kiasz [...] Fazekas Kálmán választ­mányi tagok Csima István Frank Ignácz ifj Molnár Imre [...] Kunz Béla Mihálovits Alajos számvizsgálók Feuer Sándor Szabó László Segélyre kiadott [...] Vértesi Károly VIII Háznagy Fekete István VIII o tanulók Bíráló
48. (29. oldal)
[...] 3 i 3 2 5 Feuer Andor mv ksz i 3 [...] 3 2 2 2 2 Feuer Béla mv SZ i 3 [...] 3 i 3 2 Nagy István j 1 2 3 i [...] 2 2 3 2 Szabó István ksz 3 4 4 o [...]
49. (103. oldal)
[...] 3 3 3 3 Fazekas István 2 2 4 3 3 [...] 3 2 2 3 15 Feuer Ernő izr i 1 J [...] 1 1 2 1 2 Feuer Ftilöp izr i 1 4 [...] 1 1 1 1 Kiss István 1 1 2 2 1 [...]
50. (89. oldal)
[...] 3 2 2 3 Csenki István 2 8 4 4 4 [...] 3 1 2 lf Fazekas István 2 2 o 2 3 [...] 3 l 1 2 í Feuer Ernő izr 1 1 i [...] í 2 1 2 2 Feuer Fülöp izr 1 1 3 [...]
51. (98. oldal)
[...] 2 í 1 2 1 Feuer Mihály izr 1 I 1 [...] 1 1 1 1 1 Feuer Sándor izr 1 1 3 [...] íj 3 f 10 Iványi István 1 1 2 2 2 [...] 2 3 1 2 Jandacsik István 1 1 3 1 1 [...]
52. (90. oldal)
[...] 3 3 3 2 2 Feuer Ernő izr i í 1 [...] 1 1 I i i Feuer Fiilöp izr i 1 3 [...] 3 3 3 1 Kis István i 1 1 9 9 [...] 1 1 1 1 Mihalovits István i 3 3 4 3 [...]
53. (57. oldal)
[...] Endre VIII o 14 Eszes István féle 341 K kamata 16 [...] Vajda Jó­zsef VI o 19 Feuer Lőrinc féle 1000 K kamata 60 K kapta Feuer Já­nos VIII o 20 Holló [...]
54. (99. oldal)
[...] Mihály Benedekti Vitus Fazekas Géza Feuer György Feuer József Hegyi József Kun Ár­pád Pál Béla Pollatsek Vilmos Pozsár István Szelcp csényi András Tihanyi Dezső [...]
55. (57. oldal)
[...] 2 I 3 2 5 Feuer Mihály izr I 1 1 [...] 1 í 1 1 1 Feuer Sándor izr 2 1 3 [...] 3 2 1 10 lványi István í 1 2 2 2 [...] i 1 I 1 Peregi István 9 1 2 2 2 [...]
56. (111. oldal)
[...] Ferenesik József Ferenesik Károly 5 Feuer Mihály izr v Feuer Sándori izr v Hamann János Iványi István Kiss József 10 Klein Dezső [...] ref v Pál Kálmán Peregi István 20 Rimóczy József Rozenfeld Imre [...] Tápay Endre Tápay Lajos Tótb István 35 Trungel Andor Túri Pál [...]
57. (67. oldal)
[...] 1 2 9 2 2 Feuer Mihály izr 1 1 1 [...] 1 I i 1 2 Feuer Sándor izr 1 1 3 [...] 4 3 3 3 lványi István isin 1 1 2 2 [...] 1 1 i 1 Peregi István 2 1 i 2 2 [...]
58. (99. oldal)
[...] 2 2 3 2 t Feuer Ernő 1 I i i [...] i i 1 1 1 Feuer Fiilöp 1 1 3 3 [...] 2 2 3 3 Kiss István 1 1 1 c 2 [...] 1 1 1 1 Mihálovits István 2 2 3 3 3 [...]
59. (104. oldal)
[...] 3 2 2 f 5 Feuer György izr 1 1 2 [...] 3 2 3 2 3 Feuer József izr 1 1 3 [...] 3 2 2 i Pozsár István 1 i 2 3 3 [...]
60. (95. oldal)
[...] 2 3 2 3 t Feuer György izr 1 1 3 [...] 3 3 3 i 2 Feuer József izr 1 1 3 [...] 3 3 2 2 Pozsár István 1 1 2 3 2 [...]
61. (109. oldal)
[...] 2 2 2 2 1 Feuer György izr 1 1 3 [...] 2 2 3 2 3 Feuer József izr 1 1 3 [...] 3 2 2 20 Pozsár István 1 2 3 3 3 [...]
62. (96. oldal)
[...] 3 3 4 2 2 Feuer György izr 9 1 3 [...] 3 2 3 2 2 Feuer József izr 1 1 3 [...] 2 2 2 2 Pozsár István 1 2 3 3 3 [...]
63. (53. oldal)
[...] 3 2 3 5 Csáki István i I 3 4 4 [...] 9 9 9 9 io Feuer György izr 2 1 9 [...] 3 2 2 2 2 Feuer József izr 1 1 9 [...]
64. (107. oldal)
[...] 3 2 2 5 Csáki István ism 1 1 2 3 [...] 2 í 2 3 2 Feuer György izr v 2 1 [...] 2 í 2 2 1 Feuer József izr v 2 1 [...]
65. (63. oldal)
[...] Szegi Imre Tarjányi Sándor Tóth István Vízhányó István Vesszősi Vilmos Rezsnyák Béla Ezenkívül [...] Schweiger Jenő Schweit­zer Imre Szluka István Török István I oszt Bakos Béla Bakos [...] Bálint Jó­zsef Baghy László Csáki István Csima István Eszes Ist­ván Fekete Kálmán Miskolczi Géza Molnár László Stiopu János Prikkel István Szelhoffer Géza Szemerédi József
66. (8. oldal)
8 Karoly Pásztori István Sille István Szabó Géza Tábi László Tóth [...] özv Pásztor Ferenczné és Simonides Istvánná úrasszonyok ajándékoztak több rendbeli értékes [...] Gyögy Engelman János Fazekas Géza Feuer György Fein Andor Grünhut Sándor [...] Bense Dezső Czitter Jakab Czombos István Döme István Kálmán Endre Memlaur Aurél Reinhardt [...]
67. (17. oldal)
[...] geom Szépírás í Torna Szabó István 2 2 3 3 3 [...] 4 2 2 3 Vízhányó István 1 3 3 4 3 [...] 3 3 2 1 Zakar István ref 1 1 3 3 [...] Ágoston Vas József Vizsgálation maradt Feuer Lajos izr Beiratkozott 60 Vizsgálatot [...]
68. (105. oldal)
105 19 A Feuer Lőrinc féle alapítvány kamata 47 54 K kapta Kun István VIII o tanuló 20 Az Ulrich István féle alapítvány kamata 22 44 [...] akaró nemesszívű tanügy barát Hajas István VI o t segélyezésére 20 [...]
69. (20. oldal)
[...] Agócs János kanonok y Csima István uj templomi főkántor f Holló Sándor takarékpénztári igazgató Bánhidy István y Szabó László y tanácsnok [...] Schweitzer Adolf Baghy László Sille István Koperniczky János Pellech Kálmán Constantinum [...] Kuuz Béla Csó­kán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Boleszny Antal
70. (26. oldal)
[...] Agócs János kanonok f Csima István új templomi főkántor f Holló Sándor takarékpénztári igazgató Bánhidy István f Szabó László f tanácsnok [...] Baghy László Zólyomi Simon Sille István Koperniczky János Pázsit Lajos Szabó [...] Kunz Béla Csókán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Boleszny Antal
71. (26. oldal)
[...] Agócs János kanonok f Csima István új templomi főkántor f Holló Sándor takarékpénztári igazgató Bánhidy István f Szabó László f tanácsnok [...] Baghy László Zólyomi Si­mon Sille István Koperniczky János Pázsit Lajos Szabó [...] Kunz Béla Csókán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Boleszny Antal IMJ
72. (37. oldal)
VII o Besze István 2 Borsodi Sándor 1 Csitári István 2 Farkas Károly 1 Hatvani Sándor 1 Hegedűs István 1 Horváth Csaba 2 Kurdics [...] Csiliga Menyhért Deskó Atilla 2 Feuer László 2 Gajin Iván 3 [...] Béla 1 IV osztály Banse István 1 Brummer István 1 Fekete Sándor 1 Lovas [...]
73. (33. oldal)
[...] Agócs János kanonok f Csima István új templomi főkántor f Holló Sándor takarékpénztári igazgató Bánhidy István f Szabó László f tanácsnok [...] Baghy László Zólyomi Simon Sille István Koperniczky János Pázs it Lajos [...] Kunz Béla Csókán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Boleszny Antal 3
74. (62. oldal)
[...] titkár Szemerédi Dániel Vili főjegyző Feuer Ernő VIII aljegyző Franki Géza VII pénztáros Szarvas István Vili ellenőr Endre László VII [...] Eyszrich György VIII könyvtáros Kiss István VIII osztályú tanu­lók Biráló bizottsági [...] Gampel Béla Julesz Jenő Kiss István VIII és Bíndfeld Béla VII [...]
75. (56. oldal)
[...] o ta­nuló kapta 20 A Feuer Lőrinc féle alapítvány 50 K [...] o tanuló 21 Az Ulrich István féle alapítvány 24 K kamatát [...] 30 K t kapta Dobák István VII o tanuló 23 Márton [...]
76. (59. oldal)
[...] Agócs János kanonok f Csima István új templomi főkántor f Holló Sándor takarékpénztári igaz­gató Ránhidy István f Szabó László f tanácsnok [...] Bagby László Zólyomi Simon Sille István Koperniezky János Tísztvis el ői [...] Kunz Béla Csókán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Boleszny Antal Fájó szívvel [...]
77. (103. oldal)
[...] féle alapítvány kamatát kapta Szarvas Ist­ván VIII o tanuló 66 61 [...] féle alapítvány kamatát kapta Kiss István VIII o t 4642 K [...] o t 5 K 20 Feuer Lőrinc féle alapítvány kamatát kapta [...] t 45 K 21 Ulrich István féle alapítvány kamatát kapta Szabó [...]
78. (10. oldal)
[...] Czobos Károly Zólyomi Simon Sille István Dr Bienfeld Lajos Tisztviselői kar [...] Fazekas Kálmán választmányi tagok Csima István Frank Ignácz ifj Molnár Imre [...] Kunz Béla Csókán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Szabó László Vagyoni állapot [...] Wolf Béla VIII főjegyző Mészáros István VIII aljegyző Farkas Ká­roly VII [...]
79. (19. oldal)
[...] koronás alapítványával boldog emlé­kezetű Bánhidy István 200 frt alapítványával tekintélyesebb összegekkel [...] tagok dr Beke Lajos Csima István Feuer Sándor Frank lgnácz ifj Molnár [...]
80. (60. oldal)
[...] 66 f kamatát 11 Eszes István VIII o tanuló kapta a [...] 30 f kamatát 15 Csima István VIII o tanuló nyerte az [...] Sándor Vili és Beli czay István IV o tanulók nyerték 2 [...] o tanu­lók kapták 3 A Feuer Lőrinczné féle alapítvány kamatát 33 [...]
81. (39. oldal)
[...] 2 Puskás Zoltán 2 Seres István 2 Tóth Károly 1 VII [...] Jenő 1 VIII o Besze István 1 Borsodi Sándor 1 Csitári [...] Ferenc 1 Csiliga Menyhért 1 Feuer László 2 Kanyó Antal 1 [...] kezdő tanulta V osztályosok Bense István 2 Biró István i Borda József 1 Czagány [...]
82. (48. oldal)
48 Sándor takarékpénztári igazgató Bánhidy István f Szabó László tanácsnok Zámbó [...] Baghy László Zólyomi Simon Sille István Dr Bindfeld Lajos Tisztviselői kar [...] alelnök Kripóczky Gábor titkár Sille István pénztárnok Lengyel Imre könyvtárnok Eyszrich [...] Kunz Béla Csókán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Szabó László Kirándulást alap [...]
83. (55. oldal)
Csáki István Eszes István Fekete Kálmán Glück Sándor Gróss [...] Pór Jenő Pórjesz János Prikkel István Rosner Ödön Schweiger Imre Szabó [...] Szomor László V Ferencsik Károly Feuer Mihály VI Czitter Jakab Szabó [...]
84. (26. oldal)
[...] 1 Niedermayer Kálmán 2 Novák István 2 Pelyva Jenő 1 Strébely [...] 2 Farkas Zoltán 2 Lönncz István 1 Pejtsik László 1 Takács István 2 Törteli Zoltán 2 Wirker [...] el Kardvívásból VII o Gál István 1 Feuer László 1 Kovács R György [...] 1 Strébely József 1 Szabó István 1 A T
85. (65. oldal)
[...] Pásztor Ferencz ügyvéd f özv Feuer Mihályné özv Tarjányi Józsefné f [...] Agócs János kanonok f Csima István uj templomi főkántor f Holló Sándor takarékpénztári igaz­gató Bánhidy István f Szabó László tanácsnok Zámbó [...] Baghy László Zólyomi Simon Sille István dr Bindfeld Lajos
86. (28. oldal)
[...] Testgyakorlás ód o c Bcszc István 3 2 2 3 3 [...] 3 1 1 i Csitári István 2 3 3 4 3 [...] 3 3 1 i Magántanulók Feuer Éva 2 3 3 3 [...] Szabó Imre Tar Lajos Tóth István Beiratkozott 21 Vizsgálatot tett 16 [...]
87. (7. oldal)
[...] jelesen érettek Éber Zoltán Mikes István Rázel Panni Jól éret­tek Blau István Braun Endre Fantoly István Günczler Rózsa Seres Erzsébet Szabó [...] Lajos Érettek Biró László Fövényi István Láng Aladár Lőrincz Teréz Pál [...] Éber Gyula VII o a Feuer Lőrinc féle ala­pítvány 60 K [...] alapítványának 100 K kamatát Sebők István
88. (31. oldal)
[...] Fazekas Kálmán Vá­lasztmányi tagok Csiina István Frank Ignátz Kunz Béla Kri [...] Steiner Gusztáv Tóth Endre Számoizsgálók Feuer Sándor Szabó László Segélyre kiadott [...] VIII o tan ellenőr Baksay István VII o tan könyvtárnok Csábi István VIII o tan háznagy Veres [...]
89. (31. oldal)
[...] Mennyiségi Ük ra a Besze István 2 2 2 3 3 [...] 2 1 3 2 Csifári István 2 3 3 3 3 [...] 1 I 2 1 Hegedűs István ism 1 2 3 3 [...] 1 2 3 3 Magántanulók Feuer Éva izr 3 3 3 [...]
90. (6. oldal)
[...] vizsgálat eredménye jelesen érettek Gö­rög István Julesz Miklós Molnár László Porst [...] Nuszbaum László Schmitz János Somogyi István Vargha Julianna Érettek Biró Anna Csenki Sándor Ehr­lich István Latkóczy Antal Rottenstein Margit Szabó [...] Kristófcsák László Vilii 0 a Feuer Béla féie alap 55 K [...]
91. (20. oldal)
[...] Deutsch Lajos özv Eszik Mihályné Feuer Imre Gaál László Hoff man [...] Imre 20 f t Iványi István Kiss József Szondi Róza 5 [...] Soós Imre Strébely Gyula Szabó István özv Szabó Mihályné dr Táby László Tarjányi János Wirker István Zámbó Dezső Üj pártoló tagok [...]
92. (25. oldal)
[...] VII o t pénztáros Gál István VII o t szertárosok Rusvay [...] László 2 Rusvay Tibor 3 Feuer László 4 Strébely József 2 [...] 5 Simay Ferenc 6 Gál István Az intézet tornaterme 180 mI [...] Lukács Dénes 1 Nagy P István 1 Nők Ferenc 1 Szabó [...]
93. (83. oldal)
[...] tanuló neve Bellóny Zoltán Benkovich István Boda István ref Boda Kálmán ref Csatáry István Csatáry Zsigtnond Dobák Dénes Eszes József Fazekas Sándor Fekete Béla Feuer Sándor izr Frindt Ferenc Guttmann [...] Jotzkovits Trifon g kel Juhász István Juhász Sándor ref Kalmár István izr Kanyó István Kárpáti Béla Kisznér Imre Krébecz [...]
94. (41. oldal)
[...] 2 Molnár György 1 Sáfrán István 1 Strébely Gyula 1 Újvári [...] I Sós Imre 2 Száraz István 2 Takács József 2 Tábi [...] Ferenc 1 Deskó Attila 2 Feuer László 3 Kanyó Antal 2 [...] 2 Szabó Béla 2 Tóth István 1 VI o Almási Béla [...]
95. (11. oldal)
íí István Frank Ignácz ifj Molnár Imre [...] Stéiner Gusztáv Számvizsgálók Szabó László Feuer Sándor Segélyzett az egyesület 4 [...] VIII o tanuló ellenőr Szabó István VII o ta­nuló könyvtárnok Bering [...]
96. (22. oldal)
[...] 1 Sviscsov Ernő 1 Takács István 1 Az énekkar az intézeti [...] is tudunk majd felmutatni Öveges István az énekkar vezetője 2 Rendkívüli [...] 1 Ökrös Gergely 2 Szabó István 2 Szebenyi Tibor 2 Vidéki [...] Kertész Ervin 1 VI osztály Feuer László 1 Gaál István 1 Kovács R György 1 [...]
97. (37. oldal)
[...] 00 H Díjkedvezmény foka Besze István i 2 2 3 3 [...] 4 2 3 1 Csitári István i 2 3 3 3 [...] 1 1 1 5 Hegedűs István 1 2 3 3 3 [...] 2 3 3 2 2 Feuer Éva izr 1 3 3 [...]
98. (45. oldal)
[...] 3 4 3 4 3 Feuer Sándor izr 2 1 3 [...] 3 4 4 3 Juhász István 2 2 3 3 3 4 4 3 3 Katona István 1 1 1 1 1 [...] 3 4 4 4 Klémann István 1 2 3 2 2 [...]
99. (64. oldal)
[...] Baghy László Zólyomi Simon Sille István dr Bindfeld Lajos Tisztviselői kar [...] alelnök Kripóczky Gábor titkár Sille István pénztárnok Lengyel Imre könyvtárnok Eyszrieh [...] Kunz Béla Csókán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Szabó László 10 Kirándulási [...]
100. (12. oldal)
[...] rendfőnök Pásztor Ferencz ügy­véd Özv Feuer Mihályné Tarjányi Józsefné Holló Mihály [...] neje Agócs János kano­nok Csima István uj templomi főkántor Holló Sándor takarék pénztári igazgató Bánbidy István Szabó László tanácsnok

 

  • 1
  • 2