Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 2. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

DOKUMENTUMOK

MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1679. január 10.-december 16. Anno 1679. 12. Februarii. Deák Pál uram főbíróságában megholt embereknek kertyét az kik megkérték: Kuczora János kérte meg Farkas Tamásné kertjét, az mely vagyon az Páka-i ha­tárban. Csizmadia Gergely kérte meg az Lakatos György kertit, mert az János deák elvi­szi az mostani kertet. Csősz János kérte meg Andics Mátyás mezei kertjét, az mely kert szomszédja Csősz Istók. Boros Péter kérte meg az Arpas Mihály kertét. Szivos Mihály kérte meg az sánta Szabó Gergely kertét. Nagy György kérte meg Pörczike Marci kertyét. Csaplár Tóth Mihály szegény városunknak sok ízben való jámbor szolgája kérte meg Dóczi András kertét. Coram infrascriptis Joanne Szíjártó, Joanne Kőrös, Andrea Kovács, Joane Ivankovicz etc. notario jurato etc. Barthai veje Thot György Kaszás Márton kertjét kérte meg, mely kertre vannak határosok vele Kollat Péter, Takics (?) vargáé, ezek az szomszédok. Anno 1679. die 10 Januarii. Subtitulus főbíró Bede Lukács uram főbíróságában Komáromy Mihály kérte meg Gere György kertjét, az melyet kaszált tizenhat esztendeig. A kert vagyon az Nyomás szélen, szomszédja Gazdag Gergely. Deák Pál uram főbíróságában ultima Novembris. Szegény Nagy István kertjét kérte meg Busik Mihály. Czirkos Lőrinc kérte meg az Pirsi István Kovács kertjét. Item die 16. X-bris. Pirsi Kovács István kertjét kérte meg Tot Miklós. Banó György kérte meg az Kovács István kertjét. Nógrádi Ferenc megkérte Dranyi n. Marton kertjét, amely kert vagyon Benei körösztút mellett. Horvát Miklós kérte meg Balassa Gergely kertjét az Fejér tó mellett Takács Ist­ván szomszédságában. Szecseni Albert kérte meg Nagy Varga János kertjét. Die 4. 8-bris. Czimbalmos András kérte meg a Szíjártó János kis mezei kertjét főbíró uramtól. Die 26. 8-bris. Totth Mihály Szabó György veje kérte meg azt a mezei kertecs­két, melyet Totth János a bátyja bírt, Sárközi Pál subtitulus bíró úrtól. Jelen vol­tak Szőke János, Kovács András. Szent György havának 12. napján kérte meg Siros János Harci Jánosnak az me­zei kertjét Nagy István subtitulus bíróságában. Voltjelen Kovács András, Varga István. BKMÖL IV. 1504/m. Robotlajstromok. 1678. 286, ill. 312-314, 318-319.

Next

/
Oldalképek
Tartalom