Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1909

102 ­szegedi gyorsírókor házi versenyén a 70° fokon, ugyanazon kör szabatos levelezési pályázatán I. fokú dicséretben ré­szesült. Bind féld Béla V. oszt. tanuló II. dijat nyert a szegedi gyorsírókor házi versenyén a 70° fokon és a helyi főgimn. versenyén a 100° fokon. Feuer Ernő VI. oszt. tanuló II. fokú dicséretet kapott a szegedi gyorsírókor szabatos levelezési pályázatán és dijat nyert a kiskunfélegyházi főgimn. házi versenyén a 100° fokon. Szalay Imre IV. oszt. tanuló III. dijat nyert a kiskunfélegyházi főgimn. szabatos levelezési pályázatán. Említett tanulókon kívül dicséretben részesültek a gyorsírás tanulásában való buzgalmukért és ügyességükért: Bleier Imre VI., Feuer István III. oszt. tanulók. Ének. I—VIII. osztályban, heti 3 órán. Elméleti rész: A zene, — Az emberi hang, — A zenei hangnak főtulajdonságai, — A kulcsok, — A hang­jegyek elnevezése a violin és bassus kulcs szerint, — Üte- nyezés, — Hangtaláló gyakorlatok. Gyakorlati rész: Hymnus, — Szózat, — Üdvözlő dal, — Czigánykar, — Zászlószentelés, — Nemzeti dal, — Tánczdal, — Székely népdal, — Fakó lovam fel van kantározva, — Babot vittem a malomba, — Erzsébet ki­rályné emlékére, — Gyászdal, — Dalkerindő, Őszi idő, — Jaj de hideg a te szived, — Boldogasszony anyánk két- négyszólamú énekek. Azonkívül egyházi énekek. Tankönyv: D. Harrach „Magyar Arion“ és Zsas- kovszky „Szent koszorú“ róm. kath. egyházi énekeskönyv. Haubner Károly, énektanár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom