Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1911

37 Julesz Jenő VIII. o. t. oklevelet nyertek, azonkívül az intézet is. A 120. szótagos csoport versenyen a tagok Franki Géza VII, Füredi György VIJ., Kun István VII., Schweitzer Imre VII. és Feuer István V. o. tanulók oklevelet nyertek, az intézet szintén. Szabatos versenyek. Franki Pál Vili. o. t., az Országos Diák Gyorsíró- Szövetség pályázatán rövidítés olvasási gyakorlatával o k- levelet nyert. Bindfeld Béla VIII. o. t., az . írás“ vitaírási pályáza­tán oklevelet; az Orsz. Diák Gyorsíró-Szövetség vita­írási pályázatán oklevelet; az „írás“ pályázatán a levelező és v i t a í r á s i fokon oklevelet nyert. Franki Géza VII. o. t., a szegedi vitaírási versenyen dicséretet és oklevelet nyert. Füredi György VII. o. t., a szegedi levelező-írási pályázaton oklevelet nyert. Schweitzer Imre VII. o. t., a szegedi levelező-irási pályázaton oklevelet nyert, az „írás" pályázatán vita­íráson dicséretet, levelezőn dicséretet és oklevelet nyert. Kun István VII. o. t., az „írás“ pályázatán a levelező­írási fokon dicséretet nyert, Szegedi Gyorsíró Egyesület versenyén díszkönyvet nyert. Léderer Kálmán IV. o. t., Az Országos Diák Gyorsíró Szövetség levelező-írási pályázatán dicséretet, a Szegedi Gyorsíró Egyesület ugyanily versenyén d í szköny vet nyert. Tankönyvül szolgáltak: a levelező részre: Forrai Soma; a vitaírásra: Szőke Sándor tankönyve. A gyorsírá- szatot Pál Károly rendes tanár tanította. Szabadkézi rajz. III. és IV. osztály. Hetenkint2óra Tananyag: Stilszerű síkékítrnények rajzolása és festése. Tanár: Kunz Béla.

Next

/
Oldalképek
Tartalom