Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1905

ti.') A diszgyülés műsora következő volt: 1. Megnyitó beszéd. Tartotta: Kubát Ernő ifjúsági elnök. 2. Ünnepi beszéd. Tartotta: Rimóczy József Vili. o. t. 3. „Október hatodikán“ Pósa Lajostól. Szavalta: Gulyás János VII. o. t. 4. Az aradi vértanuk. Irta és felolvasta : Feuer Mihály Vili. o. t. 5. Tizenhárom. Irta : Váradi Antal Szavalta: Walleshausen Zsigmond VII. o. t. 6. Hymnus: előadta a főgymnasiumi zenekar. 7. Berekesztő. Tartotta: Pál Károly, az önképzőkör vezető-tanára. Ünnepi gyűléssel áldoztunk 1905. nov. 19-én, boldo­gult Erzsébet királynénk emlékének a következő prog­rammal : 1. Megnyitó beszéd. Tartotta: V. Kerékgyártó Árpád, fögymn. tanár ur. 2. Cipruslombok Nagyasszonyunknak. Irta: Váradi Antal. Szavalta: Walleshausen Zsigmond. 3. Erzsébet királyné. Irta és felolvasta: Pál Kálmán VIII. o. t. 4. Erzsébet. Irta: Sajó Sándor. Szavalta: Rimóczy József VIII. o. t. 5. Hymnus, énekelte a főgymn. ifjúsága. Halhatatlan költőnk, Vörösmarty Mihály emlékének is diszgyüléssel adóztunk, melynek műsora a köv. volt: 1. Ünnepi óda. Irta és felolvasta: Feuer Mihály Vili. o. t. 2. Pétiké. Irta: Vörösmarty Mihály. Szavalta: Feuer Sándor VIII. o. t. 3. Vörösmarty Mihály élete és költé­szete. Felolvasás. Tartotta: Kubát Ernő, ifjúsági elnök. 4. Salamon Vörösmarty Mihály tói. Szavalta: Léderer László Vili. o. t. 5. A vén czigány. Irta: Vörösmarty Mihály. Sza­valta: Rimóczy József VII'. o. t. 6. Zárszó. Tartotta: Pál Károly, az önképzőkör vezető-tanára. 1906. febr. 24-én a főgymn. ifjúsága a segélyző egyesület, a fürdő koviktus és kirándulási alap javára tánezmulatsággal egybekötött hangversenyt tartott, melynek műsora a következő volt: 1. Fohász Gall F.-től. Énekli: a főgymn. énnekkara. 2. „Beriot: Concerto N" VII.“ Hegedűn játsza: Peregi Ist­ván VIII. o. t. Zongorán kiséri: Feuer Mihály VIII. o. t. 3. Szavalat. Tartja: Szabó Ilonka urleány. 4. „Szózat és Hymnus“ Liszt Ferencztől. Zongorán játsza: Hoffmann Kálmán VIII. o. t. 5. Prónay—Szent-Gály: ..Rákóczy Zász­5

Next

/
Oldalképek
Tartalom