Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1904

— — Egyesületünk tagjai: Hlapító tagok : Br. Hornig Károly veszprémi püspök. Regdon Geyza kir. mérnök. Lovász Kálmán plébános. Dr. Fejes Bertalan orvos. Frank Ignátz kereskedő. Özv. Kalmár Józsefné. Csák Alajos Czirjék minorita rendfőnök. Pásztor Ferencz tigyv. Özv. Feuer Mihályné. Özv. Tarjányi Józsefné. Holló Mihály vasúti és gőzhajózási főfelügyelő. Dr. Móczár Gyula. Tóth Endre ügyvéd. Özv. Szabó Károlyné. Ivunfél- egyházi Takarékpénztár. Temetkezési Egyesület. Betegse- gélyző Egyesület. Félegyházi Keresk. és Ipar-Hitelintézet. Dr. Holló Lajos országgyűlési képviselő. A főgymnasiumi tanárikar. Egyesült Gőzmalom Részvénytársaság. Dr. Beke Lajos főgymn. tanár. Kiskunfélegyházi Izraelita .Nőegylet. Dr. Fazekas Kálmán ügyvéd. Molnár Imre. Dr. Zámbó Géza ügyvéd. Lajos László és neje. Agócs János kanonok. Csima István uj-templomi főkántor. Holló Sándor takarék- pénztári igazgató. Bánhidy István. Szabó László tanácsnok. Zámbó Dezső segédlelkész. Kiss Boldizsár apát, esperes­plébános. Sebők Lajosné, szül. Jakubek Emma polgári isko­lai tanítónő. Özv. Nagy Gyuláné. Szabó S. Józsefné. Mező- gazdasági Ipari és Kereskedelmi bank. Tarjányi Dezső. Vidéki Károly. Madarassy László. Dr. Hoffer József. Garas Mátyás. Rendes tagok: Mihálovits Alajos. Ring Pál. Kripótzky Gábor. Eyszrich György. Ifj. Steiner Gusztáv. Pál Károly. Bálint Flórián. Feuer Lajos. Dr. Róth Zsigmond. Rosner Mór. Kristóf József. Szalay Gyula. Lengyel Imre. Ulrich Antal. Spolarich Lajos. Hegedűs Imre. Vesszősi József. Dr. Molnár Béla. Kanj ó Imre. Özv. Pásztor Ferenczné. Schweit­zer Adolf. Holló József. Hollósi Alajos. Strasszer Mihály. Baghy László. Dr. Czobos Károly. Zólyomi Simon. Sille István. Dr. Bindfeld Lajos. Tisztviselői kar. Elnök: Mihálovits Alajos; alelnöki Kripóczky Gábor; titkár: Sille István; pénztárnok: Lengyel Imre; könyvtárnok: Eyszrich György; ügyész: dr. Fazekas Kálmán; választmányi tagok : Csima István, Frank Ignácz, ifj. Molnár Imre, dr. Molnár Béla, dr. Róth Zsigmond, Spo-

Next

/
Oldalképek
Tartalom