Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1914

BO 6. Várady-Hetényi: Imádkozik a király. Zenekari kiséret mellett szavalta Feuer István VIII. o. t. 7. Szózat. Végül hálás köszönettel tartozunk Szintén György és Fodor Jó­zsef tanár uraknak, kik bölcs útmutatásaikkal képeztek bennünket s akiknek érdeme az a sok, jól sikerült zene és prózai szám, amelyekkel olyan zajos sikereket arattunk. Feuer István. önképzőkör! főjegyző. Szintén György, vezető tanár. o------o IX. Kirándulások. K tanévben a háború következtében beállott közlekedési válto­zások miatt kirándulások nem voltak. Kisebb, a város környékére szorítkozó osztálykirándulásokat rendezett Boleszny Antal a természet­rajz szaktanára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom