Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 1. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák)

Koháry István urunknak az hatszáz tallér bitangra első ízben Tar György és Burdohány János által küldtünk tall. 206. Koháry urunk számára való vásárlás: Négy pár cselebi és tíz pár köz[önséges] csizmák f. 34, d. 80. Nyolc papiros szkófium fl. 57, d. 60. Bélések pár nro. 4, fl. 9, d. 60. Négy skállát szőnyeg fl. 83, d. 20. Hat vörös karmasin fl. 15, d. 60. Négy pár pacsmag fl. 2, d. 80. Summa fl. 203, d. 60. Item tavali bírák idejében való restantiat az büszödt égett bor árában fl. 28, d. 35. Öt pár bélelt szárú csizmát fl. 13. Adó mellé szőnyeg fl. Fl. 20, d. 80. Koháry uramnak az adiudicalt bitangra Szabó Mihály és Kis István által tall. 200. Az ecclesia pénzét, az száznégy tallért, melyet summánkra kértünk vala, tizenegyedfél tallér uzsorával solvimus, tall. 110,5. Kőrösmellékinének 300 tall., 30 tall, uzsorával solvimus, tall. 330. Item az németek annonajára küldtem második ízben Haigato János és Katona Istvántól fl. 39, d. 60. Kamarás uramnak füzettünk két száz tallért, 11 tallért uzsorára, tall. 211. Deák Pál uramnak az ezer tallért száz uzsorával megfüzettük, tall. 1.100. Patay András uramnak kölcsönpénzt füzettem tall. 200. Kalocsa János uramnak füzettem háromszáztizenhat tallért, tall. 316. Az török uraknak Budára vette pasztormákat és fejős teheneket tall. 55. Az kik város ellen való keresetekre nézve és bizonyos adósságra nézve is adajokat elfogták, teszen tall. 117, d. 82. Árpát és búzát s zabot vettem pro fl. 78, d. 55. Mihály Deáknénak füzettem meg 20 tallér uzsorával kétszáz tallért, teszen tall. 220. Füzettem árpáért fl. 17. Item ugyan az dupla taxától talekiára (sic!) küldtünk fl. 84, d. 60. BKMÖL IV. 1508/c. 1671. 201-204. KÖLCSÖNÖK KÉRÉSE A VÁROS SZÁMÁRA 1671. Anno 1671. Kalocsa János uram főbíróságában adószedő uram kiktől mennyi pénzt kért fel az summára interesre, ratio: Deák Pál uramtól kértünk interesre ezer tallért, [azaz] 1000. Nyolcszázat az summára, kétszázat Fülekbe árendára. Kőrösmellékinétől interesre az summánkra tall. 300, 30 tallér uzsorával. Mihály Deáknétói interesre az summánkra kértünk tall. 200. Kamarás uramtól is interesre az summánkra kértünk tall. 100. Kalocsa uramtól is az summára interesre tall. 104, 10,5 tall, uzsorával. Item ugyan bíró uram az apácák adajára tall. 216. Adtunk meg benne tall. 100, restai 116. Item ugyan bíró uramtól a porta után való pénzre kölcsön vettünk tall. 152.

Next

/
Oldalképek
Tartalom