1956 Bács-Kiskun megyében - Forrásközlemények 10. (Kecskemét, 2006)

DOKUMENTUMOK

tak és némi megállapodás jött létre. Most azonban a közbe­jött események ezt az ügyet is felfüggesztették. Vincze Ferenc bejelenti, hogy a Bajai Fémipari Vállalatnak is hasonló kérel­me van bent az üzem részére megfelelő épület átadása vé­gett. Feltétlen segíteni kell ezen a vállalaton, mert nem megfelelő a jelenlegi üzeme, különösen akkor nem, ha még jobban bővül. Jelenleg azonban ezen ügyben dönteni nincs módjában a vb-nak, mert még nem kaptuk meg a laktanyá­kat. Meg kell beszélni a HM-al és itt Baján tartózkodik Házi [Sándor] vezérőrnagy, akit meghívtak az ülésre, hogy ezt a kérdést megbeszéljék, az épületek, illetve laktanyák átadása után a két vállalat munkástanácsával közösen kell megtár­gyalni és alaposan kivizsgálni a kérdést. Guba Ernő a Fémipari Vállalat részéről előadja, hogy a vállalat dolgozói nem emberhez méltó körülmények között végzik termelő mun­kájukat. E[gészség]ü[gyi]. szempontból sem megfelelő, amit igazolni tud dr. Antóny János orvos. Megjegyzi azt, hogy a vállalat igen sok nyereséget juttatott a városnak ak­kor is, amikor nehéz körülmények között dolgoztak a mun­kások és ilyenkor, amikor kéréssel fordulnak a dolgozók a vb-hoz, feltétlen lehetőséget kell adni jogos követelésük tel­jesítésére. A vállalat fejlődés előtt áll, és mindjobban növe­kedne a létszám is, tehát szükséges egy megfelelő épület a vállalat részére. Természetesen első döntő lépés, hogy a laktanyákat meg­kapja a város, és az a kérése, hogy akkor feltétlen vegyék figyelembe a vállalat dolgozóinak kérését és jogos követe­lését is. Vincze Ferenc elnök bizottságot javasol kijelölni, amely a kérdéses épülete­ket megvizsgálja és utána a Munkástanácsokkal közösen megbeszéli a kérdést és beterjesztik javaslatukat a vb-hoz. 296/vb. hat. 1956. Határozat A vb szükségesnek tartja, hogy a honvédségi lak­tanyák átadásával kapcsolatos helyszíni vizsgála­tot egy bizottság ejtse meg és a vizsgálat kapcsán a Ruhaüzem és a Fémipari Vállalat Munkástaná­csával közösen beszéljék meg a kérdést és javas­latukat terjesszék be a vb-hoz. A bizottság tagjai: Kecskés Sándor, Sólymos István, Pestuka Dezső, Bácskai Kornél vb-tagok és Török László Me­gyei Tanács ipari osztályának dolgozója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom