Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1916

€0 11. Szivák Imre-féle 1055 K kamata 54'00 K kapta: Kárpáti Béla VII. o. mint rokon. 12. Molnár Imréné-féle 1100 K kamata 5669 K kapta: Porst László II. o. mint rokon. 13. Villamos társaság-féle 1013 K kamata 50'01 K kapta : Feuer Imre VII. o. 14. Eszes István-féle 341 K kamata 16'85 K kapta: Wiszt Károly VIII. o. 15 Petöfi-féle alap 2185 K kamata 111 *84 K kapta: Lengyel Imre VIII. o. A tanári testület a saját adományozási jogához kötött alapít­ványok kamatait a következő tanulóknak adományozta: 16. Szabó Lajos-féle 2111 K kamata 108'06 K, kapták: Porst Kálmán V. o. tan.. 54'03 K Bellony Zoltán VII. o. tan. 54'03 K 17 Hofíer-féle 1C00 K kamata 60 K kapta: Gaal Lajos VIII. o. 18. Közgazdasági-féle 1000 K kamata 50 K kapta : Kristófosák László II. o. 19. Feuer Lőriuc-féle 1000 K kamata 60 K kapta: Ungvári Endre V. o. 20. Holló László-féle 1000 K kamata 60 K kapta : Wiszt Ká­roly V III. o. 21. Jubileumi 1000 K kamata 60 K kapta: Vajda József VII. o­22. Ulrich-féle 500 K kamata 30 K kapta Ulrich József V. o. 23. Özv. Vargha Istvánná szül. Ulrich Mária 1000 K alapítvá­nyának 60 K kamatát mint rokon Fantoly István IV. o. 30 K, Fan- toly Gyula I. b.) o. tanuló 30 K. XVII. Kivonat a rendtartásból, tájékozásul a szülőknek. 1. §. Az iskolai év szemptember hó 1-én kezdődik 2. §. A tanulók szabályszerű felvétele junius hó 30 tói julius hó 5-ig és szeptember hó 1-től 3-ig tart. 3. §. 1 behatást az összes ifjúságra nézve az igazgató végzi. 4. és 5. § a). Felvételi díjat a főgimnázium minden rendes és

Next

/
Oldalképek
Tartalom