47 találat (0,326 másodperc)

Találatok

1. SZÖVEG KÖZLÉS (91. oldal)
[...] Bodó Lukács Kamarás Ambrus Tót István Farkas Balázs Tok Dömö­tör Kovács [...] azért az szegény város minden kérése ellen adta Csete Györgynek hogy [...]
2. Szövegközlés (320. oldal)
[...] 789 Julius 24 337 Bálás István és Csernik Antal borbély legények [...] eránt fogja producálni mivel kitett kérése a gógyitásért a sebnek mivoltához [...]
3. Szövegközlés (321. oldal)
[...] tenni mél­tóztatnék Mindezen tekintetekre nézve kérése oly móddal secundáltatni 1275 rendeltetett [...] Az asztalos Társaság ellen Kincses István ad Pír 23 Frotocolly Judrii [...]
4. Dunapataji végrendeletek 1738-1844 (125. oldal)
[...] a jelenlévő testamentoma né­hai Czirok Istvánnak özvegye Tóth Erzsébet asszony őklme kérése és akarata következésében őelőtte és István fia előtt feltöretvén publicaltatott Melyet [...] 20 l Febr Esküdt Czirok István testamentoma N 9 1850 lk [...]
5. DOKUMENTUMOK (76. oldal)
[...] Foglalkozott a Losonczy Géza Friss István vi­tával is Nem tartotta szerencsésnek [...] hogy az értelmiségnek az a kérése 1 Ad­ják meg a politikai [...]
6. DOKUMENTUMOK (335. oldal)
[...] munkába juttatását mozdítsa elő Rendek István Ezideig is becsületes munkája révén [...] sem fél a megélhetéstől Egy kérése van csupán a vb felé [...]
7. DOKUMENTUMOK (365. oldal)
[...] a város és az a kérése hogy akkor feltétlen vegyék figyelembe [...] bizottság tagjai Kecskés Sándor Sólymos István Pestuka Dezső Bácskai Kornél vb [...]
8. DOKUMENTUMOK (425. oldal)
[...] gondolkodjon zsidó ésszel Az a kérése hogy minél előbb távolítsák el [...] nem teljesítette ígéret maradt Szabó István a magtár dolgozóit meg lehet [...]
9. DOKUMENTUMOK (1-360.; I.kötet) (381. oldal)
[...] ezennel válaszolom hogy nevezettnek a kérése nem teljesíttetik Kelt Budapesten 1848 [...] a választás Gyöngyösi Já­nos Ivánovics István Göröncsér Ignác Katona István Hankovszky József és Székely József [...] bocsáttatván Gyöngyösi János 3 Ivánovics István 6 Göröncsér Ignác 19 Katona István 17 Hankovszky József 17 Székely [...]
10. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (208. oldal)
[...] küldvén az Csillagos vezérhez Vida Istvánnal és Szűcs Istvánnal attunk nekiek f 105 Költöttek [...] meg benne f 26 Nömös Istvánnak odaáig való kocsisságra attunk tall [...] 69 Azt is megküldöttük Kovács István tolmácstúl Antal István is adott volt tall 3 [...] 1663 244 246 MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1664 január [...]
11. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (209. oldal)
[...] uram főbíróságában kérte meg Olajos István mezei kertjét Nagy Ferenc 6 [...] főbíró képe Septembris Vásárbíró Kovács István megkérte Molnár István kertét Kemény András szom­szédja főbíró [...] Sárközi Jánost Szabadszállásra küldvén Kőrösmellyéki István­hoz pénz kérni Balogh Istvánnal volt ak őkegyelmék Tall 350 [...]
12. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (267. oldal)
[...] 1640 1707 Töredékek 56 SZÁNTÓFÖLDEK KÉRÉSE A VÁROS TANÁCSÁTÓL 1655 augusztus [...] Serah Mihály Bodo Pál Mészáros István jelen lévén ü kelmék kérte [...] Mi­hály kertjét Anno 1655 Szent István napján déltiest Die 25 Februarii [...]
13. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (273. oldal)
MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1665 Anno [...] Hegedűs János bíróságában Szűr Szabó István megholt 7 Maii kinek mezei [...] Sera Mihály Bodo Pál Mészáros István Város nótáriusa György deák BKMÖL [...] gatya egy fertály búza Somodi Istvánt fogadtuk meg in fi 12
14. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (294. oldal)
[...] 2 Hegedűs János 12 Balog István 6 Kalocsa János 43 Kamarás [...] 3 Miklós Kovács 2 Sárközi István 8 Kovács István 2 Dékány György 11 Böde [...] 1667 298 299 1668 SZÁNTÓFÖLD KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1668 március [...] kertet kérte meg az Burgundiái István Kovacz vei István Kovácz Anno 1668 11 Junii [...]
15. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (310. oldal)
KÖLCSÖNÖK KÉRÉSE A VÁROS SZÁMÁRA 1668 Anno [...] 200 Sárközi Pál és Sárközi István borok árában adtuk az szubasáknak [...] László­nak vöttünk két ökröt Szálai Istvántól tall 17 5 Szendrőbe Vaj [...] Takács Mihály tall 12 Nagy István tall 6 Szabó András kalmár tall 5 István Deák tall 5 Szabó Mihályné [...]
16. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (318. oldal)
KÖLCSÖNÖK KÉRÉSE A VÁROS SZÁMÁRA ÉS A [...] ADÓVAL 1669 Anno 1669 Nagy István uram főbíróságában az derékpénznek kimeneteléről [...]
17. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (329. oldal)
[...] 3 mensis Julii Rimaszombathy Kovács István Sony Istvántól küldött nyolcvanhat pár késeket nro [...] 1510 i 1670 55 SZÁNTÓFÖLDEK KÉRÉSE A TANÁCSTÓL 1670 július 4 [...] lévő kertyét kérte mög Kovács István Vak Tamásét Domokos György Takács [...]
18. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (332. oldal)
[...] i 1670 51 52 KÖLCSÖNÖK KÉRÉSE A VÁROS SZÁMÁRA 1670 Anno [...] Király Pál uram főbíróságában Király István uram adószedő bíróságában az kiktől [...]
19. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (349. oldal)
[...] 6 fertályt fl 6 Katona Istvánnak és Hajgató Jánosnak füleki ótikölcségre [...] fűzettem fl 5 d 20 István deáknak fizettem vásárlást fl 8 [...] 72 19 34 MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1671 június [...]
20. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (350. oldal)
[...] uramnak tavali székbírák uraimék Sárközi Ist­ván Szeőcs István és Király Mihály a számadás [...] Deák Pál Bíró György Nagy István és Csaba Já­nos és Farkas [...] i 1671 72 37 SZÁNTÓFÖLD KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1671 augusztus [...] Die 7 a mensis Augusti István Kovács Patraj kérte meg a [...]
21. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (356. oldal)
Koháry István urunknak az hatszáz tallér bitangra [...] bitangra Szabó Mihály és Kis István által tall 200 Az ecclesia [...] ízben Haigato János és Katona Istvántól fl 39 d 60 Kamarás [...] c 1671 201 204 KÖLCSÖNÖK KÉRÉSE A VÁROS SZÁMÁRA 1671 Anno [...]
22. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (359. oldal)
[...] János Dora Bendek és Kurbucz István uraiméknak számadásokról ratio Nemes Kalocsa [...] György nemes Kamarás Ambrus Nagy István Deák Pál Patay András Oláh [...] Tatai András Tar György Sárközy István Dallos István uraimék jelenlétekben számot adván attanak [...] i 1672 35 36 SZÁNTÓFÖLD KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1672 május [...]
23. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (386. oldal)
SZÁNTÓFÖLD KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1673 január [...] Czéh Györgyné vejének Uczay Szűcs Istvánnak a Bánomban lévő pallagját melyet [...] azon kertet kérte meg Böjtös István Kollat Péter sógora Item azon [...] főbíró uramtól egy kertet Markus Istváné mellett lévőt Pethő István senki nem lévén rajta BKMÖL
24. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (405. oldal)
[...] 1673 59 60 MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1674 november [...] Die 1 8 bris Kis István kovács kertjét megkérte Csertő János [...] Csertő János Cseh György Herczeg István Hamarika János előtt BKMÖL IV [...]
25. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (423. oldal)
[...] 5 adajára Sz Királyi Nagy Istvántól kettőt tall 5 5 adajára [...] az törökök kezesek a bátyjai István Mihály és János Ezekért pediglen Nagy István uram BKMÖL IV 1504 m [...] c 1674 192 MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1676 február [...]
26. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (425. oldal)
Die 27 Junii Lenart István kért meg kertet amely kert [...] 1508 c 1676 215 KÖLCSÖNÖK KÉRÉSE A VÁROS SZÁMÁRA 1676 március április Anno 1676 Adósságról Kováts István az Oszmany basától Pesten város [...]
27. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (439. oldal)
SZÁNTÓFÖLDEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1676 október [...] kérte meg főbíró uramtól Pirse István mezei kertyét mely a Halasi [...] a Csismadia János és Gattya István kertye mellett vagyon die 29 [...] Die 21 8 bris Balogh István kérte meg a Kis Márton [...]
28. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (462. oldal)
[...] Kamarás Ambrus Hegedűs Já­nos Nagy István Kalocsa János Bede Lukács Sárközi [...] Nagy János Szabó Berta Sárközi István etc Tavalyi adószedő bíró Custos [...] i 1677 35 36 SZÁNTÓFÖLD KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1677 május [...] i 1677 7 MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1677 május [...]
29. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (489. oldal)
MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1677 augusztus [...] János Sz Királyi Pál Nagy István Deák Pál Kalocsa János Bíró [...] Die 5 Augusti 1677 Kovács István és Körösi Sági János a [...] Janco i Pajazit agának Mészáros István által küldöttünk tall 6 némely [...]
30. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (550. oldal)
MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1678 Anno [...] megkérvén az bíró uramtól Herke István mely mezei kert vagyon Törökfáinál [...] főkapitánynak mert informáltattunk Thuri Nagy István által kinek levele lévén kiadatva [...] ezzel fel nem érvén Varga István fabíró a vezér fájára kért [...]
31. DOKUMENTUMOK (562. oldal)
MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1679 január [...] főbíróságában ultima Novembris Szegény Nagy István kertjét kérte meg Busik Mihály [...] Lőrinc kérte meg az Pirsi István Kovács kertjét Item die 16 [...] az Fejér tó mellett Takács Ist­ván szomszédságában Szecseni Albert kérte meg [...]
32. DOKUMENTUMOK (566. oldal)
MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1679 május [...] Bede László Czimbalmos György Balog István Cséplő Lukács kertét kérte meg Király Mihály városadományát Sárközi István Csertő János és Dallos István előtt Faragó György kérte meg [...] volt Die 28 Maii Porsi István kovács kérte meg az Csizmadia [...]
33. DOKUMENTUMOK (571. oldal)
[...] Robotlajstromok 1679 260 MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1679 december [...] félen mindazáltal kérte meg Nagy István úr kertjét amaz messzi lévén [...] 1680 die 24 Április Bartos István kérte meg Burgun­diái Balassa György [...] az Balloszegi homok alatt Farkas István szomszéd­ságában hogy ha az felesége [...]
34. DOKUMENTUMOK (577. oldal)
[...] c 1679 185 191 KÖLCSÖN KÉRÉSE A VÁROS SZÁMÁRA 1679 Sani [...] Miklós kérte meg az Lenárt István kertje félét bíró urunktól Chaba [...] Miklós költ 9 gar Kohári Istvánnak pipára szárastól tall 4 Kohári [...] Wesselényi Pál számára hozott Herczegh István egy csizmát tall 7 gar [...]
35. DOKUMENTUMOK (636. oldal)
[...] i 1682 35 38 SZÁNTÓFÖLDEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1683 március [...] KÁRBECSLÉS 1683 április 28 Gömöri István búzáját étette meg Burdihán János [...]
36. DOKUMENTUMOK (685. oldal)
[...] quantumnak megfizetésére 16 Április Varga István uramnak fizettem a discretionak hátra [...] és den 10 Gombkötő Balogh István adacsi adójával Coram Michaele Mago [...] 1685 221 227 MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1685 szeptember [...] Die 24 7 bris Almási István kérte meg Fekete János vei [...]
37. DOKUMENTUMOK (714. oldal)
MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1686 december [...] kérte meg törökül tudó Kovács István kertét A becsületes tanács néki [...] Kovács Gergelyé 2 ökör Szűcs Istváné 2 ökör Böde Mihályé 2 [...] adott 10 garast Kis Péternél István 6 garast Tay Miklós rideg [...] 10 garast Györfi házában lakó István adott garast 10
38. DOKUMENTUMOK (729. oldal)
[...] Kalocsa János Magó Mihály Király István és János deák nótárius előtt [...] adókönyv 380 381 MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1687 október [...] Anno 1687 30 Octobris Bötös István kérte meg Győrfi János kertét [...] Item Csibe János kérte Dallos István kertét bíró uramtól neki adták [...]
39. DOKUMENTUMOK (760. oldal)
[...] Szentikályi Pál Máté Kovács Nagy István Bede János uraimék kezükbe adtak [...] adott tall 40 hátával Kerekes István és Börze István Tóth Mihály ökegyelmek székhasznát adtának [...] Töredékek 185 186 MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1689 május [...] a becsületes tanács által Csicsa Istvánét kérte Bede Márton die 27 [...]
40. DOKUMENTUMOK (811. oldal)
[...] Item budai mészárosoktól főbíró Király István Demeter Márton és Szivos János [...] die 24 Mártii Főbíró Király István uram utolszori Budára való meneteliben [...] kötet lapjai számozatlanok MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1690 augusztus [...] mely kertet azelőtt bírt Tangala István melyet őkegyelme néki engedett és [...]
41. DOKUMENTUMOK (839. oldal)
MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1693 március [...] tanácsbéli esküdt személyek becsületes Király István Böde Lukács Har Nagy János László deák Magó Mihály Varga István ugyan mostani második bíró Kaszap [...] előtte való becsületes főbíró Király István uram adószedő bíró Korbats István uram és második bíró Varga [...]
42. DOKUMENTUMOK (870. oldal)
[...] és Demeter Márton s Bán István uraimék praesentiájokban id est summa [...] az többit adószedő bíró Csorba Ist­ván uram fizette meg id est [...] i 1693 90 91 HÁZHELY KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1694 május [...]
43. DOKUMENTUMOK (885. oldal)
[...] székbírák Kis János és Nagy István uramék adtának tallér 60 és [...] 5 Item akkori kisbírák Bozo István Sárközi János Király Mihály Tot [...] 1695 2 4 MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1695 július 13 1695 13 Julii Sajtos István kérte meg Nagy Mihály kérje [...]
44. DOKUMENTUMOK (894. oldal)
[...] kiadtuk gr 4 Egri Borbély Istvánnak Farkas Gergely gyógyításáért adtam tall [...] Nemzetes Nedeczki Sándor és Gyárfás István dicátor uraink ökegyelmek szá­mokra vöttünk [...] számára fizettem tall 54 Szabó István úrnak egy kanca lónak az [...] 1696 7 11 MEZEI KERT KÉRÉSE 1696 július 1 Anno 1696 [...]
45. DOKUMENTUMOK (925. oldal)
[...] uram őnagysága számára lóért Sárközi Istvánnak tall 31 Fitosné asszonynak Dull [...] 1699 43 45 MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1699 november [...]
46. DOKUMENTUMOK (929. oldal)
Dékány István lovász conventioja készpénz flo Hung [...] A kötet lapjai számozatlanok HÁZHELY KÉRÉSE A TANÁCSTÓL 1699 Bujdosó Péter [...] és Marokit András és Tomacsik István BKMÖL IV 1504 m Robotlajstromok [...] oblatum vasas hordó 1 Koháry István urunk őnagysága számára adtunk 2 [...]