Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 2. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

DOKUMENTUMOK

Anno Domini 1692. die 31. Januarii. Adtam portiora nro. florenos Rheneses 1630, facit talleros 1.086, gr. 4. Item budai mészárosoktól főbíró Király István, Demeter Márton és Szivos János deák uraimék által portiora fölkért 463 forintokat fizettem meg budai mészáro­soknak Sz. Gergely napi vásárkor. Facit talleros 308, gar. 4. Item ugyanazon alkalmatossággal megnevezett bírák uraimék Bogyó Miklós Pesten levő száz német forintját portioban adván, fizettem meg Bogyó Miklós­nak. Facit talleros 66, ar. 6. Item die 24. Mártii. Főbíró Király István uram utolszori Budára való meneteliben portiora adtam florenos 300 Rheneses. Facit tall. 200. Item adók exitusa. Rákóczi részrül fizettem nro. flor. 40 Ungaricales. Facit tall. 22, d. 40. Fiscus adaját fizettem flor. 100. Facit talleros 55,5, d. 10. Méltóságos gróf Kohári urak őnagyságok annualis censusát tamquam nro. tall. 800, a tallért hetével számlálván, fizettem meg, mely tészen hátával számlálván a tallért 933, gar. 2. Nemzetes Borsitski urunk számára fizettem adót nro. flor. 50 Ungaricales. Facit talleros 27, ar. 4, den. 20. Nemzetes Vay Ádám urunk számára fizettem nro. florenos 25 Ungaricales. Facit talleros 13, gar. 5, d. 10. Nemzetes Fayné részére fizettem talleros 12,5. BKMÖL IV. 1508/c. 1691. Derékadó lajstroma. A kötet lapjai számozatlanok. MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1690. augusztus 4.-augusztus 20. Memorilale. Nagy Ferenc bíró uramtól Ballo Szegben kért meg egy kertet, mely kertet azelőtt bírt Tangala István, melyet őkegyelme néki engedett és adott. 1690. die 4. Augusti. Anno Domini 1690. die 20. Augusti. Bíró György Szabó Bálint uram főbírótól kérte meg a Budai útfélen Kollat Balázs kertét, amely az Szivos János kertje mellett van, melyet néki adta, hogy szabadon bírja és usualja tanács akaratjábúl. BKMÖL IV. 1504/m. Robotlajstromok 1690. 233. A FŐBÍRÓ FELJEGYZÉSEI KISEBB KIFIZETÉSEKRŐL 1691. augusztus 14.-október 28. Anno Domini 1691. Márkus Lőrincnek, hogy búzát vitt Budára az portiora, ad­tam 3 öreggarast. Egy tábori szekeret méltóságos gróf Kohári urunk számára vettem gar. 22. 14. Augusti. Nagy Gergelynek csábrádi útiköltségére adtam 5 szusztakot. Berényi tisztelendő pátereknek a szekerek visszaváltásáért fizettem 10 tallért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom