Városi katolikus Szent László gimnázium, Kiskunfélegyháza, 1938

23 Szabadtéri rajzolásra a hosszantartó kedvezőtlen idő miatt nem kerülhetett sor. Az eredmény igen jó, mert a jelentkezett tanulók nagy buzgalommal és meglepő ki­fejezőképességgel végezték munkájukat a tanév folyamán. Érdemjegyek a kezdő csoportban: I. osztály: Benkő Ákos 1, Császár János 2, Fekete Sándor 1, Kiss Lajos 1, Lőrincz Ferenc 1, Mészáros Károly 1, Nagy Alajos 2, Schweiger Sán­dor 2, Szebenyi Tibor 1, Vidéki Károly 2, Zombori Vilmos 1. II. osztály: Bíbok Sándor 1, Borda Ferenc 1, Heltay László 2, Lő* wenheim József 2, Niedermayer Kálmán 2, Sándor János 1, Szabó Szűcs Já* nos 1, Szabó László Zoltán 1, Táby József 1, Tuscher Ferenc 1. összesen: 21 tanuló. A haladó-csoportban: III. osztály: Benkő Ferenc 1, Bódi Sándor 2, Farkas Zoltán 1, Fried­mann László 1, Kertész Kálmán 1, Oroszi Béla 1, Sárközi István 1, Takács István 2, Tóth Imre 2, Törteli Zoltán 2, Wirker László 1. IV. osztály: Bense Tibor 1, Bódi Lajos 2, Csenki Zoltán 1, Farsang Péter 1, Kállai Attila 1, Kertész Ervin 1. összesen 17 tanuló. 3. Francia társalgási gyakorlatok. Tanította Borda László heti 2—2 órában a kezdők és haladók számára. Kezdők: V. o. Bajnóczi Ferenc 2, Bárány István 1, Bella István 2, Borda Lajos 2, Csenki Ferenc 1, Csiszár Ernő 1, Dóczi József 1, Döme Ti* bor 1, Drozdik László 2, Feuer László 1, Gál István 1, Görög Lajos 2, Hant Emil 1, Kovács R. György 2, Novoszel Tibor 1, Rádi Gyula 1, Soós Imre 1, Táby László 2, Zsigó János 1. Haladók: VI. osztály: Binét Dénes 1, Blau Antal 1, Borda Jenő 1, Csenki Ferenc 2, Csiliga Menyhért 2, Deskó Attila 1, Havasi András 2, Ka* nyó Antal 2, Keserű Antal 1, Nagy Károly 1, Németh József 1, Puskás Endre 2, Szegő Imre 2, Szénási András 2, Tóth Elemér 2, Tóth Kása Sándor 1, Tuscher Márton 1. A tanulók az iskolai élet, a szemléletük körébe eső tárgyak s az egyes tantárgyakkal kapcsolatos dolgokról tanultak. Az általános eredmény jó. 4. Vívás. Tanította: Zentay Mihály testnevelési tanár, oki. vívómester. Az előírt anyagot elvégezték. Az órákra pontosan járlak és így jó eredményi értek el. Tőrvívásból: III. osztály: Ágai Zoltán 1, Kertész Kálmán 1, Szimák Ferenc 1. Kardvívásból: IV. osztály: Aczél József 1, Hubinek Ferenc 1, Kér* tész Ervin 1, Kovács Péter 1, Váradi Tamás 1. V. osztály: Feuer László 1. VI. osztály: Binét Dénes 1, Blau Antal 2, Keserű Antal 1, Német József 1, VIII. osztály: Iványi János 1, Kanizsai Nagy Imre 1, Ság János 1, Stilmann Lajos 1, Szegő György 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom