Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 1. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák)

SZÁNTÓFÖLDEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1676. október 21.-1677. április 30. Akik mezei kerteket kértének a város földén arról való consignatio anno 1676. Totth György uram főbíróságában: 1. Áldozó csütörtökön Herke Máté kérte meg főbíró uramtól Pirse István mezei kertyét, mely a Halasi út felé vagyon, jelen lévén Custos András és Tott Márton uraimék. 2. Hattá Mihály kérte meg Csege János mezei kertye félét, mely a Sárközi úton felyül vagyon Szabó Istók kertyén küvül. 3. Simon fiai amely kerten voltának, Bodo Mátyás kérte meg substitulus bíró Bede Lukács uramtól, jelen lévén adószedő bíró Custos András uram is. Amely kert a Csismadia János és Gattya István kertye mellett vagyon, die 29. Maii. Die 21. 8-bris. Balogh István kérte meg a Kis Márton kertye kívül a Homokon egy darab földet, mely szabad föld volt. Egyfelől Tegzes János, más felől Gero János szomszédja. Jelen lévén főbíró ór, kisbírák: Máté Kováts, Korbocz István etc. Die 29. X-bris. Nagy Péter (vei alias Szőke Péter) a Kis István kertye mellett levő Gyoni Ferenc kertyéhez város földét akarván foglalni és pénzessé tenni mezei kertnek kérte meg főbíró uramtól. Jelen voltak adószedő bíró Custos András, kisbíró Máté Kováts. Die 2. Februarii. [1677.] Nagy Mihály a Bede Lukács uram bérese féle kért egy darab földet meg főbíró uramtól, melyet Móricz János foglalt vala hozzá, csak olyan homok föld. Jelen voltának a kisbírák is Mago Mihály és Máté Kováts. Die 8. Februarii. [1677.] Lelkös János kért főbíró uramtól egy kertecskét az Ur Rethe mellett, amelyet eddig Varga Mátyás bírt, jelen lévén kisbírák közül Györfi János, Varga Péter. Megadta a becsületes tanács neki. In anno 1676. die 14. Junii. Nagy Ferenc kért meg egy kis mezei kertet, melyet ennekelőtte Juhász Gergely bírt. Jelen lévén főbíró urammal Szabó Bertha. Die 25. Mártii. Kis Tamás kért meg egy kis mezei kertet a Barthai Péter, Zana István, Aranyi András kertye között vagyon. Jelen lévén főbíró urammal Custos András és a kisbírák. Die 18. Februarii praesentis. Varga Miklós kérte meg a böcsületes tanácstól Zag Mihály mezei kertyét, Jelen lévén főbíró urammal n. Kamarás Ambrus, Bíró György, Sz. Királyi Pál, Bede Lukács etc. uraimék. Die eodem: Refalvi Máté kért a főbíró uramtól egy kis mezei kertet, mely a ki­sebb Bíró János kertyéhez vagyon foglalva, most Paxiék bírják. Jelen voltak Magó Mihály, Mété Kováts, Györfi János. Die 3. Mártii praesentis. Főző János kért meg egy darab földet, kis kert volt, mely a Kis Péter kertye mellett vagyon, melyben Kis Péter elfoglalt egy darabot a Budai ót felen. Jelen lévén főbíró urammal Custos András adószedő bíró uram.

Next

/
Oldalképek
Tartalom