Községi katholikus Szent László reálgimnázium, Kiskunfélegyháza, 1931

Sándor, dr. Dobók István, Feuer János, Ghilezán fános, Hegyi Imre, dr. Kalmár Gyula, Kárpáti Imre, dr. Kenéz Miklós, Kanizsaiad Lengyel Ilona, Herczogné Léderer Erzsébet, dr. Léderer Kálmán, dr. Sahin Tóth Rá fact, Steiner József Endre, dr. Szentkirályi Imre. A 25 és 30 eves találkozó előkészítő munkálatai is folynak júniusi, illetve szeptemberi összejövetelük érdekében. Legközelebbi célunk a Kiskunfélegyházi Öregdiák Szövetség megalkotása, amint a viszonyok megengedik. Adományok. A jelen tanévben a tanári könyvtár számára a következő adományokat kaptuk : a vallás- és közoktatásügyi minisztérium ajándéka 20 kötet „Tudomány és Honvédelem“, Kölcsey Dezső: „A Kölcsey, máskép Szenfe- Mágócs nemzetség, Kölcsey Ferenc“ c. munkákat és a következő két folyóiratot: „Testnevelés“, „Turistaság és Alpinizmus“. Az adományokért az intézet hálás köszönetét fejezi ki. IV. Hatóságok és tanári testület, 1) Hatóságok: A kiskunfélegyházi közs. kath. Szent László reálgimnázium fenntartója: Kiskunfélegyháza megyei város közönsége. Iskolánk a m. kir vallás- és közoktatásügyi minisztérium vezetése alatt áll. Vallás- és közoktatásügyi miniszter: Karafiáth Jenő dr. A minisztérium közép­iskolai ügyosztályának főnöke: Rácz Kálmán dr. miniszteri tanácsos. A szegedi fankerület királyi főigazgatója: Kaufmann György dr. 2) Tanári testület a) Igazgató: Boleszny Antal. Szaktárgyai: természetrajz, földrajz. Tanít ezen intézetben 26 év óta, más intézetben 1 évig. összesen tanít 2T éve. Tanította a bölcseletét a VIII. osztályban heti 2 órában, a földrajzot a VI. osztályban. Február hó óta a beteg Ónodi Pált a II., IV., V., VI. és VII. osztályban szakszerűen helyettesítette. b) Nyugalmazott tanárok: Baksay József 1915. október 1-fői nyugalomban. Lakik: Kiskunfélegyházán. Eyszrich György 1923. május 1-től nyugalomban. Lakik: Kiskunfélegyházán. Mihálovits Alajos 1912. szeptember 1-től nyugalomban. Lakik: Kiskun­félegyházán. Sille István szentszéki tanácsos 1923. szeptember 1-íől nyugalomban. Lakik: Kiskunfélegyházán. Szalay Gyula 192Í. február 1 -tői nyugalomban. Lakik: Kiskunfélegyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom