Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 2. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

DOKUMENTUMOK

Szécsénybe nem uraknak való, csak közönséges ajándék csizmák árába fizettünk bomlott forintokat nro. 36, facientes tall. 18. Váras számára egy ládát csináltattunk s vasaltattunk tall. 8. Szegedre, táborra bíró uram discretiot vívén, vött két hordót váras számára gros. 4. Szívós Györgytől amely bikát Schveidler commissarius számára vöttünk, érette adtunk tall. 25, gr. 2. Templom épületire kéregető embereknek alamizsnába adtam gr. 2, p. 2, d. 2. Szegedi páter Piacidusnak alamizsnába adtunk grossos 4. Ugyanazt másik ecclesia számára is kiadtuk gr. 4. Egri Borbély Istvánnak Farkas Gergely gyógyításáért adtam tall. 4, d. 2. Augustus. Egy török rabjának alamizsnába adtunk p. 4. Egy töröktől szabadult praedicatornak alamizsnába adtunk gros. 2, p. 2, d. 2. Ferenc mesternek 16 pár csizma csinálásáért fizettem, melyeket Szécsénybe az uraknak és itthon a bírák számára dolgozott, tall. 8. Szolnoki fráternek alamizsnába gr. 2, p. 2, d. 2. Itt való fráternek item alamizsnába adtam gr. 2, p. 2, d. 2. Nemzetes Nedeczki Sándor és Gyárfás István dicátor uraink ökegyelmek szá­mokra vöttünk 3 pár kapcát 3 bomlott forintokon, facient tall. 1, gr. 3. Nemes vármegye nótáriusának, Imre János deák urunk számára vöttünk egy sujtárt tall. 5. Item discretioba adtunk számára ökegyelmének tall. 5. Útra akarván indulni, viatica disretiót Nedeczki urunknak adtunk tall. 12. Item Gyárfás urunknak discretiot adtunk tall. 8. Vélek való szolgabíró Szúnyog Imre urunknak egy gyennekló helyébe discretiot adtunk tall. 30. Kiss Istvánnak és Kis Mihálynak két kanca lónak árát, kiket vöttünk budai in­spector ór számára, fizettem tall. 54. Szabó István úrnak egy kanca lónak az árát, kit budai inspector ór számára vöt­tünk, megfizettük. Tall. 29. Dull Mihály ór conventiójára való 100 Rh. for. Megfizettük, facientes tall. 66, gr. 4. Die 1. Április [1697.] Az árendára méltóságos váci püspök ór őnagysága szá­mára járó 106, id est százhat aranyakat, körmöcieket megfizettük, sz. Királyi Já­nos és Beleki Mihály uraink által, melyről quietantiánk is vagyon vicarius urunktól őkegyelmétől, facientes talleros 300, gr. 2. Kerekegyházi földbérbe fizettem tall. 4, gros. 3, p. 4. BKMÖL IV. 1510/i. 1696. 7-11. MEZEI KERT KÉRÉSE 1696. július 1. Anno 1696. die 1. Julii. Csalányos tó mellett levő Hattai Mihály kertit kérte meg Seres Tamás bíró úrtól Csertő János uram praesentiajában, mely neki is con­feraltatott, ha legitimus contradictionem pedialtya. BKMÖL IV. 1504/m. Robot lajstromok 1696. 245.

Next

/
Oldalképek
Tartalom