Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1906

110 ­H matbematíkából s Valakinek bizonyos tőkéje volt a takarékban s bár abból minden év végén 450 koronát vett ki, eredeti tőkéje 21 év alatt mégis megkétszereződött. Mekkora volt a tőke, ha a takaréknál 4°/0 volt a kamat­láb? Adva van egy parallelogramm két átlója d=85'46 m, d2=29'54 m s az általuk bezárt szög d X 40° 26’ 19". Mekkorák az oldalok s mibe kerül a parallelogramm fel­töltése, ha négyzetméterét 1 K 43 fillérért töltik fel ? Je­lesen dolgozott 1, jól 9, elégségesen 13, elégtelenül 5. A szóbeli vizsgálatokat szeptember 5., 6., 7., 8-án, majd junius hó 10, 11., 12. és 13-án tartottuk meg nagys. és főtisztelendő Tóth György ur elnöklete alatt. A bizott­ság szeptemberben mind a 31 tanulót szóbeli vizsgálatra bocsájtotta, junius hóban pedig 28 jelentkező közül csak 26-ot. Szeptemberben jelesen érettek voltak : Feuer Mihály, Feuer Rózsa, Jandacsik István, Pál Kálmán, Tápai Lajos. Jól érettek voltak: Ferencsik Károly, Iványi István, Kubát Ernő, Peregi István, Rimóczy József, Tarjányi Iván. Éret­tek : Feiler Péter, Fekete Jenő, Gál Imre, Jandacsik An­dor, Karácsonyi Guido, Konecsni Gyula, Léderer László, Szabó Benedek, Sztricha Sándor, Toponarszky Milivoj, Trungel Andor. Javitót tett Rózsa Lajos. A júniusi érettségi vizsgálaton jelesen érettek : Gulyás Lajos, Tajthy József, Walleshausen Zsigmond. Jól érettek: Geiszt János, Nagy Imre, Steiner Dezső. Érettek: Berár Romulusz, Fazekas Szűcs József, Feuer Sándor, Gulyás János, Hoffer József, Hoffmann Gáspár, Kása Béla, Kisznér Kálmán, Krisch Vil­mos, Petrovits Sándor, Prenoszil István, Puky Márton, Schaffer Károly, Sztrelko József, Trungel Iván, Varga Béla, Wieland Mihály. Javító vizgálatot tett : Vona Mihály (latin nyelv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom