Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1902

9 Temetkezési egyesület elnöke 10 koronával; a Félegyházi Takarékpénztár 100 koronával; a Félegyházi Kereskedelmi Ipar- Hitelszövetkezet és Népbank 25 koronával; Vidéki Károly földbirtokos 200 koronával; a főgymn hangversenyé­nek jövedelme 163 korona 48 fillér, mely összeggel az egyesület fennállása óta a főgymn. ifjúság estély jövedelmei 1631 korona 75 fillért juttattak a segélyző egyesületnek. Az év folyamán alapitó tagok lettek : Dr. Hoffer József, Vidéki Károly földbirtokos, Madarassy László bölcsészettan- hallgató. Rendes tagok lettek: Zólyomi Simon és Sille István főgymn. tanárok. Egyesületünk tagjai: Hlapító tagok: Br. Hornig Károly veszprémi püspök. Regdon Geyza kir. mérnök. Lovász Kálmán plébános. Dr. Fejes Bertalan orvos. Frank Ignátz kereskedő. Özv. Kalmár Józsefné. Csák Alajos Czirjék minorita rendfőnök. Pásztor Ferencz ügyv. Özv. Feuer Mihályné. Özv. Tarjányi Józsefné. Holló Mihály vasúti és gőzhajózási főfelügyelő. Dr. Móczár Gyula. Tóth Endre ügyvéd. Özv. Szabó Károlyné. Kunfél- egyházi Takarékpénztár. Temetkezési Egyesület. Betegse- gélyző Egyesület. Félegyházi Keresk. és Ipar-Hitelintézet Dr. Holló Lajos országgyűlési képviselő. A főgymnasiumi tanárikar. Egyesült Gőzmalom Részvénytársaság. Dr. Beke Lajos főgymn. tanár. Kiskunfélegyházi Izraelita Nőegylet. Dr. Fazekas Kálmán ügyvéd. Molnár Imre. Dr. Zámbó Géza ügyvéd. Lajos László és neje. Agócs János kanonok. Csima István uj-templomi főkántor. Holló Sándor takarék- pénztári igazgató. Bánhidy István. Szabó László tanácsnok, Zámbó Dezső segédlelkész. Kiss Boldizsár esperes plébános Sebők Lajosné, szül. Jakubek Emma polgári iskolai ta­nítónő. Özv. Nagy Gyuláné. Szabó S. Józsefné. íMezőgaz- dasági Ipari és Kereskedelmi bank. Tarjányi Dezső. Vidéki Károly. Madarassy László. Dr. Hoffer József. Rendes tagok : Mihálovits Alajos. Ring Pál. Kripótzky Gábor. Eyszricli György. Ifj. Steiner Gusztáv. Pál Károly. Bálint Flórián. Feuer Lajos. Dr. Róth Zsigmond. Rosner Mór. Kristóf József. Szalay Gyula. Lengyel Imre. Ulrich

Next

/
Oldalképek
Tartalom