Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1916

VIII. Az ifjúsági „Petőfi“ önképzőkör. Önképzőkörünk az elmúlt évekhez hasonló szellemben és ke­retben munkálkodott ezen tanévben is. Az 1916—17. tanévre a kör tisztikai’a a következőképen ala­kult meg. Elnök; Zombor Béla VIII., titkár: Gaál Lajos VIII, fő­jegyző: Feuer Inire VIII, aljegyző: Léderei1 Zoltán VII.. pénztár­nok: Vajda József VII., ellenőr; Lengj'el Imre VIII, háznagy: Ba­kos István VIII., könyvtárnokok; Krausz Lajos VIII, Kárpáti Béla VII., Katona István VI. és Porst Kálmán V. oszt tanulók. Az V. és VI. osztály tanulói önképzőkörünknek pártoló, a VII. és VIII. o. tanulói pedig rendes tagjai voltak. Rendes üléseken kívül diszgyüléseket is tartottunk. Diszgyülés- sel adóztunk néhai felséges király asszonyunk, Erzsébet emlékének november 19-én a következő műsorral; Műsor: 1. Kölcsey—Erkel: Himnusz. Énekelte p, vegyeskar. 2. Rédey Tivadar: Gödöllő. Szavalta : Wiszt Károly VIII. o. t. 3. Erzsébet királyné emlékezete. Felolvasás. Tartotta: Feuer Imre VIII. o. t. 4. Váradi Antal: Imádkozik a király. Szavalta ; Boykó Viktor VII. o. t. 5. Oldandó di Lassó : Himnusz. Előadta a vegyeskar. Önképzőkörünk 0 Felsége I. Ferenc József, dicső emlékezetű királyunk temetése napján a városi tanács és szép számú közönség jelenlétében gyászünnepélyt rendezett, melynek műsora a kővet­kező volt: Műsor: 1. Megnyitó beszéd. Mondotta: Szalay Gyula tanár úr. 2. Spohr: Gyászének. Énekelte a vegyeskar. 8. Molnár Jenő: I. Ferenc József. Szavalta!: Seres András VII. o. t.

Next

/
Oldalképek
Tartalom