Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 1. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák)

MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1677. augusztus 3. és december 1. Die 3. Augusti anno 1677. Mátyás Kovács uram kért meg főbíró uramtól egy darab földet a F. Kis Mihály kertje között, mely, ha megbizonyosodik, hogy nem az ő kertyjéhez való, neki engedődik. Di 31. X-bris anno 1677. Amely mezei kertet, mely Borbásszállása mellett vagyon, Gábor Deák uram adott volt bizonyos áron Máté Kovács uramnak, ugyanazon mezei kertről Gábor Deák uram levelet adott, mely levél Bodor Miklós uramnál lévén, Bodor Miklós azon levelet kiadta Máté Kovácsnak az egész tanács előtt, úgymint: főbíró Bíró György uram előtt, Pathai András, Hegedűs János, Sz. Királyi Pál, Nagy István, Deák Pál, Kalocsa János, Bíró János, etc. uraink előtt. BKMÖL IV. 1508/c. 1677-1678. 284. és 342. A FŐBÍRÓ KISEBB KIADÁSAIRÓL KÉSZÜLT FELJEGYZÉSEK 1677. augusztus 5. Die 5. Augusti 1677. Kovács István és Körösi Sági János a fényes török császár portájára Drinápoly­ban küldetvén a levelek meghozására, költségre adtunk székbírák adta derék­pénzből 40 aranyat. Custos András adószedő bíróságabeli restantia pénzből Janco-i Pajazit agának Mészáros István által küldöttünk tall. 6 némely fortélyoskodásért, kiről cédulát is vettünk. Ugyanezen pénzből az Amhet basa szubasának kijövetelire tall. 2. Die 25. Április. 1678. Die 3. Maii. Minden egész kovácsmester embereknek budai hídhoz való ková­csolásokért, kerekek vasazásáért és patkó csinálásáért fizettünk ezen pénzből egy summában tall. 39. absque den. 30. Ugyanezen derék restantiából Dull Mihály uramnak esztendőt által fáradtságára járó tall. 26, Könyves András által Fülekre megküldtük. A két ecclesiahoz, úgymint Kövesdi és más ecclesia épületire timon 2. Item a két szakácsasszonynak tall. 1. Die 26. Április. László deák és Kovács András az árendával Nagy Szombatba menvén, költségre adtunk tall. 15. Ugyanakkor Budára menvén bíró uram ój ve­zér eleibe, költségre ezen pénzből tall. 21 et flo. 1, den. 28. BKMÖL IV. 1510/i. 1677. 40-41.

Next

/
Oldalképek
Tartalom