Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 1. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák)

Die 27. Junii. Lenart István kért meg kertet, amely kert Csebe András és Kalocsa János kertje mellett vagyon. Akkor főbíró Totth György uram, adószedő Custos András, kis­bíró Magó Mihály előtt. BKMÖL IV. 1504/m. Robotlajstromok. 1676. 266. 276, ill. 278-279. BEVÉTELEK A VÁROS JLJHÁSZATÁBÓL 1676. március 29. Anno 1676. Tóth György uram főbíróságában adtunk a város juhai közül Kalaj Lászlónak és Kanaj Andrásnak ürüket és kosokat no. 321, id est háromszázhuszonegy, bokrát f. 3,d. 10. Facit fl. 497, d. 55. Solutio: Elsőben hoztak be 252 forintokat. Ebben volt tall. 67, bevévén in fl. 2, d. 50, lön apasztás f. 6, d. 70. A többi forintszám garas 30 tallérra való, timon 7 tall. Restai f. 245, d. 55. Item hoztanak fl. 100. Restai f. 144. Item 29. Mártii hozott Kalaj László f. 100, id est száz forintot, restai 44. Százkét fogás vöröshagyma ára f. 15, restai f. 29. BKMÖL IV. 1508/c. 1676. 215., KÖLCSÖNÖK KÉRÉSE A VÁROS SZÁMÁRA 1676 március-április. Anno 1676. Adósságról Kováts István: az Oszmany basától Pesten város szüksé­gére kért pénzt fel, ügymint 23 aranyat és 6 timont. Solvimus totum. N. Pathay András uramtól Sz. Györgyi föld bérire kértünk n. Marjasi uraink ré­szére 9 aranyat. Item ugyanezen föld bérire adószedő bíró Custos András uramtól 4 aranyat. Megadtuk azután mind a 4 aranyat. Item Balogh Jánosért vállalt magára adószedő bíró uram fl. 1. László deák urunknak kölcsön Sz. Mihály napi vásárkor adtunk derékpénzből tall. 8. Sárközi Pál uram Földváron kért egy töröktől 8 aranyat kölcsön a császárhoz menő embereknek ótikölcségekre. Item a főbíró uram is adott ugyanazon embereknek 70 aranyat. Amely 70 aranyat a város tulkainak árában hajtotta ö kegyelme, mivel azon 20 tulkokat magához vette, bokrát per tall. 14. A 7 aranyért, melyet Sárközi Pál uram kért császárhoz menő emberekenek kölcségekre az Aly Hodsa medve fiának derékpénzből adtunk tall. 15, den. 40. Die 10. Április. Keresztes uraimék Fülekről borhasznából az 12 forintból hoztak meg flo. 5, d3n 16.

Next

/
Oldalképek
Tartalom