Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 1. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák)

Körösmelléki uramnak az háromszáz tallért uzsorával együtt megfizettem. Tall. 328... Kalocsa János uramnak fizettem tall. 100 és az kétszáz tallér uzsorára tall. 20... Sós Jánosnak dohány árába d. 80. Kalocsa János uramnak adósságot tall. 14. Item párducbőrök árában adtam 11. 33. 28. Junii. Patay András uramnak az tavali kerekegyházi földbérre adtam 11 timonával tall. 10,5, fl. 2, d. 10... BKMÖL IV. 1508/c. 1670. 190-197. ELSZÁMOLÁS A FELVETT ELŐLEGRŐL 1670. december 17. Die 17. X-bris. Patay Andrásnak vittünk az pincéről negyven tallért, tall. 40. Karomi bor árából tall. 26. Item maga bora ára tall. 14. Hegedűs János és Szőcs Máté Pestre küldetvén vásárlottanak hitelben Budán fü­gét és malosa szőlőt hat okát, okáját per den. 60. Riskását hat okát, okáját per d. 24, Möges deáktól. Item egy vég patyolatot tall. 14. Egy csapot húsz timon, fl. 4. Oszmán pasától négy párducbőrt 82 aranyon, tallér 164. Item egyet fl. 61, d. 20. Item Kincses György Csizmadia Andrással Budára menvén, vásárlottanak illyen formán: Ali odabasáktól két csizmáért tall. 2. Moises sidónak egy vég patyolatért tall. 7. Item egy pár csizmáért tall. 1. BKMÖL IV. 1510/i. 1670. 51-52. KÖLCSÖNÖK KÉRÉSE A VÁROS SZÁMÁRA 1670. Anno 1670. Szent Király Pál uram főbíróságában, Király István uram adószedő bíróságában az kiktől mennyi pénzt kértünk fel a város szükségére: Kamarás Ambrus uramtól az summánkra teffter tihajának kértünk fel tall. 200. Solvimus. Kalocsa János uramtól is tall 100. Solvimus tall 30. Kőrösmellékiné asszonyomtól talleros nro 300. Mihály Deáknétói talleros nro. 150. Az árendára 20 absolv. Deák Pál uramtól tall. 200 Az summánkra ismét Kamarás Ambrust uramtól kértünk fl. 200, solvimus. Item Vesslényi Pál uram summáira vettünk fel uzsorára Mihály Deáknétói talleros 100. 20. Április solvimus. Keméni Andrástól kértünk tíz aranyat, tall.20. Deák Pál uram adott aranyat 15.

Next

/
Oldalképek
Tartalom