Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1908

lefolyt szakértekezlet jegyzőkönyve, Szili K. Magyar nyelv, A közoktatásügy Magyarországon czimü munkákat kapta intézetünk. Kováid Emil: Jóm és Brom meghatározások módja. Szerző ajándéka. Továbbá Fluck Miklós, dohány­raktári tiszttartó úrtól kaptuk a következő müvet: Otto von Leixner: Illustrierte Literaturgeschichte der vornehmsten Kulturvölker 4 kötetben. Hz ifjúsági könyvtár részére: A helybeli Kaszinó Egyesület a Vasárnapi Újság és az Ország-Világ egy-egy évfolyamát ajándékozta. H pénz- és éremgyűjtemény részére régi pénzeket és Kossuth-bankókat ajándékoztak a következő tanulók: Babusa József, Bleuer Emil, Csányi Sándor, Dobák Dezső, Dobák István, Hegyi Imre, Hoffer Pál, Kudar László, Léde- rer Kálmán, Lacsny Endre, Nánay János, Spiller Imre, Szelhoffer József I. oszt. Barta Ernő, Benkő Béla, Besze Antal, Bibok Bálint, Blasz Béla, Boros Lajos, Csitári János, Dósai Imre, Erki József, Feuer István, Főző Béla, Glück Lajos, Grosz István, Herédi Szabó Károly, Kudar Ottó, Miklós György, Orr Sándor, Pollitzer Zoltán, Rottenstein Miksa, Schweitzer Sándor, Seres Ferencz, II oszt. Csajko- vics Sándor, Drahos Ferencz, Ficsór József, Fisch Jenő, Gyöngyösy Zoltán, Hoffer József, Kárpáti László, Keserű Ferencz, Klatnek Henrich, Kun Endre, Léderer Győző, Mészáros Imre, Ónodi József, Ring Imre, Rosner István, Viola Gábor, Viszt József, Zámbó Géza III. oszt. Franki Géza, Molnár Andor, Schwarz Sándor, Schwreitzer Imre, Szente Pál, Törteli Péter IV. oszt. Bleier Imre, Czajlik László, Drozdik József, Eyszrich György, Kartje Alajos, Pelyva Mihály, Szemerédi Dániel V. oszt. Bakos László, Baksay József, Deskó Mihály, Gyuráczi Gáspár, Katona Imre, Lédeczy József, Miskolczy Elemér, Schütz János, Vékony István, Veisz Jenő VI. oszt. Kárpáti Károly, Molnár Artur, Politzer Imre, Veinberger Jenő VII. oszt. Baghy László, Barta Sándor, Csenki Sándor, Csima István, Czájlik Kál­mán, Eszes István, Feiler János, Grünhut Sándor, Gyön­gyösi Dániel, Hoffer Endre, Pető György, Prikkel István, Schweiger Imre, Stern György, Stiopu János, Szelhoffer

Next

/
Oldalképek
Tartalom