Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1912

29 Pásztor Ferenc ügyvéd (f), özv. Feuer Mihályné, özv. Tarjányi Józsefné (f), Holló Mihály, vasúti és gőzhajózási főfelügyelő (f), dr. Móczár Gyula, Tóth Endre ügyvéd, özv. Szabó Károlyné Móczár Verona (f). Kiskunfélegyházi Ta­karékpénztár, Temetkezési egyesület, Betegsegélyző Egyesü­let, Kiskunfélegyházi Népbank, dr. Holló Lajos országgyű­lési képviselő, a főgimnáziumi tanári kar, Egyesült Gőzma­lom Részvénytársaság, dr. Beke Lajos főgimnáziumi tanár, Kiskunfélegyházi Izraelita Nőegylet, dr. Fazekas Kálmán ügyvéd (f), Molnár Imre, dr. Zámbó Géza ügyvéd, Lajos László (f) és neje, Agócs János kanonok (f), Csima István új-templomi főkántor (f), Holló Sándor takarékpénztári igaz­gató, Bánhidy István (f), Szabó László (f) tanácsnok, Zámbó Dezső lelkész, Kiss Boldizsár (f) apátplebános, Szabó S. Józsefné, Mezőgazdasági Ipari- és Kereskedelmi Bank, Tar­jányi Dezső, Vidéki Károly, Madarassy László, dr. Hoffer József, Garas Mátyás (f), A „Bagoly1 asztaltársaság, A Kiskunfélegyházi Közgazdasági Takarékpénztár, dr. Horváth Zoltán, dr. Bindfeld Lajos, Vesszősi József, Rab Mihály, Szentkirályi Tóth József. Rendes tagok: Ring Pál, Kripóczky Gábor, Eysz- rich György, ifj. Steiner Gusztáv, Lengyel Imre, Ulrich Antal, dr. Molnár Béla, özv. Pásztor Ferencné, Schweitzer Adolf, Hollósi Alajos, Baghy László, Zólyomi Simon, Sille István, Koperniczky János, Pázsit Lajos, Szabó József, Juhász Sándor, özv. Göndöcs Jánosáé, özv. Hanel Ferencné, Pellech Kálmán, Constantinum, Pekó László. Tisztviselői-kar. Elnök: Eyszrich György; al- elnök: Kripóczky Gábor; titkár: Sille István; pénztárnok: Lengyel Imre ; könyvtárnok: Eyszrich György; ügyész : dr. Horváth Zoltán; választmányi tagok: Frank Ignác, ifj. Mol­nár Imre, dr. Molnár Béla, ifj. Steiner Gusztáv, Tóth Endre ; a tanári-kar részéről kiküldöttek : Kunz Béla, Csókán Lajos ; számvizsgálók: Feuer Sándor, Boleszny Antal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom