Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 1. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák)

KIFIZETÉSEK TÖRÖK ÉS TATÁR KATONÁKNAK 1664. január 8. (Részletek) Anno 1664. die 8. Januarii. Az városon szödött pénzből adott bíró uram az tatár cham deákjának tall. 10. Költségekre az csauzoknak ment el tall. 12. Az nazur beknek adtunk az szalonnájáért tall. 100. Attunk reá 500 garast. Az szubasáknak tizenegy tallérra való garast ötével. Az nyári tatár őrzőknek az mely tall. 130 attunk volt az adópénzből, azt is felvöttük az szödött pénzből Az tatár csauznak is attunk belőle tall. 40, az garast négyével számítván. Volt az garas pénz tall. 132 hátával, költ el benne tallér számra tall. 119. Egy ma­radt meg benne, 1 garas. Tallér 12 hátával. Ismét egy tallér s két garas, az tallér is négy garasban esett. Bíró urammal hogy Zomborban volt Ali iszpaia az tatár chanhoz, attunk neki f. 30. Belor csauznak is attunk azon útjára f. 25. Ban Gergelyt Nándor Fejér Várra küldvén az Csillagos vezérhez Vida Istvánnal és Szűcs Istvánnal, attunk nekiek f. 105. Költöttek f. 79. Jött meg benne f. 26. Nömös Istvánnak odaáig való kocsisságra attunk tall. 1... Mikor az rableányt elszalasztották az tatárok, Zomborban küldvén Csizmadia Györgyöt, költött tall. 4. Hogy elmentek az tatárok az rablányért, elvívén Antal Mihály fiát, utánok kül­döttük Király Mihályt, fizettenek tall. 10. Kölcsön is kértének volt Janko-i Fíalim agától tall. 69. Azt is megküldöttük Kovács István tolmácstúl. Antal István is adott volt tall. 3, absque d. 26., az is odakölt. Tar György is költött Jankóig d. 90, hogy az tatár chamhoz indult volt az körösiekkel... BKMÖL IV. 1508/c. 1663. 244-246. MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1664. január 28.-december 5. Anno 1664. 8. Februarii. Sz. Királyi Pál uram bíróságában Komlói Mihály kérte meg Korom Lőrinc ker­tét, ha az asszony nem szolgál. Kovács István vásárbíró uram kérte meg Veres Máté kertjét, ha az felesége nem szolgál tüle. 9. Decembris. Lőcze András mezei kertjét halála után kérte meg a veje, Péter Varga. Die 28. Januarii. Király Ferenc kertjét kérte meg vásárbíró Kovács István, ha felesége nem szolgál tőle. Die 10. Februarii.

Next

/
Oldalképek
Tartalom