Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1915

57 11. Szivák Imre-féle 1055 K kamata 68'45 K kapta: Kárpáti Imre VIII. o. 12. Molnár Imréné-féle 1100 K kamata 7187 K kapta: Lengyel Imre VII. o. mint rokon. 13. Villamos társaság-féle 1013 K kamata 52 50 K kapta : Gaal Endre VIII. o. 14. Eszes István-féle 341 K kamata 16-72 K kapta: Trungel Károly Vili. o. 15. Petöfi-féle alap 2185 K kamata 14P78 K kapta: Pázsit Ödön VIII. o. A tanári testület a saját adományozási jogához kötött alapítvá­nyok kamatait a következő tanulóknak adományozta : 16. Szabó Lajos-féle 2111 K kamata 136 97 K, kapták: Paar János IV. o. tan. 68‘49 K Porst Kálmán IV. o. tan. 68’48 K 17. Hoffer-féle 1000 K kamata 60 K kapta: Gaal Lajos \ II. o. 18. Közgazdasági-féle 1000 K kamata 50 K kapta : Vajda Jó­zsef VI. o. 19. Feuer Lőrinc-féle 1000 K kamata 60 K kapta: Feuer Já­nos VIII. o. 20. Holló László-féle 1000 K kamata 60 K kapta: Gál Ferenc VII. o. 21. Jubileumi 1000 K kamata 50 K kapta: Katona György IV. o. 22. Ulrich féle 500 K kamata 30 K kapta: Borda Lajos IV. o. Boleszny Antal főgimn. tanár úr Bellony Zoltán VI. o tanulót a természetrajzban tanúsított kiváló szorgalmáért Hédin Sven : „Ázsia szivén“ című két kötetes munkájával jutalmazta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom