Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 2. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

DOKUMENTUMOK

MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1686. december 15.-1687. február 27. Anno 1687. 11. Januarii. Szödényi Mihály uram kérte meg Igaz Mátyás kertét. A becsületes tanács által neki conferaltatott Szabó Máté uram főbíróságában. Hajgató Bálint kérte meg törökül tudó Kovács István kertét. A becsületes tanács néki conferálta. 15. Decembris 1686. Kulcsár János kérte meg Rigóné kertit. A becsületes tanácstól neki conferaltatott. 17. Februarii 1687. Lénárt Mihály kérte meg Wér Mihály kertit. A becsületes tanács által neki conferaltatott Nagy János uram substitulus bíróságában. 23. Februaurii 1687. Nagy János kérte meg Faragó Gyurka kertit. A becsületes tanács által neki conferalatatott Nagy János uram substitulus főbíróságában. 27. Februarii 1687. 24. Januarii. Szent Györgyi Jakab kérte meg Vincze György kertit. A becsületes tanács által neki conferaltatott Szabó Máté uram főbíróságában. Memóriáié. 1687. die 30. Januarii. Keczkemét városának akkori vásárbírája, Szabó János kalmár kérte meg az böcsületes tanácstól Kun Mátyás kertit, mely neki conferaltatott. In praesentia domini S. Kalocsa, S. Király, Michaelis Kaszás, S. Kis. Bírhassa tali conditione mint váras adományát. Anno et die quibus supra. BKMÖL IV. 1504/m. Robotlajstromok 1686. 208-209.. ill. 246. A VÁROS GAZDÁIT ÉRT RABLÁS FELJEGYZÉSE 1686. Memóriáié. Az kiknek az quantumra Gibrón (Csibrón?) elvették az ökreiket: Pál Jánosé 2 ökör, Dömötör Mártoné 6 ökör, Tot Gergelyé 6 ökör, Kovács And­rásé, az öregé, 2 ökör, Beke Mártonnéé 2 ökör, Kovács Gergelyé 2 ökör, Szűcs Istváné 2 ökör, Böde Mihályé 2 ökör, Suti Jánosé 2 ökör, Halasi Kovács Jánosé 1 ökör, Karászi Istváné 1 ökör, Benkő Mátyás 2 ökör, Szivos Mihály 2 ökör. BKMÖL IV. 1508/c. 1686. Német adókönyv 414. RIDEGEK MEGADÓZTATÁSA 1686. Anno 1686. Rideg adóról és annak Kovács Istvánné ridegje András adott 10 garast. Nagy Péter adott 10 garast. Kis Péternél István 6 garast. Tay Miklós rideg, tallér 2. Benko Mátyásnál Mátyás oroszlányos 1. Sánta Lukács adott 1 tallért. itusáról való ratio. Tóth Pál adott garast 10. Veres György öccse 10 garast. Köves Miklós adott tallért 1. Korbács István ridegje 12 garast. Csanyi Samu ridegje 1 tallért. Kis István ridegje 10 garast. Györfi házában lakó István adott garast 10.

Next

/
Oldalképek
Tartalom