Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1910

— 104 11. A Maár-féle alapítvány 58 K 29 f. kamatát Gaál Lajos, II. o. t. nyerte el. 12. A Petőfi-alapítvány 183 K 97 f. kamatát Orr Sán­dor, IV. o. t. nyerte el. A Szivák-féle alapítvány 64 K 77 f. kamatát Kárpáti Béla, I. o. t. kapta. 14. A Szivákné-féle alapítvány 64 K 77 f. kamatát Kárpáti Imre, III. o. t. kapta. 15. A Jókai-féle alapítvány 69 K 42 f. kamatát Kanyó József, VIII. o. t. kapta. A tanári testület ajándékozási jogához tartozó segé­lyeket és jutalmakat a következő tanulók nyerték el: 16. Dr. Molnár József, városi tiszti ügyész úr ez év­ben is 50 K-t bocsájtott a tanári kar rendelkezésére, hogy azzal egy szegénysorsú, jóviseletü és előmenetelő tanuló jutalmaztassák. A testület a jutalmat Újvári László, VII. o. tanulónak adta. 17. A Hoffer-féle alapítvány 45 korona 16 f. kamatát Eyszrich György, VII. o. t. kapta. 18. A Közgazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság 1000 K-ás alapítványának kamatát Szalay Gyula, V. oszt. tanuló kapta. 19. A Feuer Lőrinc-féle alapítvány 45 K 16 f. kama­tát Porjesz Antal, II. o. t. kapta. 20. Az Ulrich István-féle alapítvány kamatát Vereb József, VI. o. t. kapta. A nagymltsgu vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz­ter úr könyvjutalmát nyerték: Vörösmarty Mihály összes költői műveit Kiss István, VII. o. t.; Pröhle Vilmos „Nap­keletről“ Feuer István, IV. o. t.; Andor József „Nagy La­jos magyar király“ Hanel Károly, Ili. o. t.; Bokor Malvin „A Szíványi-család“ Thúry Kálmán, I o. t. nyerte el. A tanári testület a tanulmányi kirándulási alapból a következő tanulókat segélyezte 60- 60 K segélylyel: Wolf Miklós, Vili. o., Eyszrich György, VII. o.; Vereb József, VI. o., Szalay Imre, V. o. és Kunz Béla, V. o. tanulók. Midőn a jutalmazások, segélyezésekről megemlékezek, a kegyeletes megemlékezés hangjával kell fölemlítenem

Next

/
Oldalképek
Tartalom