2. oldal, 153 találat (0,036 másodperc)

Találatok

51. 1935-12-29 / 291. szám
[...] Bas Norman­dil Kispest Istanbul Újpest Feuer Bache Dieppe Soroksár Városi válogatott [...] a csendes és központi fekvésű ISTVÁN KIRÁLY SZDLLODfl V l P [...]
52. 1928-06-06 / 127. szám
[...] legszebb kivitelben reklám Arakon Kardos István műszerész Árjegyzék Ingyen 454 Csekonlcl [...] el fényes külsőségek közt Lebo István 97 éves negyvennyolcas honvédet a [...] börfestést a legolcsóbb ártian készítek Feuer Károly kárpitos es diszitőmester 738 [...]
53. 1938-07-12 / 153. szám
[...] lyettes dr Török Béla Nirth István család ta iutott a németekből [...] és B e c k István szemelvében A megbízottak abhan állapodtak [...] e s Marcell és dr Feuer Egon bekötözték a felek a [...]
54. 1929-04-11 / 81. szám
[...] Kontor La­jost Sajgó Józsefet Schillinger Istvánt Antalfy Sándort Nagy Lajost Gábor [...] tanársegéd törvényszéki szak­értők és dr Feuer Egon sebészfőorvos ellen­őrző orvosszakértö végezték [...]
55. 1947-09-03 / 199. szám
[...] Bakos Gyula Gáthv Pál Szabadi István Szanali József és Tóvölgyi Ferenc [...] Antal Magyarcsanád Szűcs György Somogyitelep Feuer Pál Sze­ged ivispéter Imre Szeged [...] Szeged Kálvária utca lő Szabó István Makó Iíorodi István Hódmezővásárhely Far I kas János [...] iskolaszereket JEGYEZTESSEN ELó a SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL Szeged Kárász u 14 [...]
56. 1912-01-03 / 2. szám
[...] fővárosi nyomda is résztvesz Tömörkény István a Somogyi­könyvtár igazgatója nyitja meg [...] A jegyek elárusitása már megkez­dődött Feuer Erzsi elnöknél Vitéz utea 9 [...]
57. 1922-03-10 / 57. szám
[...] Pőkay ta­nácselnök bejelentette hogy dr Feuer Egon orvos személyazonos­sági tanuként jelentkezett [...] és három társammal valamint agy Istvánnal a Mefosz elnökével Genfbe utaztam [...]
58. 1936-06-18 / 145. szám
[...] rossz mint egye­sek képzelik Dr Feuer Egon kihallgatása következett volna A [...] az unokák részére biztosítsa Borbola István váro si tisztviselő elmondot­ta hogv [...] r c z e g István Uj somo­gyitelepi gyümölcsösének termeivényei is [...] Papp Antal Zsig András Herczeg Ist­ván Bronz érmet nyertek Bajszár Mihály [...]
59. 1926-04-08 / 79. szám
[...] Igy talált rá öccse SzUíaer István aki néhány perc múlva érkezett [...] férj Fleischer Deuőné Zsuzsa férf Feuer Károlyné Ragint Panla Juci férj [...]
60. 1934-06-29 / 145. szám
[...] működéséi Dr Marinovich Imre Horváth István lüzollófőparanesnokhelyettes és dr Szl ivrovszky [...] Teréa IIf Tóth Anna III Feuer Mária IV Lukác Irén IV [...]
61. 1937-03-09 / 55. szám
[...] eimmel tart elő­adást P Borbéiv István S J az Emericana katoli­kus [...] Tános P ne József Adorján István és Zó­nai József Sikerrel szerepelt [...] tapasztalatokról Há­morv Jenő Incze Miklós Feuer György és Hirschl István bemutatták a gyorsírás gyakorlati alkal­mazását [...]
62. 1914-04-17 / 90. szám
[...] dr Hacker Antal dr és Feuer József dr orvo­Abbáziából jelentik A [...] MINDENÜTT KÉRJEN HATÁROZOTTAN m SZT ISTVÁN Fiíszerkereskedésben ÓVAKODJÉK Csemegefizlctbl Jtjpl afOalátaSÖl [...]
63. 1925-01-06 / 4. szám
[...] Titkárok ifj Ottovay Károly Bán istván Főjegyző dr Grosser Jenő Jegyzők [...] Orvosok dr Ács Vilmos dr Feuer Egon dr Lantos Árpád di [...] János Póttagok Dobó Ignác Sipos István Tranger József Witz Ernő Magyar [...]
64. 1913-06-11 / 134. szám
[...] az egész községben mert Fejes Ist­vánt jóravaló embernek ösmieríék özvegyén kívül [...] Ilona Engel Józsa Fenyvesi Valér Feuer Erzsi Feuerstein Elza Fischer Rózsa [...] érkezett Szeged polgár­mesteréhez melyben Kószó István dr kéri hogy a közgyűlés [...]
65. 1936-02-18 / 42. szám
[...] Kovács Mihály 82 3 Papp Ist­ván 82 sz cserkészek Hátizsákcsomagolás 1 [...] i Konkoly Miklós 183 3 Feuer György 598 3 Rozi ár [...] dr Falcione Kálmán és Szol­osftnyi István ügyvezető elnök Plichta Béla osa [...] Hunyadi János Breinovics Lajos Berde István dr Gyurky Gyula Rőser Miklós [...]
66. 1931-11-22 / 266. szám
[...] mondott Pdlfy Ferenc József és István fájdalomtól megtört szivvel tudatjuk hogy [...] legjobb feleség legdrágább rokon szül Feuer Emília nincs többé Temetése november [...]
67. 1927-07-26 / 169. szám
[...] éador dr Varga Kálmán dr Feuer Egon dr Bach Imre dr [...] végzése öv kezteben dr Grflner István ügyvéd által képviselt Griínwatd és [...]
68. 1993-04-30 / 100. szám
[...] férj édesapa nagyapa dédapa BÖRCSÖK ISTVÁN életének 83 évében váratlanul elhunyt [...] rokon és jó barát BICZÓK ISTVÁN a Pincegazdaság volt dolgozója 55 [...] PHE PREVENT 10 N INTERNATIONALE FEUER UND KATASTROFENBESEITIGÜNGS AÜSSTELLÜNG 1993 3 [...]
69. 1935-02-27 / 48. szám
[...] igazgatója Ügyvezető elnöknek dr Zalzer Istvánt válasz­toltak meg Az igazolóválasztmány tagjai [...] d Andornál és dr Zalzer Istvánnál jelentkezhetnek A Sylvánia SE házi [...] Zálogcédulát legmaga léria tér 15 Feuer Ká l áron veszek ixjlyné [...] előfizetője a következő henteseknél Kiss István Kossuth Lajos sugárut 30 Kovács István Kossuth Lajos sugárut 83 ördögh [...]
70. 1939-12-21 / 289. szám
[...] törvénykezés egyszerűsítése alapján szerdán Molnár István dr törvényszéki bíró eló állították [...] egyszerűsítéséről szóló rendelkezéseket alkal­mazza Molnár István dr Ítélőbíró ezután meghozta az [...] Rt Adler Mór Kovács Henrik Feuer Rudolf Déri Ernő A névsor [...]
71. 1940-02-08 / 30. szám
[...] lopás miatt került szerdán Molnár István dr törvényszéki biró elé Az [...] czelőlt egy szegényesen öltözött férfi Feuer Fülöp né Károlyi utca 3 [...] is áltilották Az ügyet Molnár István dr törvény­széki bíró tárgyalta és [...] i Gábor vendég Versek Kozáky István vendég A magyar físvalláskulatás és [...]
72. 1927-01-13 / 9. szám
[...] Zsigmond Fekelesas u 17 Pollák István Fekelesas u 13 László Albert Ke­lemen u 7 Feuer Fülöp Klauzál tér 3 Klein [...] Motdován Jakab szódavfc­gyáros Algyő Kazi István borkereskedő K kun­dorozsma Tóth József [...] cipész Miklósi Károly kádár Légrády István gondnok Kovács Pál háztulajdonos özv [...]
73. 1928-05-30 / 121. szám
[...] Fa fka Lajos pénztáros Főz István el­enőr Klivinyi Gergely zászlótartó Tóth [...] Kapás Pál orom Sándor Dékány István és Juhász íst­ án Alakítottak [...] hflrteslést a leeolcsúbb árban készítek Feuer Károly kárpitos es disrltőmester 738 [...]
74. 1936-08-23 / 199. szám
[...] 15 fiu 14 leány Elhaltak Feuer Béla 62 Turi Ilona 2 Rózsa István 52 Tunyogi Csapó János 7 [...] Já­nos és Csillag Erzsébet Lázár István és Kabai Mnria Pá Ifi István és ösi Márta Fodor Béla [...] és Kendere si Rozá­lin Rózsahegyi István és Papp Etelka VoTkovicz Ferenc [...]
75. 1931-07-01 / 146. szám
[...] mázolást olcsó árban készít Szabó István fislékSzlit Telefon 19 88 HireR [...] 18 46 Csil­lag gyógyszertár Takáts István Boldogas sony SU­gárut 31 Tel [...] Gyászolják ffzv Réti Adolfné szül Feuer Szeréna neje Juci férjezett Vórnay Istvánné Panni gyermekei Várnay István veje továbbá mélyen sújtott rokonai [...]
76. 1929-12-31 / 297. szám
[...] kamarazene társaság amelynek tagjai dr Feuer Fülöp Berger Márton Berényi Gyula [...] hogy helyes uton járnak Gombos István beszédében üdvösnek mondta hogyha ezt [...]
77. 1912-04-07 / 82. szám
[...] cég végrehajtatónak kiskorú Hegedűs Rozál István Erzsébet és Mária végrehajtást szenvedők [...] valamint a csatlakozottnak kimondott 1 Feuer Márknak 130 korona 2 Dr [...] végrehajtást szenvedő kis­korú Hegedűs Rózáit Istvánt Erzsébetet és Máriát illető i [...]
78. 1911-01-12 / 9. szám
[...] eiszberger Marcellt Vajda Jánost ós Feuer Ármint Napirenden volt az elnök­választás [...] gazda Gróf József gondnok Komócsin István zászlótartók Ádók Albert ós Gunczer [...] Gunczer Andor Farkas Gábor Kurucz István Kari Károly Kertes Mi­hály Kis [...] Székely Béla Sziegl József Torma István Vig István Sze­les János Reiter Benedek ós [...]
79. 1932-05-04 / 102. szám
[...] dr Poilák EUa dr Pogány Ist­ván dr Purjesz Béla dr Reich [...] dr Lisika Irén dr Motika István dr I Szamek Sándor dr [...] Gyula dr Buezkó Ká­roly dr Feuer Egon dr Hedry Miklós dr [...] Ur Berkes Páí dr Bozsó István dr Falta Béla dr Fenyves [...]
80. 1924-08-17 / 188. szám
[...] előnyös fizetési feltételek mellett Fodor István most megnyílt áruházában Szeged Attila [...] 5 Ajtó épűleifa pultok el­adók Feuer Feketeses­utca 15 Valódi keleti perzsa [...]
81. 1993-04-14 / 86. szám
[...] tűnő mellékösvények felé segítjük Szávay István Trükkök autótolvajlás ellen A FORD [...] PREVENTI 0 N I INTERNATIONALE FEUER UND KATASTROFENBESEITIGUNGS AUSSTELLUNG Május May [...]
82. 1926-01-10 / 7. szám
[...] ucca 1 ügyvédek dr Weiss István Dugonics tér 11 dr Boros [...] Vilmos Széchényi tér 9 dr Feuer Egon Arany János u 9 [...]
83. 1914-08-11 / 197. szám
[...] Lé de­re r Dezső dr Feuer Egon dr Wolf Ferenc dr [...] Papp Ferenc pénztári tiszt Báló István adóellenőr Gertner Ferenc Katona András [...] Lévai Béla adótiszt Lippai 1 István számtiszt Milptta János Nagy János [...] Píeifer Gyula Pataki Laios Vidéri István Koteszár Ferenc detektívek Lengyel István Bózsó Antal rendőrtisztek 17 gyalogrendőr [...]
84. 1937-01-08 / 5. szám
[...] A védelem ellenőrző orvosszakértőül dr Feuer Egon szegedi kórházi főorvost jelentette [...] csalást kö­vetett volna el Rácz István esetében akit a vád szerint [...]
85. 1931-10-11 / 231. szám
[...] közönség szives pártfogását SM özv Feuer FUIÖpné Halálkatlan szenzációs mutatványai ma [...] A mosoly országa dr Pártos István Vendégfelléptével v Harmónia hangversenyek Dohnányi [...]
86. 1934-09-20 / 212. szám
[...] Varga Józsefné Vitéz ucca Ottovay István Szé­chenyi tér 16 dr Egán [...] Lajos Kölcsey ucca 10 dr Feuer Egon Arany János ucca 9 [...] Mthály ucca 1 dr Singer István Tisza Lajos körut 42 a dr Grüner István Széchenyi tér 7 dr Politzer [...]
87. 1920-03-07 / 55. szám
[...] kocsit s lovat adtak el Feuer Rudolf szegedi lókereskedőnek Feuer­n k [...] CSEY UTCH 2 IRODALOM Páter István beszédei Hivei és tiszteifii akiknek [...] történelmi jellegű beszédeket amelyeket Páter István a forradalmi napokban tartott az [...] ölelkezik a pap alázatosságával Páter István azok közé a szónokok közé [...]
88. 1914-11-17 / 295. szám
[...] ííerz Mik­lós Menzl György Káklor István Herz Lász­ló Huttér Pál Gsányi István Adler János és Bi ed [...] Aut a 1 Bei ebi István Pető György Somló Ferenc Se elenfreund József Feuer Eridre Bíró Miklós Fonyó Ist­ván Schwarcz László Schwarcz Tibor Fia mm Ferenc iSehaffer István Schwarcz György Arany György Wiener [...]
89. 1924-10-21 / 242. szám
[...] a felelősség Ujltáa 1 Fodor István cégnél Atila u 3 sz [...] három havi részletfizetésre vásárolhat Fodor István cégnél At ila u 3 [...] 5000 koronát adományoztak Frint Antal Feuer Rudolf Bellovits Elek Nagymihály Mihály [...] Tóth Lajos Bokor László Nagy István dr Pity István Zámbó Lajos 1500 koronát adományoztak [...]
90. 1913-07-04 / 154. szám
[...] julius 2 DÉLMAGYARORSZÁG 9 Szabó István geszti református lelkész rö­vid búcsúztatót [...] esküvőját a szegedi izraelita templomban Feuer Erzsi­vel Panasz a fii ellen [...] verte föl Alsóváros csöndjét Szélpál István Kovács Imre Nógrádi Fe­renc és [...]
91. 1930-01-03 / 2. szám
[...] hogy átevezelt e vele Gombos István a nem ellen­zéki iparosok táborába [...] Mátyás abban tévedett hogy Gombos István a szociáldemokrata párt tagja volt [...] Az üdvözlések elhangzása után egyébként feüér asztal mellett még több felköszöntő [...] rövid keresés után meg­találták Simon István kezelőt súlyos égési sebek­kel eszméletlen [...]
92. 1915-02-21 / 46. szám
[...] Scossa Dezső Jánossy Gyula Kő­rösy István Koós Efemer Szartíady Lajos Weiner [...] Nagy József Schramiek Lajos ííoimior István Hevesy Kálmán Fekete Ipoly Tóth [...] Müller Mór Gallér Kris­tóf Rószó István dr Baisay József Vörös Károly [...] Rétlhy József Csonka Eilelmér dr Feuer Kor­nél Niéimedy Gyula dr Nagy [...]
93. 1912-11-14 / 79. szám
[...] közönség éljenzése közt elrobogott Tisza István aradi beszámolója Tisza István gróf a jövő héten hétfőn [...] ma délután a Szegedi Leány­Egyesiilet Feuer Erzsike elnöklése mellett Kállay Emil [...]
94. 2002-06-11 / 134. szám
[...] Csongor Győzőről Németh Andrásról és Feuer Györgyről valamint egykori ta­nárairól Halasi [...] Ágoston Ilona csa­ládfakutató és Majzik István a Bába és Társai Kiadó [...]
95. 1947-08-10 / 181. szám
[...] Kozma tanács Frank Antul 9 Feuer Jenő fél 11 Kocsis Ferenc [...] termében politikai előadást tart Bibó Ist­ván e etemi tanár népünk nem­zetünk [...] Zalaváry I Mosonyi J Farkas István i Barta János lelkész szá­zados [...]
96. 1941-02-26 / 47. szám
[...] József kiskundorozsmai lakos elad­vitéz Juhász István és neje sándorfalvai la­kosnak Külső [...] Antal szegedi lakos eladta Lázár István ős neje szegedi lakosoknak Halászka [...] József szegedi lakos eladta Panu Ist­ván és neje szegedi lakosoknak Farkas [...] Írógép papir 12 iv 24 Feüér irópapir 10 iv 24 Fogalmi [...]
97. 1946-03-28 / 71. szám
[...] KARÁDY KATALIN BULLA ELMA Nagy István Hajmássy és Halma y Tibor [...] ve­zér mag nak és dr Feuer Fgon orvos­őrnagynak a kórház vezetőjének [...] a népbiróság dr Margita­tanácsa Herczegh István volt százados ült a vádlottak [...]
98. 1938-07-12 / 153. szám
[...] Az ügyben kérdést intéztünk Horváth István lüzo ioiopar arrcsnoknoz aki a [...] abád­szafóki kerületben amely Logon czy István főispánná történt kjnevezé 6 e [...] János a vásár­helyi reálgimnázium Vén István a kalocsai gim­názium Szabó Zsuzsa [...] kap A második dij nyertese Feuer György a Ba­ross Gábor gimnázium [...]
99. 1910-09-21 / 101. szám
[...] után megleste és kirabolta Kopasz István nyomdászt aki előzőleg szintén a [...] védekezett a vádlott hogy Kopasz Ist­ván őt a vendéglőben leköpködte s [...] kereskedőknek Az üzletet Mandel sógora Feuer Illés közvetítette az árukért kapott [...] bejelentett szabadalmak a következők Benkó István centrifugálszivattyu Elek Ist­ván repülő léghajó Hevessy Vilmos illeték­telen [...]
100. 1943-06-10 / 130. szám
[...] évben nyitva Szolgálatos gyógyszertárak Ta­kács István Klauzál tér 8 Jnsf Fri­gyes [...] Gábor Jelesen éret­tek Báfosi Endre Feuer Ts ván Ga­rai Sándor Pick [...] Kossuth Gábor Kristvóri Pál Mol­nár István Peller l ászló Szegfő László [...]