Kemény János: Baja thj. város 1944-1949. évi története a polgármesteri jelentések tükrében 1. - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2015)

DOKUMENTUMOK - A törvényhatósági bizottsághoz intézett polgármesteri jelentések

Csanyik József: Örömmel látja a polgármesteri jelentésből a város fejlődését, főleg a gazdasági élet szempontjából. Látja azt is, hogy a városi közigazgatás vezetősége demokratikus szellem­ben végzi [a] munkáját. Bízik abban, hogy a munkáspártok támo­gatásával a város további fejlődése biztosítva van. Weidinger Imre: Az iskolák államosításáról szól. Szerinte mindent el kell követni, hogy az új demokratikus szellem bevo­nuljon az iskolákba. Az iskolák látogatása körül hibák vannak. Az ellenőrzést még hatásosabban kell végezni. Égi Adám: A hároméves tervvel kapcsolatban az a kérése, hogy a mérnöki hivatal a következő 5 hónapra rendelkezésre álló hitelt minél sürgősebben használja fel, és a tervbe vett munká­latokat adják sürgősen vállalatba az építőiparban fennálló mun­kanélküliség megszüntetése végett. Majd kitér a magánépítkezés lanyhaságára. Hibáztatja az adóhivatalt, hogy a helyreállítások­kal kapcsolatosan az adókedvezményeket nem intézik el. Ezután a közkutak ügyére tér át. A közkutakat városi kezelésbe vették. Egyes kutak ki lettek tisztítva, de még igen sok kút van, amely még megjavítandó. A város vízellátása - szerinte - ugyanis olyan szegény, hogy fokozottabb figyelmet kell erre a kérdésre fordítani. A városnak terve, hogy a város különböző pontjain mélyfúrású artézi kutakat létesítsen. Javasolja, hogy a mélyfuratú kutak he­lyett, vízellátásunk javítása végett, létesítsen a város 6-8 kutat, hogy ezáltal a többi városrész is jobb ivóvízhez jusson. Köller István: Amikor a város az augusztus 20-i kiállítást megszervezte, kevés propagandát fejtettek ki. Pedig értékes és szép dolgokat lehetett látni. A továbbiakban a kisiparosság meg­segítését kéri. Pék László: A szociális konyha munkásságáért mond köszö­netét. A napközi otthonokat tovább kell fejleszteni. Közkórházunk nagyon szépen fejlődik. A kórházunk fejlesztéséhez tartozik azonban, hogy az ellátás és [a] kiszolgálás ügyében is fejlődés mutatkozzon. A kórházban hírek szerint rossz a koszt. Zsírtalan és ízetlen. Ezen pedig javítani kell. Ezért javaslatba hozza, [hogy] egy közélelmezési tiszt[ség]et kell a kórháznál szervezni. 496

Next

/
Oldalképek
Tartalom