Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1902

6 páthy Károly, Kohajda József, Korb József, Mészáros Jó­zsef, Molnár István, Mayer Miksa, Memlaur Alajos, Peregi József, Prekop János, Sallai Pál, Sehvemlein Mihály, Szarvas András, Viszt Ödön. II. oszt. Arnold Miklós, Baghy László, Bálint József, Bene Antal, Czajlik Kálmán, Fekete Kálmán, Grünberger Károly, Herédi Szabó József, Vesszősi Béla, Prikkel István, Pór Jenő, Politzer Imre, Szabó Árpád, Szlnka Ferencz, Veisz Jenő. III. oszt. Bajnóczy Mihály, Feuer György, Fischer György, Gyulai Béla, Kristóf László, Pór Lőrincz, Schneider Péter, Szelepcsényi András, Hegyi József, Móczár János. IV. oszt. Almássy Sándor, Benedikty Vitus, Fazekas József, Holló Lajos, Kása Béla, Lischerong Gáspár, Molnár Ferencz, Peregi Boldizsár, Puky Márton, Sztricha Béla, Teli Jakab, Trungel Iván, Walles­hausen Zsigmond. V. oszt. Feuer Mihály, Léderer László, Toponárszky Milivoj. VI. oszt. Czitter Jakab, Kocsis György, Rózsa Lajos, Schwartz Izidor, Szabó Kálmán, Toll Vilmos. VII. oszt. Grünberger Vilmos. Vili. Csák Zoltán. Fogadják e helyütt is valamennyien az intézet szives köszönetét. Jutalmak éa acgclydíjak híoaztáaa. 7514/1902. ki. A helybeli főgynmasium igazgatójának előterjesztése az 1901/2-ik tanévben kiosztandó ösztöndíjakról és a se­gélyekről. V ég határozat, A városi tanács az 1901- 1902. tanévre esedékes segély- és ösztöndíjakat a főgynmasiumi tanári kar meg­hallgatásával a következő tanulóknak adományozza: 1. Özv. Kalmár Józsefné £60 K 50 f. kitevő ösztön­díjának kiutalványozása iránt az alapitó adományozása alapján a tanács 6028. ki. 902. szám alatt már intézkedett. Takács Andor VIII. oszt. tanuló kapta meg. 2. A Szabó Lajos-féle alapítvány 77 K 50 f. kamata egyenlő arányban Szemerédi József I. osztályú és Pór Lőrincz II. oszt. tanulók között leszen megosztandó. Fel- hivatik Szabó János, mint néhai Szabó Lajos jogutóda,

Next

/
Oldalképek
Tartalom