Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1901

IV. osztály. 1 Sorszám I A tanuló neve Magaviselet * E 1 ő m e n e t Rendes tantárgyak e le Rk. Vallástan J Magyar nv. 1 Latin nyelv Német ny. Történelem Természeti'. Mennyis ígt. Rajz. geom.j Torna 0/ 1 Szabadit, r.j II Zene Feiler Péter i 1 2 2 1 2 1 2 2 1 Fekete Jenő 2 1 9 Uá 3 3 1 3 3 3 2 Ferenesik József I 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 Ferencsik Károly 2 1 2 3 3 2 2 I 3 2 5 Feuer Mihály izr. I 1 1 1 1 1 í 1 1 {■ 1 Feuer Sándor izr. 2 1 3 3 4 3 3 3 2 2 1 Franki Dezső izr. 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 Gaál Imre ev. ref. 1 1 2 3 2 2 2 3 1 í 1 Hamann János 2 2 3 3 2 3 3 3 2 1 10 lványi István í 1 2 2 2 1 1 1 2 1 Kiss József 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 Klein Dezső izr. 2 1 3 2 2 2 2 2 3 1 2 Kubát Ernő 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 Kun Zoltán, ev. ref. 2 2 3 4 3 3 3 2 3 1 2 15 Léderer László izr. 2 1 3 3 3 3 2 3 3 2 Miskolczy Jenő í 1 2 2 2 2 2 2 2 f. Molnár Sándor 1 2 3 3 3 3 3 0 2 1 Móczár Gyula 2 9 3 3 2 3 3 3 3 2 Módos Lajos ev. ref. 1 2 3 4 9 4 8 8 3 2 20 Pál Kálmán 1 í 1 1 I 1 i ») 1 I 1 Peregi István 9 1 2 2 2 2 2 v 1 i 1 i Kimóczy József I 2 2 2 2 8 I 2 2 i 1 Rozenfeld Imre izr. 2 1 2 0 4 2 3 8 8 j 2 Spanicsek Gábor 3 2 3 4 4 3 3 4 2 i i 2 25 Steiner Andor izr. 2 1 2 2 2 2 8 1 2 j 9 Stiebl József 2 3 4 4 1 3 3 4 3 i Szabó Benedek 2 2 2 3 3 3 3 2 2 i 2 i Szabó Imre I 3 3 3 3 3 4 3 3 2 Szirmúk László 2 1 2 3 2 2 2 3 2 1 30 Sztriha Sándor í 2 3 3 2 3 3 8 3 2 Tarjányi Iván 1 1 2 2 2 2 3 3 2 I 1 Tápay Endre 1 2 3 4 8 0 8 8 8 1 Tápay Lajos 1 1 2 2 2 2 i i i 1 Toponarszky Milivoj gk. 1 2 2 8 2 ] 8 i 9 1 3o Tóth István 1 3 8 3 4 3 8 3 2 2 Trungel Andor 1 2 3 4 2 O 0 o 0 2 »> 0 2 Tury Pál 2 3 3 4 3 3 2 2 1 1 i I Várady Miklós 1 2 2 3 3 2 4 3 2 2 1 i 1 Összesen : 38.

Next

/
Oldalképek
Tartalom