Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 1. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák)

KÖLCSÖNÖK KÉRÉSE A VÁROS SZÁMÁRA ÉS A VADSZÁM ÖSSZESÍTÉSE 1669. Kamarás uramtúl vöttünk fel tall. 200, császár adajára kölcsön, megadtuk adó­ból. Kalocsa Jánosért hoztam Kamarás uramtúl tall. 100, kevert timon tallért. Császár adajára vittem el tall. 365. Timont fi 600. Vadszám Tot Mihály járásában 2.214. Bozo járásában 3.896,5 Illyés Dalloséban mind együtt 5.307, id est ötezer 3 száz 7. In summa tészen 4 száz 17,5 tallért ... BKMÖL IV. 1508/c. 1669. I. BÍRSÁGPÉNZ KISZABÁSA 1669. Egy szolga elhagyván gazdáját, fizetett fi 2. Cigányok adtak morgásért fi 1. BKMÖL IV. 1510/i. 1669. 15. ELSZÁMOLÁS A BESZEDETT ADÓVAL 1669. Anno 1669. Nagy István uram főbíróságában az derékpénznek kimeneteléről való írás: Summára adtunk az Mehmet nazur beknek aranyat tallér 1.250, id est ezerkét­százötven. Item juhok árára s ajándék pénzre timon pénzt tall. 446. Erre adtunk timont, mi­vel tizenegyével olvasták, 440. Flaznadarjának adtunk tall. 145 timonul, itt is adtunk reá 145 timont. Három holnapi ajándékba tall. 12, adtunk reá 12 timont. Szubasáknak adtunk tall. 20 jó pénzül. Item timon pénz is fi 44. [= ?] tall. 20. Az pénz olvasáson ment el tall. 5, Item f. 3. Fülekben küldvén Burdohány Jánostól Busányi Gábor árendátorok tall. 206. Kölcségre adtunk neki tall. 3. Tíz pár karmasin csizmákat vöttünk tall. 12. Item 7 timon. Két szőnyeget tall. 23., item 7 timon. Bíráknak vöttünk nyolc csizmákat tall. 10. Tolmácsnak adtunk fajért tall. 10. Szentgyörgyi ispaianak földbérben tall. 3, d. 60. Usque tall. 223, d. 40.

Next

/
Oldalképek
Tartalom