Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1917

45 11. A Jókai-féle alapítvány 121 K kamatát kapták Kanyó Ist­ván és Bellany Zoltán Vili. o. tanulók. 12. A Villamos részvénytársaság féle alapítvány 44 52 K kama­tát kapta Lederer Zoltán VIII. o. tanuló. 13. A Kalmár Józsefné-féle alapítvány 609'65 K kamatát kapta Vajda József VIII. o. tanuló. 14. Az Eszes-féle alapítvány 13'62 K kamatát kapta Kanyó István VIII. o. tanuló. 15. A Molnár Sándor-féle alapítvány 16'09 K ''kamatát kapta Szabó Lajos IV. o. tanuló. 16. A Feuer Béla-féle alapítvány 82'50 K kamatát kapta Roykó Viktor VIII. o. tanuló. A tanári testület a saját adományozási jogához kötött alapítvá­nyok kamatait a következő tanulóknak adományozta : 1. A Hoffér-féle 1000 K kamatát, 60 K-t kapta Katona István VII. o. tanuló. 2. A Holló László-féle 1000 K kamatát, 60 K-t kapta Andrási József VII. o. tanuló. 3. A Feuer Lörinc-féle 1000 K kamatát, 60 K-t kapta Julesz Miklós V. o. tanuló. 4 A Szabó Lajos-féle 112-58 K-t kapták Szombati László III. és Tóth Jenő II. b) o. tanulók. 5. Az Ulrich-féle 500 K kamatát, 30 K-t kapta Járdánházy J. I. a) o. tanuló. 6. A Közgazdasági-féle 1000 K kamatát, 50 K-t kapta Szluka Lajos I. a) o. tanuló. 7. A Vargháné Ulrich Mária féle 1000 K kamatát, 60 K-t kapta Fantoly J. II. b) o. tanuló. 8. A jubileumi 1000 K kamatát, 60 K-t kapta Kristófcsák Ernő III. o. tanuló. XVII. Kivonat a rendtartásból, tájékozásul a szülőknek. 1. §. Az iskolai év szeptember hó 1-én kezdődik. 2. §. A tanulók szabályszerű felvétele junius hó 30-tól juli is h® 5-ig és szeptember hó 1-tól 3-ig tart. 3. §. A beiratást az összes ifjúságra nézve az igazgató végzi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom