Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1914

29 0. Felolvasás. Tartotta Csitári János Vili. o. t. G. Chopin gyászindulóját előadták Rottenstein Miksa cellón és Feuer István harmóniumon, Vili. o. tanulók. 7. Sírtatok magyarok . . . Szavalta Feuer István Vili. o. t. 8. Eulenberg: Induló. Előadta az ifjúsági zenekar. Önképzőkörünk úgy erkölcsileg, mint anyagilag kitűnően sikerült „Háborús délutánt“ rendezett a helybeli hadikórház sebesültjeinek karácsonyfájára a következő műsorral: Műsor: 1. Eulenberg: Az erdei malom. Előadta az ifjúsági zenekar. 2. Inczédy László: A nővér. Szavalta Kupecz Ödön Vili. o. t. 3. Liszt-Verdi: Rigoletto átirat. Zongorán előadta Feuer István VIII. o. t. 4. Oroszország megalakuláaa és történeti fejlődése. Oroszország aspirációi Európában. Szabadelőadás. Tartotta dr. Porst Kálmán fő- gimn. igazgató. 5. Dürner: Viharban. Előadta az ifjúsági énekkar. 6. Epizód a galíciai harctérről. Elbeszélés. Irta és felolvasta Barta Ernő Vili. o. t. 7. Kapy-Arany: Ráchael siralma. Szavalta Csukás Kálmán Vili. o. t., zongorán kisérte Feuer István VIII. o. t. 8. Holtai J. : A cilinder. Előadta Orr Sándor VIII. o. t. 9. Bion: Induló. Előadta az ifjúsági zenekar. A magyar szabadság újraszületésének és a magyar nép felsza­badulásának hajnalhasadása évfordulóját, március 15-ét, szintén dísz­gyűléssel ünnepeltük meg, melynek műsora a következő volt: Műsor: 1. Himnusz. Énekelte a férfikar. 2. Inczédy László: Március Idusán. Szavalta Léderer Kálmán VII. o. t. 3. Ünnepi beszéd. Tartotta Orr Sándor VIII. o. t. 4. Häser: Himnusz az örömhöz. Előadta a vegyeskar. 5. Felolvasást tartott: Zólyomi Simon VIII. o. t.

Next

/
Oldalképek
Tartalom