Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1907

Hjándéhozásoh. H tanári könyvtár számára; A nagymélt. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumtól kapta intézetünk : „Magyar- ország közoktatásügye az 190G. évben“ czimü munkát és Nagy Sándor I. oszt. tanulótól: Dugonics András: „A sze- recsenek“ czimü 2 kötetes munkáját. Hz tfuságt könyvtár részére : Nagyságos és főtisz­telendő Kiss Boldizsár apát-plébános a Magyar Remekírók képes kiadásainak az 1907 -1908. tanév alatt megjelent diszköteteit, az Uj Idők és Zászlónk egy-egy évfotyamát ajándékozta. — A helybeli Kaszinó Egyesület a Vasárnapi Újság és az Ország Világ egy-egy évfolyamát ajándékozta. H pénz- és éremgyűjtemény részére régi pénzeket, érmeket és Kossuth-bankókat ajándékoztak a következő tanulók: Ádám Béla, Barta Ernő, Bibok Bálint, Blasz Béla, Boros Lajos, Csitári János, Csukás Kálmán, Deskó István, Dósai Imre, Erki József, Feszler Árpád, Feuer István, He- rédi Szabó Károly, Kudar Ottó, Miklós György, Nagy István, Nagy Sándor, Orr Sándor, Politzer Zoltán, Rosner Imre, Schausz Antal, Schweitzer Sándor, Seres Ferencz, Seres János, Szegi Sándor, Sztricha István, Tápai Vidor, Tóth József 1. oszt. Drahos Ferencz, Fisch Jenő, Glück Endre, Gyöngyösi Zoltán, Keserű Ferencz, Kukányi Béla, Laczkó Gábor, Léderer Győző, Weisz Jenő, Zámbó Géza II. oszt. Beck Jenő, Endre Imre, Kálmán István, Kun Endre, Mol­nár Andor, Ónodi József, Schwartz Sándor, Schweitzer Imre, Szente Pál 111. oszt. Bleier Imre, Czajlik László, Drozdik József, Eszes Zoltán, Eyszrich György, Fehér Imre, Gampel Béla, Grázer József, Kartie Alajos, Ring Sándor, Rottenstein Antal, Thury Andor, Váradi Sándor IV. oszt. Bakos László, Deskó Mihály, Fekete András, Gyuráczi Gáspár, Katona Imre, Lédeczy József, Miskolczy Elemér, Rády Mátyás, Vékony István, Viszt Ödön V. oszt. Platzner Rudolf, Politzer Imre, Tóth László, Vesszősi Béla VI. oszt. Czajlik Kálmán VII. oszt. tanulók. H Táros» Muzeum részére a lefolyt tanév alatt a következő ajándékozások történtek: Baller Ferencz himes

Next

/
Oldalképek
Tartalom