Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 2. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

DOKUMENTUMOK

Második bíró böcsületes Kovács Gergely uram adott az őkegyelme kezéhez bomlott forintosul 120, id est százhúsz forintokat és 3 keresztes tallérokat. Id est tall. 70, és 3 X-tes tall. Ugyan az őkegyelme kezébe tavalyi székbírák: Kis János és Nagy István uramék adtának tallér 60 és tizenöt denart az váras székiről. Item az őkegyelme kezébe Máthé Kovács uram őkegyelme adott 10 tallért, id est tíz, melyeket magánál Böcsületes Sárközi Pál uram főbíróságában számot adván, meghagyott volt pro futura cautela, hogy ha casu quo valami adósságot keresné­nek rajta, abból fizetne őkegyelme. Item Módos Gergely vásárbíró adott bomlott forintos pénzül 45, mely most té­szen talleros 26, gr. 1, p. 5. Item akkori kisbírák. Bozo István, Sárközi János, Király Mihály, Tot Márton adtának holmi esztendőbeli keresettel rideg-pénzt ílor. 35, id est harmincöt bomlott forintokat, id est tall. 20, gr. 2, p. 5. Summa generalis tall. 1.072, gr. 4. Item gr. 2. [Summa summarum: tallér] 1.073. BKMÖL IV. 1504/L1695. 2-4. MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1695.július 13. 1695. 13. Julii. Sajtos István kérte meg Nagy Mihály kérje félét úgy, hogy ha az böcsületes tanács neki engedi. BKMÖL IV. 1504/m. Robot lajstromok 1695. 1. KISEBB BEVÉTELEK FELJEGYZÉSE 1695. július 22. Anno 1695. die 22. Julii. Holmi aprólékos intruitusok: Egy bialbőrt [bivalybőr], ki régen az mészárszék padlásán hevert, adtuk el flor. bomlott 10. Exitusa: Páter Joachimnak alamizsnába adtunk flor. 3. Gyöngyösi fráternek flor. 4. Szegedi páter Berhatnak flor. 2. Praedicator számára flor. 1. Nulla restantia. BKMÖL IV 1510/i. 1695. 64.

Next

/
Oldalképek
Tartalom