Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 1. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák)

KÖLCSÖNÖK KÉRÉSE A VÁROS SZÁMÁRA 1668. Anno 1668. Csaba János uram bíróságában summára való pénzünk nem lévén, mennyit vet­tünk más emberektül fel kölcsön, annak leírása: Kalocsa János tall. 200. Sárközi Pál és Sárközi István borok árában adtuk az szubasáknak tall. 36. BKMÖL IV. 1508/c. 1667. 268-269. AZ ADÓPÉNZ ELKÖLTÉSÉRŐL KÉSZÍTETT NYILVÁNTARTÁS 1668. Anno 1668. Csete Gergely uram bíróságában adópénzböl hova mit költöttünk, annak leírása: Palatinus asszonyunk számára vöttünk egy lovat Czirkator Mihály szolgája félé­tűi tall. 10,5. Pálfi Tamás katonának az sarcába fiettünk tall. 37, item tall. 9. Péter János fia lova árába adtunk tall. 8. Bíró uram pozsonyi apácákhoz menvén adtunk meg az adóba tall. 30. Item Illyés Ferencnek azon adóban tal. 60. Adós volt bíró uram az apácák adajára kölcsön, tall. 110. Tóth Demeternének Vesselenyi László lova árába tall. 10. Haracs után való pénzre f. 113, adópénz. Hegedűs Jánostól vöttünk egy lovat Barkoczinénak tall. 23. Palatinus asszonyunk commissiójára küldöttünk Bori György urunknak tall. 800. Fülekre küldvén az szolgabírónak Bozó Jánostól porta pénzre f. 100, item f. 6, d. Ónodba küldöttünk Flajagos Jánostól Rákóczi Ferenc adójára tall. 22, d. 40. Adott ebben bíró uram kölcsön tall. 8, tudván az tallért in f. 1, d. 80. Megadtuk bíró uramnak. Palatinus asszonyunk számára vitt bíró uram tall. 100. Ismét Vesselenyi László­nak vöttünk két ökröt Szálai Istvántól tall. 17,5. Szendrőbe Vaj Ábrahámnak küldöttünk adónkba tall. 33, d. 50. Szeles György tall. 12. Bíró György tall. 25. Domokos János tall. 8. Szűcs János tall. 2. Sárközi Takács Mihály tall. 12 Nagy István tall. 6. Szabó András kalmár tall. 5. István Deák tall. 5. Szabó Mihályné tall. 6. Kozma Jakab tall. 6. Kamarás Ambrus tall. 150. Patai András tall. 50. Nagy Péter tall. 6. Csaba Mihály tall. 5. Florvát Péter tall. 5. Körösmellyéki János tall. 200. Ötvös György tall. 1. Császár István tall. 11. Szentkirályi Pál tall. 50. Deák Pál tall. 20. Körösmellyékitől tall. 20 interesre. Boz Péter tall. 5. 40.

Next

/
Oldalképek
Tartalom