Községi katholikus Szent László reálgimnázium, Kiskunfélegyháza, 1935

42 Az énekkar az iskolai ünnepélyek, a madarak-fák napján szerepelt változatos és az alkalomnak megfelelő dalokkal. Működése helyes irányú és céljának megfelelő volt. 2. Rendkívüli, művészeti rajzgyakorlatok. Az I—IV. osztály tanulóinak tartotta dr. Biró Béla szaktanár heti két- két órában, külön a kezdők és külön a haladók csoportjával. A tanulók közt igen népszerű tárgyat ebben az évben is nagy számban tanulták az alsó négy osztály növendékei, sőt sok esetben, különösen a szabadtéri rajzolásoknál, a felsőbb osztályok tanulói közül is többen csatlakoztak a rajzoláshoz a szak­tanár felügyelete és irányító munkája mellett. A végzett munkáról a tanévvégi rajzkiállítás számolt be, amelyen a látogatók legnagyobb tetszését a rendkí­vüli órákon készült rajzok nyerték meg. Az átlagos eredmény igen jó. Az ér­demjegyek osztályonkint: /. osztály: Aczél József 2, Bense Tibor 2, Bódi Lajos 2, Csenki Zortán 2, Farsang Péter 1, Friedmann István 2, Kertész Ervin 2, Molnár György 2, Sáfrán István 2, Toll József 2, Újvári Lajos 3. II. osztály: Bella István 2, Csiszár Ernő 1, Dóczy József 1, Dunai István 3, Geller Tibor 3, Halasi Gyula 2, Kalocsai Mihály 1,,Kanizsai Nagy Ida 1, Kovács György 1, Madár Imre 3, Mácsay Endre 1, Ónodi József 2, Soós Imre 1, Takás József 3, Táby László 1, Zsigó János 1. III. osztály: Adamiack Mátyás 2, Binét Dénes 1, Blau Antal 1, Feuer László 3, Kanyó Antal 1, Keserű Antal 1, Madár Mihály 3, Szegő Imre 3, Tuscher Márton 1, Újvári Ernő 3. IV. osztály: Dóczy Pál 1, Eszik Alajos 1, Keresztesi Béla 1, Takács István 1. 3. Francia társalgási gyakorlatok. Tanította Borda László heti 2-2 órában a kezdők és haladók számára. Kezdők: 18 kezdő tanulta. IV. osztályosok: Fekete Lajos 2, Pálfi József 1, Pokomándi Endre 3, Rizsányi György 1. V. osztályosok: Baranyi Pál I, Bolesza Ferenc 1, Jakabházy Attila 2, Jelűnek Sándor 2, Juhász Péter 1, Kanizsai Nagy Imre 1, Maliár Gyula 2, M. Szremácz Dániel 2, Nagy Jenő 2, Rácz György 2, Szegő György 2, Tasch Lajos 2, Tasch László 2, Vécsei Béla 1. Haladók: 18 haladó tanulta. VI. osztályosok: Almási Béla 2, Bense István 2, Biró István 1, Borda József 1, Fekete Sándor 2, Homoki Nagy László 2, Mendel Jenő 1, Spiller György 1, Szegő László 2, Varga Béla 1, Vécsei László 1. VII. osztályosok: Eszik Mihály 1, M. Szremácz József 3, Puskás Zoltán 1, Tóth Károly 1. VIII. osztályosok: Gálfi Géza 1, Gyulai Arisztid 2, Léderer József 1. A tanulók az iskolai élet és szemléletük körébe eső tárgyakról tanul­tak. Az általános eredmény jó. 4. Vívás. Olasz tőrvívást heti 2 órában tanulták. Valamennyien kezdők voltak, az alapgyakorlatok, lábgyakorlatok, védések, szúrások, pengekötések, ütések, cseltámadások és védéseinek tanulásában jó előmenetelt tanúsítottak. III. o. Binét Dénes 1, Feuer László 1, Kovács László 1, Szegő Imre 2, Újvári Ernő 1, Szőke György 1. IV. o. Csitos György 1, Srádi Tibor 1. V. o. Iványi János 1, Tóth Kálmán 1, Ság János 1. VI. o. Borda József 1, Biró István 1, Fekete Sándor 1, Homoki Nagy László 1, Szegő László 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom