Községi katholikus Szent László reálgimnázium, Kiskunfélegyháza, 1934

38 Érettségi vizsgálatok. Jelentkezett 18 tanuló. Az érettségi vizsálatok Írásbeli részét május hó 15., 16. és 17. napjain tartottuk meg, a szóbelieket pedig június 4—6. napjain Gáldi Béla a budapesti III. kér. állami gimn. igazgatójának elnök­lete alatt. Érettségi tétel volt a magyar nyelvből: 1. A magyar múlt képe három eposz tükrében. 2. A víz szerepe az élők világában. Eredmény 2 jeles, 5 jó, 11 elégséges. Latin nyelvből érettségi tétel volt: Verg. Aen. X. 1—26. sora. Ered­mény: 4 jeles, 2 jó, 12 elégséges. A német nyelvi tétel a következő volt: Ady viszonya a közönséghez fellépése idején. (Fordítás.) Eredmény: 6 jeles, 5 jó, 3 elégséges, 4 elégtelen. A vizsgálatok eredmenye: Kitüntetéssel érett: Hatvani Sándor, Móczár János, Tóth László. Jelesen érett: Horváth Csaba. Jól érett: Kurdics József, Ónodi Balázs. Érett: Besze István, Biró Dezső, Borsodi Sándor, Feuer Éva, Keleti Márta, Zákonyi Zoltán, Zsibrita Mihály, Vincze Vilmos. Négy tanuló szept. hóban javító vizsgálatot tehet. X. XI. Rendkívüli tárgyak. 1. Énekkar. I. o. Bajnóczy Ferenc 1. Bakos József 3. Bárány István 1. Bátori Béla 2. Balla István 1. Borda Lajos 2. Dinnyés Imre 3. Dóczi József 1. Geller Tibor 2. Halasi Gyula 2. Hant Emil 3. Kovács Imre 1. Kovács R. György 3. Mácsay Endre 1. Novoszel Tibor 2. Rádi Gyula 3. Sós Imre 1. Takács József 3. Táby László 1. Vízhányó László 1. Zsigó János 1. II. o. Adamiak Mátyás 1. Ágó Gyula 3. Borda Jenő 1. Csenki Ferenc 1. Csiliga Menyhért 3. Deskó Attila 1. Feuer László 2. Kanyó Antal 1. Kovács Dezső 2. Madár Mihály 1. Malatinszky Antal 2. Marosi Elemér 1. Marosi Rudolf 1. Nagy Károly 1. Nagy Lajos 1. Nemes Nagy Ferenc 2. Puskás Endre 2. Szegő Imre 2. Szőke György 2. Tóth Elemér 3. Tóth K. Sándor 1. III. o. Apró Kálmán 2. Dóczy Pál 1. Eszik Alajos 1. Fábri Tivadar 1. Fekete Ferenc 1. Fekete Lajos 1. Hegedűs György 1. Kanyó László 1. Makány Sándor 2. Pokomándi Endre 2. Rizsányi György 1. Srádi Tibor 1. T. Tóth János 3. Vízhányó János 2. IV. o. Artner Gyula 2. Ágó Lajos 1. Hermann József 3. Lichter Ferenc 2. Maliár Gyula 2. Oláh Sándor 1. Solyniosi Jenő 1. Stillmann Lajos 1. Schwartz György 2. Szabó B. Imre 2. Szűcs Károly 2. Tarjányi Mihály 1 Tóth Kálmán L V. o. Borda József 1. Czagány József 1. Czakó György 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom