Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1915

69 Ernő, Bibok Sándor, Bleier László, Boda Antal, Csitári János, Csukás Kálmán, Dobos Boldizsár, Feuer István, Koperniezky Lajos, Kudar Ottó, Kupeez Ödön, Nagy István, Orr Sándor, Pekó László, Peregi József, Rosner Imre, Rottenstein Miksa, Sándor József, Sztriha István, Zólyomi Simon rendes és Czájlik László magántanuló, összesen : 21 tanuló. VII. o. Doga Aurél, László Imre, Szentkirályi Imre, Török Árpád, Veezán Demeter, összesen 5 tanuló. VI. o. Porjesz Antal, V. o. Zámbó Iván, együtt 28 tanuló. Az 1915—16. tanévben besorozott tanulók a VIII. osztályból: Baghy György Czájlik Ferenc (Ludovica), Cíányi Sándor, Dobók István, Feuer János, Gál Endre, Göndöcs Gyula (félkezü), Hanel Károly. Kalmár Gyula, Kárpáti Imre, Kenéz Miklós, Kudar László, Pázsit Ödön, Porga Zoltán, Sahin Tóth Rafael, Steiner József Endre, Szécsén Andor, Tóth Ernő, Trungel Károly, Vereb Ottmár, Dobos Bodizsár, Móczár Ferenc, összesen: 22. VII. o. Bleier Emil, Gál Ferenc, Lőcsei Géza, Ónodi Pál, Pekó Ferenc, Stras- ser Imre, Herédi Szabó Károly, Zsibrita Sándor, összesen 8. V. o. Iványi Pál, Vizsán János: 2. IV. o, Borda Lajos. Összesen 33 tanuló. A két tanévben tehát tanulóink közül 61 tanuló soroztatott be. 3. Intézetünk régebbi tanítványairól, úgyszintén e két utolsó évfolyamnak kitüntetéseiről, háborús szerepéről, sebesüléséről, esetleg haláláról csak a háború után fogunk részletes jelentést tenni. Most még csak az adatokat gyűjtjük. 4. A tanuló ifjúság a két tanév folyamán a következő célokra adakozott: a) Katonák karácsonyára 1914-ben — „ „ 1915-ben b) Magyar Vöröskereszt 1914-ben — c) Bolgár Vöröskereszt 1915-ben — d) Szövetségi jelvény 1914-ben — e) Kiskunfélegyházi 38. Mollináry-bakák ajándékára — — — — — 240 K — 134 K — 30 K — 70 K — 95 K Pünkösdi — 65 K Együtt: 634 K Az 1914 — 15. tanévben 3 és fél métermázsa rezet, ólmot gyűj­töttünk a hadseregnek. A szederlevél és gyógyító növények szedése folyamatban van. Küldtek a katonáknak 125 könyvet és folyóiratot. 5. A tanulók társadalmi actiói. Tanulóink nemcsak az önkéntes adakozásból vették ki részüket, hanem közvetett úton is gyűjtöttek a háborús célra, „Háborús délután “-ok rendezésével. Első „Háborús dél­utániunkat e tanévben 1916. január 6-án tartottuk „Deákfalva“ ja­

Next

/
Oldalképek
Tartalom