1956 Bács-Kiskun megyében - Forrásközlemények 10. (Kecskemét, 2006)

DOKUMENTUMOK

2. Az elnöki teendők intézésével: Hadházi Ba­lázst, a titkári teendők végzésével Csertei Jánost bízza meg. 3. Jelen határozat a legközelebbi tanácsülés elé terjesztendő megtárgyalás végett. Határidő: 1956. dec. 31. Felelős: vb és NB elnök. Ikotics József: A község vezetősége a napokban felhívást kapott, hogy Buda­pest forradalmi eseményei következtében hajléktalanná vált általános iskolás és óvodás gyermekek átmeneti elhelyezését a szülők révén mozdítsa elő. Az iskolában történt kihirdetésre ezideig 50 család jelentkezett, akik hajlandók gyermekek gondozását vállalni. Ez már magában is elég szép szám, azonban kéri a NB és vb-tagokat, hogy széles körben ismertessék a lakossággal e fel­hívást, hogy segítsünk Budapest sokat szenvedett lakosságán. Borsos Arnold: A vb határozata folytán 2 ember állás, illetve fizetés nélkül marad. Felkéri a vb és NB tagjait, hogy szociális szempontok figyelembe vé­telével a 2 személy elhelyezkedését, munkába juttatását mozdítsa elő. Rendek István: Ezideig is becsületes munkája révén élt meg, és a jövőben sem fél a megélhetéstől. Egy kérése van csupán a vb felé, hogy azt a rombo­lást, amit nála 2 magáról megfeledkezett egyén végzett, személyi bosszúból, fizettesse meg az elkövetőkkel. Hadházi Balázs: ígéretet tesz arra, hogy a békés megoldást megkísérelje, azonban ha ez nem vezet eredményre, úgy a bírói szervek fognak dönteni. Több tárgy nem lévén, elnök a gyűlést bezárta. K. m. f. Hadházi Balázs Szombati Károly Csertei János Rank György Felső Illés jkv hitelesítők NB- és vb-titkár jkv vezető BKMÖL XXIII. 772/b. Szeremle Község Tanácsának iratai. Végrehajtó bizottsági jegyzőkönyvek. - Három oldal terjedelmű, géppel írt, saját kezű aláírásokkal és „Szeremle Község Tanácsa Vég­rehajtó Bizottsága Bajai járás Bács-Kiskun megye" köriratú, címer nélküli pecséttel hitelesített eredeti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom