Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 1. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák)

MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1678. Anno 1678. Deák Pál uram főbíróságában Balázs Balázs meghalván, az kertjét megkérvén az bíró uramtól Herke István, mely mezei kert vagyon Törökfáinál. BKMÖL IV. 1508/c. 1677-1678. 232. HATÁRVITA ÁTOKHÁZA ÉS DOROZSMA MIATT 1678. N. B. Atokhaza, Alsó Szolnok, Doroghma nevü pusztát ha az szegediek bírják, az mely ember bírja, adjon hírt az szendrei főkapitánynak, mert informáltattunk Thuri Nagy István által, kinek levele lévén kiadatva, hogy marhát ha azon meg­nevezett pusztán talál, elhajtja, de mivel most az vízben megázott az levele, ál­talunk admuniáltatja az főkapitány Szilasi Miklós. BKMÖL IV. 1508/c. 1677-1678. 253. AZ ADÓSZEDŐ BÍRÓ FELJEGYZÉSEI KIADÁSAIRÓL 1678. Főbíró Bíró György uram kért fel Pesten a juhok árában tíz aranyat és 160 garast, melyet a Csizmadia bulyog basa in flo 120 adott. Ezen pénz a budai vezér száz szekér fájára ment 2 aranyon kívül, mely két ara­nyat Bíró György uram szőlőre, fügére költött. Item, ezzel fel nem érvén Varga István fabíró a vezér fájára kért az Csizmadia bulyog basától flo 44. Másodszor is adott a Csizmadia ogli tíz aranyat Bede Mihálynak és Dobos Mik­lósnak 20 szekér szénára in flo. 60. Haramdszor adott Bíró Jánosnak, Bede Lukács és Tar György uraiménak is tíz aranyat in flo. 60. Hét aranyat megadtuk adószedő bíró uramnak, a hárma porté­kára elkölt. Negyedszer gerendákra kért flo 32. Adószedő bíró Szabó Máténak is adott ittlétekor Csizmadia ogli tall. 10 in flo 26. BKMÖL IV. 1508/c. 1677-1678. 263.

Next

/
Oldalképek
Tartalom