Községi katolikus Szent László gimnázium, Kiskunfélegyháza, 1937

21 Bevételek: Maradvány az 1936/37. tanévről .... 22-64 P IX. 7. Madár I. jav. vizsg. díja .... 1-60 „ IX. 27. Tagdíjakból .................................... 122'- „ Xll. 8, Adományokból .................................... 77-15 „ V. 14. Rádi 1. mv. ein. díja.......................... 4-80 „ VI. 1. Mateosz adománya.......................... 30-60 „ VI. 15. Az ünnepély jövedelméből .... 100-- „ Összesen: 358-79 P Kiadások: IX. 27. Könyvkötő számlájára..................... 112-65 P 1. 5. 3 tanuló tandíjsegélyére.......................... 60-- „ VI. 12. Jutalomkönyvekre............................... 32-08 „ VI. 16. 3 tanuló jutalmazására..................... 35 23 „ VI. 16. Maradvány 1938/39. tanévre . . . 118-83 „ Összesen: 358-79 P Egyesületünk felsegélyezésére a következő adományokat kaptuk: Blau Jenő dr. 10 P, Homoki N. László dr. 5 P, Hoffer Vilmos 50 f., Kovács Ferenc 50 f., Kovács Imre 50 f., Major Antal dr. 50 f., Tarjányi János 50 f., Udessur Sándor 50 f. Rendes tagként az évben a következők léptek be évi 2 P tagdíjjal : Borda László, Karpelesz László, Krausz Mór dr., Lovass János, Schweiger Jenő. Új pártoló tagok évi 1 P tagsági díjjal: Ágai Géza, Ágó Ferenc, Ba­lázs Béla, Baller Ferenc, özv. Bartha Lajosné, Bálint László, Bezdány István, Bilinszky László, Bíró Sándor, Börcsök Imre, Csenki József, Csősz József, Deák János, özv. Dóczy Pálné, özv. Eszik Mihályné, Érszegi László, Fekete Sándor dr., Feuer Illés, Feuer János, Feuer Jánosné, özv. Hegedűs Józsefné, Hidegkúti Lajos, Kertész Jenő, Király Márk, Klazsik Imre dr., Klazsik Imréné dr.-né, vitéz Kovács Ernő, Körömi István, Kövesi János, Lénát Sándor, Len­gyel Ignác, Lőcsei Antal, Matuz Károly dr., özv. Mendel Jenőné, Mendel Pi­roska, Nagy Lajos, Neumann Klára, Rázsovitz László, özv. Rózsa Lászlóné, Salgó Imre, Spiller Dezső dr., Szabó Sándor, Szegedi Gézáné, Szemerforsteini János, Szijjártó Gyula, Takács József, Takács Lajos, Szentkirályi Tóth László, Tóth László. A jószívű adakozók, rendes és pártoló tagok fogadják az intézet há­lás köszönetét. Jóságukért Isten áldja meg őket. 7) Sportkör. A kiskunfélegyházi városi kát. Szent László gimnázium dr. Varga Béla sportköre, a budapestvidéki kerülethez tartozik. Leigazolási száma: 16. 1911-ben alakult, a háború alatt szünetelt. 1920-ban alakult újra s azóta állandóan működik. Díszelnöke: Dr. Ring József polgármester. Tiszteletbeli elnöke: Boleszny Antal igazgató.

Next

/
Oldalképek
Tartalom