Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 1. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák)

Csábor Györgytől Cibri szubasának és Czimbalmosnak elhozatott három kése­kért fl. 1, d. 90. Bakonitól való vásárlásokér füzettem tl. 3, d. 6. Méhesnének vásárlásért d. 75. Vettem item árpát 6 fertályt fl. 6. Katona Istvánnak és Hajgató Jánosnak füleki ótikölcségre fl. 2. Két részre való deákoknak attam fl. 3, d. 40. Ismét kinn lévén az új szubasa az szekeresek hajtására, attunk neki csizmára tall. 2. Az minemű lovat Kovács Mátyásék az hírmondó alól elvonták füzettem érte fl. 12. Szappan főzésért Szappanos Miklósnak attam fl. 2, d. 60. Item Hagymási Gergelynek is azon dologért attam fl. 3, d. 20. Szyartó Mihálynak város szükségére való vásárlásokért füzettem fl. 22, d. 60. Harmadéve az minemö adót füzettünk az apácáknak, ez idén kivetettek abban egy tallért, [egy olvashatatlan szó] visszafizettük tall. 1. Az órásmesternek bérire attam fl. 8. Lakatos Györgynek is város szükségére való munkájára fűzettem fl. 5, d. 20. István deáknak fizettem vásárlást fl. 8. Item Töreöknének vettem egy sing abát d. 20. Az minemö kétszáztizenhat tallért az városnak attam volt az apácák adójára köl­csön, az tizenhatát felvettem, tall. 16. BKMÖL IV. 1510/i. 1671-72. 19-34. MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1671. június 6. Anno 1671. die 6. Junii. Kalocsa János főbíróságában Varga Gergely kérte meg Kis Mihály, Hegedűs Já­nos, Kati Péter kertek között való földrészt kertnek. BKMÖL IV. 1508/c. 1667. 3. AZ ÉVES ADÓLAJSTROM KEZDŐ SORAI 1671. Anno 1671. die 10. mensis Junii. Kalocsa János és Toót György uraimék bíróságokban az adó és vadszámnak ratioja. [A lajstrom végén az összegzés hiányzik.] BKMÖL IV. 1508/c. 1671. 13.

Next

/
Oldalképek
Tartalom