Városi katholikus Szent László főgimnázium, Kiskunfélegyháza, 1923

12 javítóra utasíttatott 5 tanuló, egy évre visszavettetett 8 tanuló, az 1883. évi XXX. te. 27. §-a alapján végleg elutasíttatott 1 tanuló. Jutalmazások. A városi tanács a tanári kar javaslata, valamint az egyes növendékek tanulmányi előmenetele és élet­viszonyainak mérlegelése alapján a főgimnáziumi ösztöndíjakat a következőképen adományozza: Maár András-alapítvány 62 K kamatát Törteli Ágoston. I/a. o. t. Tarán-alapítvány 89 K kamatát Kis Balázs VI. o. t. Zborovszky-alapítvány 246 K 80 f kamatát egyenlő V4 arányban Fejes Gábor I/b., Forgó Sándor II., Boleszny László III., Mandel László II. o. t. Petőfi-alapítvány 142 K kamatát tízemeródi Pál VIII. o. t. Krisztináim- al api tvány 272 K 90 f kamatát Vogt Vilmos V. o t. Mallár-alapítvány 266 K kamatát Fekete István II. o.t Molnár Sándor alapítvány 14 K kamatát Szőke József I/a. o. t. Hosszú-alapítvány 53 K kamatát Biró Dezső I/b. o. t. Jókai- alapítvány 74 K kamatát Kolibál József VIII. o. t. Özv. Kalmár Józsefné-alapítvány 542 K kamatát Lőcsei Antal VIII. o. t. Szivák Imréné-alapítvány 69 K kamatát Kis Ágoston VII. o. t. Dr. Szivák Imre-alapítvany 69 K kamatát Forgó Ferenc III. o. t. Molnár Imréué-alapítvány 72 K kamatát Sallai János II. o. t. Felszámolt Villamos Társaság-alapítvány 50 K kamatát Borda László VIII. o. t. Eszes István-alapítvány 14 K kamatát Borda László VIII. o. t Feuer Béla-alapítvány 44 K kamatát Ágai Dénes III. o. t. Szabó Mihály-alapítvány 240 K kamatát Csendes János V. o. t Grünfeld J Bernatné-alapítvány 68 K kamatát Vajda Imre III o. t. Frank Ignác-alapítvány 720 K kamatát Frank László VI o. t. Némedi Varga Vince-alapítvány 3591 K kamatát Némedi V János IV. osztályú tanuló kapta. A tanári kar adományozási jogához kötött alapítványok : Feuer Lőrinc-aiapítvány 60 K kamatát Járdánházy József VII. o. t. Jubileumi-alap 60 K kamatát Metzner Károly VII. o. t. Vargháné Ulrich Mária- alapítvány 60 K kamatát Poór Sándor I/b. o. t. Közgazdasági Takarék-alapítvány 50,000 K kamatát Virágú György III. o. t. Holló László-alapítvány 60 K kamatát Kis Ágoston VII. o. t. Ulrich István-alapítvány 30 K kamatát Tóth István I/b. o t. Tapodi Juci-alapítvány 1900 K kamatát Zsadányi N. Árpád II. o. t. Eyszrich György-alapítvány 5000 K kamatát Baksay Ernő VII osztályú tanuló kapta Az Alföldi Magyar Közművelődési Egyesület 100.000 K-ás jutalomdíját felerészben Borda László VIII. o. t., felerészben Boleszny László III. osztályú tanuló kapta. Móczár János pósta- főtiszt 10,000 K-át adományozott Tóth István I/b. o. tanulónak. Öveges István főgimnáziumi tanár 25,000 K-át adott Kis Balázs VI. osztályú tanulónak. A szülői értekezleten segélyezésre befolyt következő ösz- szegekből: Mayláth József 10,000 K, Kalmár Manó 4000 K, Szimák Ferenc 4000 K, Richter Antal 2000 K, összesen 20,000

Next

/
Oldalképek
Tartalom