Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 2. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

DOKUMENTUMOK

Gyannaíhi Jánost Bécsbe küldvén, költségére 10 garast. Bíró uram árpaméröknek és kovácsoknak Pesten adott 6 tallért. Komárominak munkájáért fizettünk 20 garast. 6. Mártii. Bitang fára adtunk 24 garast. Dóczinénak, szakácsasszonynak fizetésében adott bíró uram 7 garast. BKMÖL IV. 1510/i. 1682. 35-38. SZÁNTÓFÖLDEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1683. március 28. Die 28. Mártii. Bede Mihály kérte meg Korsós Péter kertét főbíró Tóth György urunk előtt és Magó Mihály uram előtt. Horvát Gergely Borsos János veje kérte meg Tegzes János kertét, melynek szomszédgya Kovács András. Die 17. May. 1683. BKMÖL IV 1510/i. 1640-1707. Töredékek, 101. ALKALMI KIADÁSOK FELJEGYZÉSE 1683. március 29. Die 29. Mártii. Kis Mihály feleségének egy vég törökvásznat attunk 6,5 garason, dézsmaborból. Dóczinénak cérnát d.6. Kis János ködmönéhez egy garast, d. 10. A városra felvetett árpából váras szerte pénzül akit attak, jött kezünkbe f. 125, g. 4, d. 9. BKMÖL IV. 1510/i. 1682. 2. KÁRBECSLÉS 1683. április 28. Gömöri István búzáját étette meg Burdihán János marhájával, melynek becsülé­sére voltak ki Nagy János és Fülöp Tamás, kik istenesen megbecsülvén, mond­ják, hogy a két fogás búzának harmadát elrontotta. Azonban meglátván ezen em­berek azt a darab teleket, úgy ítélték, hogy mindketten elférnek rajta. BKMÖL IV. 1510/i. 1682. 73.

Next

/
Oldalképek
Tartalom